Příběh jednoho copywritingu

Většina lidí, kteří kdy zaslechli slovo copywriting a co to si o něm prostudovali, mu dříve nebo později propadli a samozřejmě se pokusili něco z copywritingu vyzkoušet. Najít ale zajímavé příklady, které by nabídly alespoň letmý pohled, o čem skutečně copywriting je, je velice obtížné. A tak všichni opět na copywriting rychle zapomenou. Podle hesla: všichni o tom mluví, ale nikdo to ještě neviděl. Proto Vám nabízíme „příběh jednoho copywritingu“.

Vše začalo 6.9.2006 o 8:41.

Continue reading Příběh jednoho copywritingu

10 chýb internetových stránok, ktorým sa vyvarovať v roku 2010

Na internete je v obľube začiatkom roka uverejňovať rôzne rebríčky, prognózy či analýzy zhrňujúce rôzne aspekty skončeného predošlého “starého” roka. Medzi obľúbené “internetové” rebríčky patrí aj rebríček najčastejších chýb internetových stránok za minulý rok. A keďže k “10” chybám sa najlepšie hodí text “2010”, nebudeme dnes písať rebríček 10 chýb webov za rok 2009, ale rebríček 10 chýb webov, ktorým by ste sa mali vyhnúť v roku 2010.

Web stránky od SOFTPAE

10 chýb internetových stránok, ktorým sa treba vyvarovať v roku 2010:

1. Šetrenie na webe na nesprávnom mieste

Mnoho firiem je ochotných investovať do svojho podnikania značné prostriedky aby ho priviedli na vysokú kvalitu, ale v okamihu, keď majú čo najlepšie zavŕšiť svoje podnikateľské snaženie a začať “predávať“, ich ochota investovať klesá takmer na nulu, akoby snaha predať už nepatrila medzi podnikanie. A najčastejším šetrením je práve “nesprávne” šetrenie na internetovej prezentácii. Hlavným dôvodom tejto chyby je ale nepochopenie, že internet nie je len obyčajným “letákom”, ale plne funkčným a neuveriteľne výkonným marketingovým, predajným a reklamným kanálom. Práve pre toto nepochopenie jedni zarábajú a iní sa pozerajú. Ako sa hovorí, bojazlivý obchodník má chudé deti…

Continue reading 10 chýb internetových stránok, ktorým sa vyvarovať v roku 2010

Jak na web část IV. – Seznam otázek alias Checklist 2/2

Druhá část dosti dlouho očekávaného checklistu přináší zbývající otázky potřebné k zodpovězení, pokud chcete svůj webový projekt dovést k úspěšnějšímu konci než jenom k stále poměrně běžnému bezduchému vystavení stránek na internetu, které okamžikem svého vystavení „umírají“.

Jak jsme ještě před okurkovou sezónou slíbili, přinášíme po dlouhém zdržení druhou část tohoto checklistu. Celý checklist je od začátku koncipován tak, aby byl tou nejvhodnější pomůckou nejen pro firmu, která se pouští do vytvoření svých nových web stránek, ale rovněž jako určitý „projektový koncept“ pro samotné tvůrce webů, jimž může alespoň částečně nahradit projektové řízení. Věřím proto, že si v tomto checklistu každý najde zajímavé informace.

K věci.

Aby tento checklist neskončil jen jako nudný příběh na blogu, zpracovali jsme ho přímo do dokumentu pro vedení kompletního webového projektu. Připravená PDF verze obsahuje nejen všechny publikované otázky, ale rovněž zaškrtávací pole pro poznačení „splnění“ úlohy nebo textová pole s otázkami na vás, jejichž zodpovězení je více než vhodné mít na očích dřív, než se do kterékoliv fáze realizace webu pustíte. Takže … ať už jste člověk připravující nový firemní web nebo přímo realizátor tohoto webu, stahujte.

Jak se k tomu dostanete?

Je to jednoduché. Checklist je automaticky zaslán každému nově registrovanému odběrateli našeho newsletteru, jediné, co stačí udělat je zaregistrovat se k odběru – věřím že určitě zajímavých – informací, které pro vás publikujeme. Registrační formulář naleznete na http://www.softpae.com/newsletter.html.

Existující registrovaní uživatelé získají (již získali) uvedený checklist automaticky s newsletterem, který jim byl před nějakou chvílí rozeslán.

Upozornění:

Checklist webového projektu skutečně není pro líné lidi. Je to dosti podrobně zpracovaný seznam otázek a úkolů pro lidi, kterým na kvalitním provedení projektu skutečně záleží. Určitě totiž neočekávejte, že to je další nástroj pro flákání se :).

Takže … tady je pokračování:

5. Testujete?

Otázky k zodpovězení:

 • Dělali jste simulační uživatelské testování s grafickými návrhy?
 • Máte definovány testovací scénáře pro jednotlivé hlavní akce vašeho webu? Byl web (navigace, struktura a obsah informací, vzhled, provedení) navrhnut s přihlédnutím k těmto cílům (akcím)?
 • Testovali jste průběžně použitelnost webu v průběhu tvorby u dodavatele?
 • Podařilo se vám při základním testu dokončit požadovanou akci (realizace nákupu, odeslání objednávky, zjištění požadovaných informací apod.) bez zbytečných chyb a bloudění po webu?
 • Nalezli jste všechny požadované informace o produktu co nejrychleji a nejjednodušeji?
 • Dokážete se na důležité stránky webu dostat z kterékoliv jiné stránky webu rychle a jednoduše?
 • Je navigace na webu srozumitelná a lehce použitelná? Nevyžaduje zbytečné kliknutí nebo jiné akce?
 • Používáte vhodné hlavní webové formáty (HTML, JPEG, GIk prezentaci důležitých informací? Neskrýváte množství informací do PDF souborů?
 • Jsou vaše stránky čitelné při vypnutí zobrazování obrázků nebo flashe?
 • Jsou vaše stránky čitelné při vypnutí použití scriptovacích enginů (javascript, vbscript apod.)?
 • Neotvíráte zbytečně nová okna prohlížeče?
 • Neruší některý jiný prvek stránky (reklamní banner, barevně příliš zvýrazněný text) pozornost návštěvníka od hlavní časti obsahu?
 • Jde jasně identifikovat hlavní části stránky? (Hlavička, název a logo webu, firmy, navigace, hlavní obsahovou část, patičku, kontakt)
 • Jsou adresy web stránek pokud možno srozumitelné a jasně definující předpokládaný obsah stránky?
 • Jde plnohodnotně používat tlačítko Dopředu a Zpět?
 • Jsou titulky a popisky stránek jasně vystihující obsah stránek? Jsou titulky a popisky stránek jednoznačné a jedinečné pro každou stránku webu?

