Použiteľnosť – kde ten dolár je?

Pri užívateľskom testovaní návrhov nového dizajnu webu jedného z našich klientov sme (okrem mnohých iných vecí) narazili na problém, kedy užívatelia (testovacie osoby) začali byť zjavne rozladené z toho, že nevedeli na stránkach nájsť cenu.

Problém nebol v tom, že by tam cena nebola, ale v tom, že užívatelia hľadajú známe znaky cien: CZK, SK, $, ktoré by mali byť hneď vedľa čísla z cenou. V testovanom návrhu samozrejme bolo napísane, v akej mene je cena uvedená, ale až pod zoznamom čísel (cien) ako poznámka.

Nie je číslo ako číslo

Na www stránkach sa nachádza mnoho čísel – rozmery, počet kusov v balíku, apod. a správne a čo najrýchlejšie odhaliť a objasniť ich význam napomáha práve informácia o jednotke, v ktorej je číslo vyjadrené – ks, cm, l.

Na zobrazovanie jednotiek pri čísle sú užívatelia zvyknutí z rôznych letákov, obchodov, cenoviek apod. a podľa toho sa aj orientujú v číslách na webe. Nemajú chuť učiť sa nové spôsoby ani čas čítať každú poznámku a hľadať, kde ju autor dizajnu umiestnil.

Jeden príklad snáď rovno ukáže, aký je v tom rozdiel:

výška:  10
šírka:     8
dlžka:   12

Poznámka: všetky uvedené miery su v cm.

Ten istý príklad inak:

výška:  10 cm
šírka:     8 cm
dlžka:   12 cm

Pozrite sa opäť na celý príklad z pohľadu človeka, ktorý hľadá miery (jednotky) , niečo v cm, metroch apod. Kde ako prvý zastaví Váš zrak?

Používajte známe znaky …

Pokiaľ teda nechcete návštevníkovi vaších www stránok dať dôvod k mrzutosti z toho, že nemôže nájsť jedno číslo, používajte známe znaky jednotiek na miestách, kde ich očakáva a kde je zaužívané ich zobrazovať.