6. Monitorujete?

Otázky k zodpovězení:

 • Monitorujete návštěvnost web stránek?
 • Zjišťujete z monitoringu, odkud k vám návštěvníci přicházejí?
 • Zjišťujete, na jaké slovní spojení vaše stránky návštěvníci našli?
 • Máte přístup k statistikám návštěvnosti?
 • Umíte vy nebo jiná smluvní strana zjistit nejčastěji navštěvované stránky?
 • Umíte zjistit nejčastější vstupní stránky vašeho webu?
 • Umíte zjistit nejčastější výstupní stránky vašeho webu?
 • Umíte nebo máte možnost zjistit cesty návštěvníků na webu?
 • Máte stanovený měřitelné cíle potřebné pro mření konverzí?
 • Měříte konverze na webu?
 • Dokážete podle potřeby zjišťovat a vyhodnocovat trendy v návštěvnosti (e-shopy)?
 • Umožňuje váš monitorovací nástroj případný export údajů do použitelných formátů? (Excel, CSV, XML apod.)

7. Jak dát o sobě vědět

Otázky k zodpovězení:

 • Je váš web dohledatelný ve vyhledávačích?
 • Jsou staré URL adresy správně přesměrované na nové URL?
 • Nevytváří použitý CMS nekonečné cyklení adres?
 • Vytváří použitý CMS Google sitemaps? Je vaše Google sitemap registrována v Google?
 • Byla při spuštění nového webu vydána tisková zpráva? Byla zaslaná relevantním (online i offlinmédiím?
 • Jsou vaše web stránky registrovány ve všech potřebných vyhledávačích a katalozích?
 • Jsou při registraci použité vhodné, jasné a srozumitelné titulky a popisky vašeho webu? Obsahují vhodné klíčové slova?
 • Odkazují na váš web jiné web stránky?
 • Oslovujete majitele jiných webů k výměně odkazů?
 • Využíváte jiných cest k prezentaci web stránek? (psaní odborných článků, psaní blogu a pod.)
 • Využili jste jiného marketingového plánu k prezentaci webu? (newslettery, soutěže, slevy na webu, pozvánkový systém k testování, nabídka betatestování, email marketing apod.)

8. Reklama, PPC

Otázky k zodpovězení:

 • Máte jasně stanovený reklamní rozpočet? Počítali jste s reklamním rozpočtem?
 • Víte, jaké reklamní formáty použijete? (bannerová reklama, textová reklama, virální marketing atd.)
 • Je stanovená délka trvání reklamní kampaně?
 • Je rozpočet rozčleněn na jednotlivé druhy použité reklamy a jednotlivé kampaně?
 • Jsou stanovený finanční kvóty pro jednotlivé reklamní kampaně?
 • Víte vy nebo dodavatel, na jakých serverech chcete inzerovat?
 • Je definována cílová skupina pro reklamní sdělení?
 • Jsou definovány země / státy, kde se má reklama zobrazovat?
 • Jsou titulky a texty reklam napsány gramaticky správně?
 • Jsou titulky a texty náležitě informativní, souvisejí s předmětem inzerce?
 • Vyzývá text reklamního sdělení k akci? (kupte, objednejte, zavolejte, napište, vyberte si apod.)
 • Působí text reklamy důvěryhodně?
 • Jsou definovány vstupní stránky pro příchozí z kliknutí na reklamu?
 • Máte zabezpečeno měření konverzí a úspěšnosti reklamy?
 • Je delegován zodpovědný člověk s náležitými rozhodovacími pravomocemi pro případnou spolupráci s reklamní agenturou?
 • Má vybraná reklamní agentura zkušenosti s danou formou prováděné reklamy?
 • Poskytuje vybraná reklamní agentura své služby i vaši konkurenci?
 • Jak je zajištěná ochrana před střetem zájmu v reklamní agentuře?
 • Je zajištěna ochrana důležitých informací při styku s reklamní agenturou?
 • Má reklamní agentura zkušenosti s reklamními kampaněmi s vyššími reklamovanými částkami?
 • Má vybraná reklamní agentura reference z již realizovaných reklamních kampaní pro své klienty?
 • Dokážete spolehlivě zpracovat možný objem zákazníku z reklamní kampaně?
 • Zvažovali jste využití bannerových či jiných speciálních typu reklamních kampaní na oborových či jinak cíleně zaměřených webů?
 • Je vaše reklama určená pro rychloobrátkové zboží nebo pro běžný typ zboží?
 • Je vaše reklama určená pro prodej výrobků / služeb nebo pro posilování image či povědomí o značce?
 • Zvažovali jste využití emailových reklamních kampaní?

9. Na závěr

Weblog SOFTPAE http://weblog.softpae.com/
Jak psát web http://www.jakpsatweb.cz/
Vyhledávače.INFO http://vyhledavace.info/

Hlavní (marketingové) chyby firemních www stránek
http://weblog.softpae.com/archive/2005/11/22/216.aspx

SOFTPAE SEO Analyzátor
http://www.softpae.com/seo/

A nakonec, pamatujte na jednu pravdu: Pravidla jsou tady proto, aby se porušovala. A pokud porušení kteréhokoliv pravidla o návrhu webu přinese vyšší hodnotu nebo lepší použitelnost návštěvníkům, klidně jej porušte. Koneckonců, kdyby se pravidla neporušovala, mnoho věci by do dnešních dní neexistovalo.

Jak na web část IV. – Seznam otázek alias Checklist 1/2

V předešlých částech seriálu jsme se postupně dostali od úvodu, přes marketingovou přípravu až po přípravu textových podkladů pro příští web, dnes vám nabízíme další velmi cenné rady, jak své stránky dostat na výsluní všech ostatních webů.

A uděláme to velmi specifickým způsobem, abychom vám toho přinesli ještě více.

V této době, kdy po dlouhé době přicházíme s další částí newsletteru o přípravě webu, se již ale mnoho dalších firem vydalo naší cestou poodhalovat více, než jen prázdné řeči z marketingových letáků. Těší nás, že jsme nastartovali tento trend a ukázali i dalším firmám, že být otevřený je lepší cesta než něco skrývat. A protože chceme ukazovat víc, než jen to, co již na trhu je, nebudeme ani dnes zbytečně psát o tom, co již tu je. Naopak, tenhle velmi oblíbený miniseriál ukončíme, abychom inspirováni novými zkušenostmi přinesli i nové rady pro vás.

Nebojte ale, neukončíme ho třemi větami, naopak, shrneme ještě jednou celý proces tvorby webu podle kroků, které by jste neměli vynechat a u každého vám přineseme seznam úloh, které by jste neměli opomenout a odkazy, kde najdete ta nejlepší vodítka, jak postupovat.

 • Nový web, vyplatí se mi? Aneb ROI v praxi.
 • Analýza šetří 30% nákladů
 • Prodávejte to, co prodáváte, ne to, co jste, aneb pojednání o obsahu webu
 • Příprava webu aneb od struktury po kód
 • Testujete?
 • Monitorujete?
 • Jak dát o sobě vědět všem
 • Reklama sem, reklama tam, aneb PPC
 • Na závěr

1. Nový web, vyplatí se mi? Aneb ROI v praxi.

Otázky k zodpovězení:

 • Spočítejte předpokládanou měsíční návštěvnost a vynásobte zisk z jedné objednávky 1%-tem měsíční návštěvnosti (průměrný konverzní poměr na webu) , Je váš zisk vyšší než náklady na web (hosting, doména, správa webu)?

2. Analýza šetří 30% nákladů

Otázky k zodpovězení:

 • Víte velmi jasně a přesně, co chcete prodávat? Dokážete se vyhnout nejasnému formulování toho, co nabízíte?
 • Víte jasně a přesně zaměření a cíle webu? Bude web prodávat, nebo je určen pro podporu image či značky?
 • Pokud chcete prodávat, víte jasně a přesně, jak se budou vaše služby či zboží objednávat?
 • Víte jasně a přesně, jak bude vaše zboží doručováno? Uvádíte dodací lhůty a podmínky? Dokážete dodržet, co na webu slíbíte?
 • Je vaše zboží nebo služba vhodná k prodeji na webu?
 • Prodává již někdo podobné zboží nebo služby na webu? Dokážete mu konkurovat? Přinášíte něco víc než konkurence?
 • Víte velmi přesně a jasně, čím se odlišujete od konkurence? Co je vaší konkurenční výhodou, kterou nikdo jiný nemá?
 • Potřebujete pro prodej zboží či služeb samostatný web? Není vhodnější forma zápisu do katalogu firem?
 • Máte přesně ujasněno, jaká je vaše cílová skupina zákazníků? Víte, jak se tato skupina odlišuje od jiných?
 • Víte, co tuto skupinu spojuje? Víte, jak se rozhoduje při nákupu, co upřednostňuje?
 • Víte, jaký slovník používá (jak se vyjadřuje) , víte, jaké informace o nabídce hledá?
 • Udělali jste alespoň jednoduchý průzkum v cílové skupině? Dotazovali jste se na zájem o vaši nabídku v cílové skupině? (Pozor, ne mezi nejbližšími známými).
 • Víte, kdo je vaše konkurence na internetu? Víte, jak silná je vaše konkurence na internetu?
 • Má vaše konkurence optimalizované webové stránky? Inzeruje vaše konkurence na internetu? Inzeruje v offline médiích?
 • Víte, jak provedete reklamní kampaň, jak nový web zviditelníte na internetu? Budete investovat do reklamy na internetu nebo do kvalitní optimalizace?
 • Máte přesně určen rozpočet na web? A máte přesně určenou maximální hranici investic do vytvoření webu?
 • Víte, kdo a jak bude se bude starat o web, aby byl stále aktuální a zajímavý?
 • Víte, kdo bude zodpovědnou osobou při komunikaci s dodavatelem? Má tato osoba vyhrazen dostatek času pro tuto komunikaci a případné koordinační úkoly?
 • Víte, kdo bude zodpovědný za web? Kdo a jak často bude kontrolovat přijaté objednávky?
 • Víte, kdo bude včas odpovídat na emaily? (max. do 24 hodin). Víte, kdo se bude pravidelně věnovat emailům a kontrolovat je?

3. Prodávejte to, co prodáváte, ne to, co jste, aneb pojednání o obsahu webu

Otázky k zodpovězení:

 • Máte k dispozici kvalitně zpracované texty pro web? Umíte je rozdělit podle důležitosti?
 • Máte k dispozici člověka, který dokáže připravit kvalitní texty? Jste ochotní nechat si poradit s úpravou textu copywriterem dodavatele?
 • Jsou vaše texty jasné, bez zbytečných nic neříkajících slov a popisů, bez zbytečného „sebezvýrazňování“? Jsou vaše texty max. do cca 400 slov na stránku?
 • Je text rozdělen a zpřehledněn nadpisy? Obsahují nadpisy slova týkající se předmětu nabídky?
 • Víte, jaké informace potřebuje návštěvník k rozhodnutí o nákupu? Poskytují vaše texty všechny informace, které zákazník potřebuje? Není návštěvník nucen telefonovat nebo jinak zjišťovat si informace?
 • Máte ihned k dispozici kvalitní obrázky prodávaných výrobků, výsledku služeb? Jaké jsou to obrázky?
 • Nechybí přímo na úvodní stránce nabídka? Víte, co budete nabízet na úvodní stránce?
 • Nechybí na stánkách kontakt na vás? Znáte všechny kanály, kterými vás může návštěvník oslovit?
 • Vyzýváte v textu k vykonání nějaké akce? (objednat, zavolat, napsat email a pod.).
 • Jsou akční prvky jasně viditelné a zvýrazněné? (tlačítko k objednání, formulář k zaslaní zprávy a pod.)
 • Jsou důležité časti stránky vidět bez rolování?

4. Příprava a optimalizace webu aneb od struktury po kód

Otázky k zodpovězení:

 • Víte, na jaká slova lidé hledají vaše služby a výrobky na internetu?
 • Víte, která slova jsou nejdůležitější a která jsou podružná (vyskytující se při hledání podobného výrobku, služby, např. Matador = hlavní slovo, pneumatiky, pneuservis = podružné slovo)
 • Víte, které informace jsou zajímavější, které nesmí na webu chybět?
 • Víte, z jakých vyhledávačů a webů přicházejí (budou přicházet) lidé na váš web?
 • Víte, na jakých webech se soustřeďují lidé hledající vaše služby? Víte, na jakých webech se soustřeďují lidé vaší cílové skupiny?
 • Víte jasně a přesně, co je cílem akce, kterou od návštěvníka požadujete?
 • Dokážete jednoduše popsat požadovaný scénář chování návštěvníka na vašem webu?
 • Máte rozděleny všechny textové a obrázkové podklady podle důležitosti a skupiny obsahu? (např. nabídky, firemní informace, doplňující informace, podpora, PR).
 • Bude obsah aktualizován? Potřebujete systém pro správu obsahu webu? Máte vybraný systém, nebo výběr ponecháte na dodavateli?
 • Upřednostňujete vizuální úpravu textů nebo dokážete psát i zjednodušeným kódem podle návodu?
 • Umožňuje vybraný systém pro správu obsahu (CMS z ang. Content Management System) tvořit www adresy s klíčovými (hledanými) slovy v adrese?
 • Umožňuje vybraný CMS přidávat nové stránky na web? Umožňuje vybraný CMS editovat menu (navigaci)?
 • Umožňuje vybraný CMS tvorbu nadpisů? Používá vybraný CMS správné tagy pro tvorbu nadpisů? (h1, h2, h3 – h6).
 • Umožňuje vybraný CMS jednoduchou změnu vzhledu výměnou CSS souborů?
 • Potřebujete víc uživatelů pro správu obsahu? Potřebujete různé stupně práv pro jednotlivé uživatele?
 • Jsou weby vašeho dodavatele dohledatelné na internetu? (Google, Seznam).
 • Jsou weby, které vybraný dodavatel realizoval dohledatelné na internetu?
 • Realizoval vybraný dodavatel nějaké větší projekty? Používá dodavatel projektové řízení na projektech? Připravuje dodavatel technické specifikace či analýzy projektů?
 • Stará se dodavatel o web i po dokončení projektu? Umožňuje odstraňování chyb, poskytuje záruku na chyby a podporu CMS systému? Používá systém pro správu projektů? (Issue Tracker, Bug Report apod.).
 • Disponuje dodavatel více než jedním člověkem? Disponuje dodavatel týmem lidí?
 • Máte vybraný hosting pro webové stránky? Víte, jakou technologii můžete použít na vybraném hostingu? Víte, kolik vás hosting bude stát?
 • Je vybraný hosting kvalitní? Poskytuje vybraný hosting profesionální hostingová společnost? Poskytuje vybraná společnost nonstop dohled nad servery?
 • Jsou jiné webové stránky na serverech hostingové společnosti dostatečně rychlé?
 • Počítáte v budoucnu i s dalším rozvojem webu (rozšiřováním funkcionality)? Počítáte již teď s příštími náklady a nutnými úpravami?

Pokračování …

Jak vidíte, skutečně kvalitní příprava není nic jednoduchého ani stručného a proto i my rozdělujeme tuto část newsletteru na dvě časti. A ještě do konce tohoto týdne vás čeká nejen dokončení, ale i samostatná tisková PDF verze kompletního checklistu, která bude vaším nejlepším průvodcem a nápovědou, jak se dopracovat ke skutečně kvalitnímu webu.

A to určitě není vše. Již teď pro vás připravujeme seriál „Doporučujeme:“, kde chceme jak firmám, tak vývojářům představit ty nejlepší produkty, které by jim neměly chybět.

To nejlepší na závěr:

Příštím dílem – dokončením tohoto článku o checklistu končí tento oblíbený seriál o tvorbě webu, aby začal společně s ……. i úplně nový emailový seriál „52 tipů pro lepší web“. Každý týden se tak dozvíte jeden a vždy aktuální jednoduchý tip, jak zlepšit své web stránky či podnikání na internetu. Takže pokud nechcete o nic přijít, již teď si registrujte náš připravovaný newsletter „Better web“.

Jak na web část III. – Předpříprava k tvorbě webu, část 1.

Vyšlo ďalšie číslo newsletteru SOFTPAE so zmeneným názvom “Online Thinking” a tak Vám prinášame jeho najdôležitejší obsah. Záujemcovia si môžu newsletter zaregistrovať na adrese http://www.softpae.com/softpae-newsletter.html.

V předcházejících dvou částech tohoto firemního newsletteru jsem vás co nejpřístupnější formou obeznámil s marketingovými zákoutími a nejčastějšími chybami při přípravě web stránek, které by vám měly vydělávat, nebo alespoň neprodělávat. Dnešek by neměl být výjimkou takže vám nabídnu něco o optimalizaci web stránek.

Vymýšlet název po dovolené, to dá celkem zabrat a proto se může zdát, že je divný. Jak je možné optimalizovat před optimalizací. Název ale vystihuje jeden z dalších omylů při tvorbě web stránek, a to že optimalizace se dělá až když jsou stránky vytvořené. Skutečnost je taková, že optimalizace se dělá v celém průběhu tvorby stránek. Ve své podstatě vše, co jsme dělali v předešlých dílech je od samého začátku součásti kvalitní optimalizace.

V předešlých částech seriálu jsem vám přiblížil marketingovou část tvorby web stránek (nebo optimalizace?) , dnes bychom měli být konkrétnější v té části optimalizace, která se přímo dotýká budoucí tvorby kódu. I když vám neřeknu, kde co máte v kódu napsat (to není účelem tohoto seriálu) přesto vám nabídnu zajímavé tipy na začátek a pokusím přiblížit alespoň základy on-page optimalizace. Pusťme se raději do toho.

Příprava (analýza) klíčových slov

Jo, další analýza, dovedu si představit, kolik z vás se hned leklo. Ale podobně jako v předešlých „analýzách“, ani tady to až tak hrozný na začátek není.

Jestli se nám to líbí nebo ne, vyhledávaní na internetu (a nejen tam) je zatím stále založeno na hledání slov, které nějak vystihují to, co hledáte. Tímto hledaným slovům se říká klíčová slova. Pokud tedy hovoříme o optimalizaci on-page faktorů stránek, vyhledáním správných klíčových slov pro váš web by měla taková optimalizace začít. Klíčová slova jsou totiž základem pro další tvorbu a optimalizaci obsahu (pokud už ale víte, jak to bude z marketingovým cílením) , kde se snažíme napsat texty tak, aby tam táto klíčová slova byla. Jak by naše stránky jinak někdo našel?

Poznámka: Zde bych hned upozornil na první chybu při tvorbě web stránek, se kterou se setkáváme v poptávkách mnohých firem – „Pošlete nám grafický návrh, my si vybereme“. Je to jako když žádáte: Dejte nám tam nahatou ženskou, to nikomu neunikne pozornosti. Pravda, neunikne. Ale na váš web budou chodit přes den uhrovití studenti a večer zbytek hledající erotiku. Takový web bych si dovolil hned odsoudit na neúspěch. Základem webu je totiž obsah (nabídka, obchodní a „přesvědčovací“ texty), grafika je pouze jedním z nástrojů, jak tento obsah prezentovat. Pokud připravujete nový web, nechte si raději od webdesignerské firmy poradit s přípravou obsahu a představu o grafice si udělejte podle referencí.

Možností, jak získat klíčová slova je mnoho, rovněž aplikací, které vám s tím pomůžou, proto vám raději poskytnu několik postřehu, na co neopomenout.

V první řadě, pokud již vlastníte web stránky, je dobré v prvním kroku získat klíčová slova z logu návštěvnosti. Pokud tyto logy nemáte, zkuste zaregistrovat váš web do některé z monitorovacích služeb (navrcholu.cz, naj.sk). Slova, na které vás lidé doposud nacházeli se dají zjistit i z bezplatné verze monitorování. Pokud vám ale nějakých 100 – 200 Kč měsíčně nedělá problém, zaregistrujte si některou z profi variant. Nebo využite skvělou službu zdarma na 103bees.com. A pamatujte, u nového, optimalizovaného webu byste monitorování neměli vynechat.

Z analýzy logu získáte první slova, reálná slova, na které chodí vaši návštěvníci z vyhledávačů. Správnost výběru slov souvisejících s vaším podnikatelským záměrem je potřebné pak ověřit dalších krocích analýzy klíčových slov. Jak na to? Čtete dál.

Po analýze logu, kterou vám dnes udělá již téměř každá webdesignérská (online marketingová, poradenská apod.) firma získáte další slova z databázi, které jsou aktualizovány udají o reálně hledaných slovech na internetu a vyhledávačích. Linky na ně naleznete níže. Já vám ale chci doporučit jeden nástroj, kterým si malou analýzu klíčových slov uděláte jednoduše sami a prověřite i váš existující web, jestli vám nějake slova neunikájí.

Tímto zajímavým nástrojem je Google AdWords Keyword External Tool, který poskytuje hned dva zdroje pro získání klíčových slov. Jak teda na to?

V prvním kroku začnete na první záložce Keyword Variations, kde postupným zadáním vámi navržených klíčových slov zjistíte nejen to, nakolik jsou vyhledávané, ale i to, jestli mají obchodní potenciál. Jednotlivá slova doporučuji testovat vždy samostatně i když Gogole tvrdí, že je můžete zadat všechny najednou.

Upozornění: Při zadávání slov a analýze si zkontrolujte správne jazykové nastavení, viď zvýrazněný žlutý blok. A co se dovíte o slovech? Červeně zvýrazněný sloupec vám řekne, jaký obchodní potenciál dané slovo má (neboli, kolik inzerentů už na dané slovo inzeruje v Google AdWords). Zeleně zvýrazněný sloupec vám naopak řekne, jak často je dané slovo hledané.

Druhý krok je opět na Googli, tentokrát na záložce Site-Related Keywords. Tento nástroj je někdy přímo zlatým dolem pro klíčová slova. Stačí zadat do připraveného řádku adresu konkurenčních optimalizovaných stránek a zpět dostanete kvalitní přehled slov, na která uživatelé vaši konkurenci nalezli. Nezapomeňte ale, že pro skutečně kvalitní výsledky musíte zadávat adresu přesně cílové stránky.

Poznámka: Pro česky psané stránky bych samozřejmě neměl opomenout „našeptávač“ klíčových slov, neboli přímo Našeptávač Seznamu, který vám rovněž pomůže ověřit, zda někdo vaše slova hledá.

Postupy, jak pokračovat další analýzou pomocí slovníku, získávání synonym atd. již nebudu popisovat, k tomu vám doporučím již existujíci seriál Letní škola SEO. Tímto by se dala základní příprava a analýza klíčových slov ukončit. Na řadě je teď využití výsledků a získaných slov při tvorbě a optimalizaci obsahu.

Optimalizace obsahu (textů)

Optimalizaci obsahu bychom spíše měli nazvat copywritingem, my se ale nebudeme zabývat celou problematikou copywritingu. Ten zahrnuje mnohem více, než jen implementaci klíčových slov do textu. V stručnosti alespoň upozorním, že při tvorbě textu byste měli brát v úvahu nejenom klíčová slova, ale i cíl textu. K tomu si opět pročtěte předcházející částí, které pojednávají o tom, co tam má být a čeho se naopak vyvarovat. Pokračujme teda.

Pokud se soustřeďujeme na on-page optimalizaci, můžeme i optimalizaci obsahu (textů) rozdělit na tři dílčí části:

 1. Optimalizace titulku

  Časy, kdy se nacpáním klíčových slov do titulku a hlavního nadpisu dalo rychle dosáhnout předních pozic ve vyhledávačích, jsou již dávno pryč. O to více má význam správně napsaný titulek. Protože se titulek zobrazuje ve výsledcích vyhledávaní, jeho správné napsání výrazně rozhoduje o tom, jestli uživatel klikne právě na tu vaši stránku.

  Takže co s titulkem? Pokud čekáte zázračné rady, zklamu vás. Jenom zopakuji to, co naleznete ve většině návodů na optimalizaci. Pište titulek tak, aby co nejlépe vystihoval obsah dané stránky. A vyhýbejte se zjednodušení v podobě nacpání klíčových slov do titulku. Proč?

  Titulek je ve výsledcích vyhledávaní (SERP) nejvíce viditelný text, a protože lidé při hledání v té kupě textu nejprve „proskenují“ očima celou stránku, první, co upoutá pozornost jejich očí jsou titulky stránek. Až na jejich základě se rozhodnou, kam kliknout. (– useit.com – readable text)

  Pro dobré pozice potřebujete, aby na vaše stránky někdo odkazoval. Pokud je teda vaše stránka o tom, jak externí účetnictví poskytujete, každý raději odkáže na stránku s titulkem „Jak naše externí účetnictví funguje.“ než na stránku „Firma XY – účetnictví, externí účetnictví“. Efekt je hned dvojitý. Nejen, že ulehčíte vymýšlení textu odkazu pro odkazujícího, ale ještě mu i dodáte text pro odkaz, který má ve vyhledávači pro vás víc „bodů“, než když dotyčný na vás odkáže s textem „tu najdete něco o tom, jak to funguje“.

  Poznámka: Ono to vypadá, že jsem na něco zapomněl. Tím něčím jsou klíčová slova. Při psaní jak titulku tak i nadpisů a textu je třeba právě připravená klíčová slova „vložit“ do textu. Umění copywriterů, kterých si (možná) platíte je právě v tom, napsat smysluplný titulek, nadpis či text tak, aby obsahoval co nejvíce klíčových slov. A pokud možno několikrát zopakovaných v různých variacích.

 2. Optimalizace nadpisů

  Pokud ještě stíháte vnímat text, neušlo vaší pozornosti mé konstatování o tom, že lidé texty nečtou. Alespoň ne na začátku.

  Vyzkoušejte to sami na sobě. Pokud něco hledáte na internetu a kliknete na odkaz ve vyhledávači, ve většině případu první, co uděláte je, že přeskrolujete stránku shora dolů. Ať už si to uvědomujete nebo ne, proskenujete obsah stránky a hledáte záchytné body které by vám řekly, jestli se vám vyplatí číst celou stránku.

  Již novináři ze začátku dob novinářčení vědeli, že číst velké souvislé plochy textu je únavné. V našem podvědomí fungují automatické asociace a jednou z nich je, že když je něčeho mnoho, chce to po nás více námahy. Právě proto většina novinových textů je hojně protkaná nadpisy. Jednak zpřehledňují text, a rovněž poskytují záchytné body pro skenování. Vyhledávače se rovněž snaží „vnímat“ text stejně jako lidé a tak i pro nadpisy poskytují záchytné body vypovídající o obsahu textu na stránce.

  Při psaní textu tedy používejte nadpisy na rozdělení jednotlivých významových částí textu a zpřehledněte tak celý text. Mějte přitom na paměti doporučení z předcházejících částí tohoto newsletteru o stručnosti a věcnosti textu či marketingovém zaměření a požadování akce. A rovněž nezapomeňte na použití klíčových slov v textu.

  Je toho moc? Skutečně je. Pokud stále předpokládáte, že web stránka je o naplácání textů a poslání všeho na nějaký server, jste na nejlepší cestě jak upadnout v zapomnění.

 3. Optimalizace textů

  O optimalizaci textu toho bylo taky napsáno mnoho, na internetu naleznete téměř na každém blogu nějakého webdesignéra článek s názvem „10 bodů optimalizace“. O textech jsem psal v předcházející části tohoto seriálu. K tomu jen doplním, že je opět potřebné do textu dostat klíčová slova. Doporučovaná hustota se pohybuje od 5 do 10% objemu textu. Nebo použijte fígl některých „optimalizátorů“:

  „Do vyhledávače si zadám klíčové slovo, kliknu na první odkaz ve výsledcích vyhledávaní, zjistím počet výskytů klíčového slova v textu .. a do svého textu přidám o jeden více. Získám o jeden zpětný odkaz navíc a na web přidám o jednu stránku navíc.“

  Tak to sice nefunguje, ale na analýzu konkurence a jejích textů nezapomeňte.

Pro dnešek stačilo

O optimalizaci (a v tomto případě o copywritingu) se toho dá napsat mnoho, měl nebo mohl bych toho napsat hodně, ale jak jsem říkal na začátku tohoto článku,není určen pro profesionály ani jako učebnice „jak optimalizovat web krok za krokem“. Chci poradit spíše obyčejným lidem, podnikatelům a manažerům, kteří se rozhodují využít internet k získávání zákazníků či chtějí být v obraze o tom, jak dobře investovat peníze do web stránek.

Pro ostatní doporučuji začít vzdělávání seriálem o psaní textů od Marka Prokopa. A protože tento newsletterový článek je jen první částí pojednání o optimalizaci, přijde i druhá, pojednávající o návrhu struktury a informační architektury webu, o tom, jak tématicky seskupovat stránky na webu aby byly lépe vyhledatelné nebo o tom, jak si pomocí Powerpointu prakticky otestovat použitelnost webu ještě před jeho vytvořením.

Máte otázky k tomuto článku? Nebo potřebujete poradit s vaším webem? Napište nám na info@softpae.com.

Nabízíte služby z oblasti webdesignu, online marketingu, optimalizace stránek či programování? Chcete inzerovat v našem newsletteru? Napište nám na reklama@softpae.com.

Jak na web část II. – Obsah, aneb co na ten web dát?

Opäť vyšlo ďalšie číslo nášho newsletteru Chytré ITé a tak Vám prinášame jeho najdôležitejší obsah. Záujemcovia si môžu newsletter zaregistrovať na adrese http://www.softpae.com/softpae-newsletter.html.

V první části tohoto seriálu jsem Vám ukázal, jak si udělat úvodní marketingovou analýzu, správně nasměrovat své otázky a vypočítat, jestli se Vám web vyplatí. Slíbil sem taky, že budu co nejvíce konkrétní a to taky chci splnit. No, marketing ještě tak úplně neopustíme. Jen bude zaměřen na to, co na ten web dát (texty, obrázky, telefonní čísla). Nebo naopak nedávat.

Poznámka: Taky jsem slíbil, že to nebudou stručné texty, proto Vám i teď poradím raději si celý text vytisknout a přečíst třeba u oběda. A vezměte si s sebou tužku, nejlepší nápady se rodí nečekaně na nečekaných místech.

Mít dobře udělanou úvodní analýzu je velmi dobrá věc, je to však pouze začátek celé stavby webu. Základy a první patro příští stavby nás jenom čekají. Právě příprava v této fázi rozhoduje o tom, jestli myšlenku i možnosti, které Vám ukázala úvodní analýza, zpracujete do použitelné podoby. A nespoléhejte na dodavatele. Tedy pokud vaším cílem není místo prodávání produktu/služeb dělání ankety, který politik se vašim návštěvníkům líbí víc. Co to melu? Čtěte dál.

Takto sa predaj nerobí!

Co na ten web dát. Nebo nedát.

Co na ten web dát? Otázka, kterou nejvíce nenávidím. Ne proto, že by bylá špatná, ale právě proto, jak je odpověď na ni důležitá. Na tom, co dáte na web záleží nejen to, jaká bude vaše návštěvnost, ale hlavně chování návštěvníků a úspěšnost webu, tedy konverzní poměr. Přesto, kolika z vás na webu svítí na úvodní stránce místo nabídky produktů/služeb hezký text o tom, že existujete či kdy jste vznikli. Nebo oblíbené „Vítejte na našem webu“.

Říkal jsem Vám, nespoléhejte se na dodavatele. Absolutní většina jich (stejně jako většina majitelů webů) si plete web s elektronickou vizitkou a pasivně čekají, cože jim to dodáte, že tam mají dát. Co tedy na ten web dát? Dříve, než Vám řeknu, co tam dát, povězme si co tam nedávat. Nebo jinak to tam dáte.

Není nad dobrý příklad.

Poznámka: Všechny skutečnosti uvedené v následujícím příběhu skutečně existují a plně se shodují přesně s jedním z milionů webu na internetu. Z prozíravosti ale neuvádíme jeho adresu. A nevíme, jestli se jeho majitel volá Franta 🙂

Franta prodává náhradní díly na osobní automobily. V nabídce má toho skutečně mnoho, desítky dodavatelů mu během pár dní dodají vše, co si jeho zákazníci smyslí. A když to nemá jeden dodavatel, poradí, jak to sehnat u jiného, objedná a dodá až k Vám domů. V tom co dělá, se skutečně vyzná, automobilům rozumí, lidem rád pomůže. I webu se věnuje denně. Poctivě.

Na úvodní stránce kromě velkého uvítání máte k dispozici i přehled počasí ve všech evropských městech, i anketu, kde můžete hlasovat, komu dáte hlas ve volbách. Nejvíce si potrpí na nejnovější zprávy z automobilového průmyslu. Kvalitní fotky nesmějí chybět. Návštěvnost utěšeně roste. Co více si můžete přát.

Zdá se Vám, že jste na web přišli koupit vodní pumpu a brzdové destičky do své postarší oktávky? „Jo, někde v menu to určitě je, vždyť v úvodu píšeme, že prodáváme náhradní díly. Taky píšeme o novinkách v automobilovém průmyslu, tak určitě prodáváme ty náhradní díly, to je přece automatické, když tedy píšeme o těch novinkách, že jo“.

Ale jo, je to tam. V hezkým rozbalujícím se menu, pěkně roztříděné podle výrobce náhradního dílů se Vám po kliknutí ukáže stránka s logem každé firmy. Co na tom, že nevíte, kdo vyrábí vodní pumpu. Klikněte na logo a … Franta Vás nasměruje na web výrobce. Tam si to najděte sami. Ceny? Určitě. Když Frantovi zavoláte, někde je pohledá. Oni určitě všichni rádi telefonují do pěti takovýchto firem.

Že už nejste na skvělém Frantovým webu ale poctivě klikáte na další web v Googlu či Seznamu? Zdá se Vám to absurdní? Neudělejte stejnou chybu a raději si hned v úvodu velkým písmem do poznámek napište, co vlastně chcete prodávat.

Prodávejte to, co prodáváte, ne to, co jste.

Skutečně mnoho firem si plete, co prodává. Čím menší firma, tím více spoléhá na to, že ji každý zná a hledá právě to její jméno. Čím menší firma, tím více spoléhá na to, že se každý chce dovědět o její skvělé historii a onou nabídku služeb bude poctivě hledat někde v spleti navigace pod velkorysým odkazem „Naše službičky“. Jako Franta.

Viděli jste weby velkých firem? Mohou být pyšné na svou historii, na jejich úvodní stránce ale místo toho najdete rovnou nejčerstvější nabídku produktů a služeb. Prodávají, to co prodávají. Nehrajte si proto na firmu. Hrajte si na produkt a prodávajícího. Potlačte svou pýchu z názvu vaší firmy a web klidně nazvěte jménem vašeho produktu. Prodávejte to, co prodáváte, vše ostatní je důležité až někde na konci. (Jak někdo řekl: prodávejte dobře vyvrtanou díru, ne vrtačku) Uvědomění si cíle je prvním krokem k tomu, aby byly vaše webové stránky úspěšné.

Příklady webů, které prodávají:

Pamatujte: Mnoho lidí si plete úspěšnost webu s návštěvností. Pokud je někde návštěvnost důležitá, je vždy nejvýše na druhém místě. Téměř vždy je nejdůležitější konverzní poměr. Proč? Pokud máte návštěvnost 1000 lidí denně a konverzní poměr 0,1% vyděláte méně, než web s návštěvností 150 lidí a konverzním poměrem 1% při stejné výší zisku z jedné objednávky. Viz. ROI v první části a některý z příštích dílů o optimalizaci.

Upozornění: “Vítejte na našem webu.” Další z nejčastějších chyb webových stránek. Určitě to všichni znáte. Uvítání a celá stránka divného textu s nulovou výpovědnou hodnotou. Nabídka služeb či výrobků, které hledáte je hezky schována někde v části „Toto občas děláme“. Představte si, že by v každé televizní reklamě říkali „Vítejte v reklamě“. Zdá se Vám to absurdní? Kolik firem to má na webu?

Vítejte na našem webu v Google

Takže co tam dát?

Nekonečných marketingových textů již máte určitě dost, proberme si tedy alespoň základní věci, co a jak na ten web dát.

 1. Nabídka na prvním místě

  Jak už jsem naznačil v předešlých odstavcích, prodávejte to, co prodáváte a tomu přizpůsobte celý web. Prodávejte už na úvodní stránce. A dejte případnému kupujícímu vše, co potřebuje.

  Potřebuje vědět cenu, dejte ji tam, hned vedle názvu. Potřebuje seznam výrobků, mějte vlastní katalog, neposílejte ho na cizí web. Víte, že jste natolik specifický, že pro detaily musí zavolat. Ať hned v záhlaví velkým červeným písmem svítí telefonní číslo místo sloganu „Máme vše, co hledáte.“ Myslete na každičký detail, který potřebuje od chvíle, kdy našel Váši nabídku až po odeslání objednávky. Nepište, kdy jste se stěhovali do nových prostorů, napište, že může kdykoliv zavolat a Vy mu poradíte, že může kdykoliv zaslat email a Vy mu do 24 hodin odpovíte (A odpovídejte). Neboť toho, kdo Vám aspoň napíše, můžete přesvědčovat, dát mu jinou nabídku. Ale kdo se neozve, o tom se nikdy nedovíte.

  Zdá se Vám, že ten web bude vypadat divně? Jen názvy produktů, ceny a velké červené telefonní číslo? Naopak. Toto jsou nejúspěšnější weby nejen z mojí praxe, ale i praxe mnoha dalších lidí věnujících se internetu. Několikanásobně úspěšnější než weby, které si místo nabízení produktů a služeb hrají na weby důležitých firem s neznámým názvem.

 2. Navigace. Od slova navigovat.

  Co jen může být důležité na navigaci, říká si právě polovina z vás, když toto čte. Pokud kdokoliv z Vás někdy proseděl alespoň půlhodinku sledováním běžných lidí v kavárně zjistil, že 3/4 věcí lidé používají úplně obráceně, než to autor stránek myslel. I když to myslel dobře. Navigace je v tom nejlepším příkladem.

  Věřte, že například navigace se dá udělat mnoha způsoby, ale jen některé z nich jsou stránkám ku prospěchu. Navigace není jen nějaký pruh v horní částí webu pod vaším krásným obrázkem. Když jsem říkal, dejte návštěvníkovi vše, co potřebuje, dejte mu to. Neschovávejte položky menu. Efektní postupně rozbalující se menu je možná zajímavé, ale spočítejte si, kolik nesmyslných kliknutí musíte udělat jen pro to, aby jste se dozvěděli, že v nabídce služeb je ta vaše hledaná služba a že dokonce právě v tomto menu je po dalším kliknutí i další podřízené menu, kde je odkaz na ceník.

  Nečekejte, že lidé budou jen tak klikat a zjišťovat, co je kde zašité jen proto, že Vám se to líbí. Navigace má navigovat a pomáhat nezabloudit. Tak ji pro jistotu pořádně zvýrazněte i grafickým oddělením od zbytku stránky, aby vaši návštěvníci místo navigace neproklikávali Váš web přes tlačítko Back v prohlížeči.

  Poznámka na okraj: Mimochodem obrázek pod či nad navigací. V 99% případech je mimo úvodní stránku jen něčím, co nás nutí rolovat stránku, aby jsme se dostali k obsahu. A přesto vesele všichni nechávají tento obrázek jako dekoraci na všech stránkách webu. Teď víte, co dalšího ještě můžete upravit.

 3. Obrázky prodávají

  Nikdo nepochybuje o tom, že lidská fantazie nemá meze, všichni ale víme, že vizualizace pomáhá věci pochopit mnohem dříve. A jeden obrázek toho mnohokrát dokáže povědět a nabídnou mnohem více, než 10 stránek textů. Pokud tedy můžete něco vyjádřit obrázkem, tak ten obrázek použijte.

  Poznámka: Na druhé straně, nedělejte z vašich stránek obrázkové leporelo. Podobně jako s mnoha jinými věcmi, všeho mnoho škodí. Proklikávat se přes deset obrázků, nebo čekat na jejich stáhnutí dlouhé minuty jen abych se dozvěděl, že jsem se nic nedozvěděl asi nepřidá na náladě nikomu.

 4. Bez ceny? Bezcenný!

  Psal jsem něco o fantazii bez meze? Tak v tomto bodu se mnoho firem neuvěřitelně spoléhá na fantazii návštěvníků svých stránek. Nač Vám je ale návštěvník, který si nikdy vaši službu nemůže dovolit. Nejen, že ztratíte mnoho času a prostředků na komunikaci s nesprávným člověkem, ale ještě mu budete muset osobně oznámit, že na to prostě nemá. Reakci ať si tedy domyslí každý sám.

  Ve většině případů nemá smysl utajovat ceny, proto i když nemůžete cenu určit přesně, načrtněte alespoň orientační ceny. Nebo nabídněte něco, co nemá ani vaše konkurence. Třeba Kalkulačku cen.

 5. Kontaktní informace, kontaktní formulář

  Jak jsem již říkal výše, pokud Vás nikdo ani jen neosloví, nemáte jak případného zájemce o vaše služby či produkty přesvědčit, že mu třeba dokážete jít na ruku i jinak. Protože se nedá komunikovat s někým, o kom nevíte.

  Dejte tedy možnost vašim návštěvníkům, aby Vám dali oni vědět o sobě. Nebojte se přidat ke každé důležitější stránce kontaktní formulář s vysvětlujícím textem, že jim rádi odpovíte na jejich dotazy. Když totiž máte alespoň email, můžete s tím zkusit pracovat. A hlavně odpovídejte. Neodpovídáte do 48 hodin? Pro většinu lidí jako by jste pak neexistovali. A to nejen pro jediného návštěvníka, ale rovnou pro všechny lidí v jeho dosahu.

 6. Dobrá rada nad zlato

  Proč čtete tento newsletter? Proč si tolik lidí přihlásilo tento newsletter k odběru i když často nestihne vycházet ani jednou měsíčně?

  Poznámka: Tímto děkují, že nám posíláte tolik objednávek, chválíte a žádáte o další pomoc. Objednávejte a pište nám i dál 🙂

  Je to právě pro rady, které v něm naleznete. Lidé mají rádi, když jim dáte něco zdarma, když jim ukážete směr. Usměrnění a poučení pak rádi objednají i Ty vaše služby, které nabízíte.

  Je až zarážející, kolik firem toho vůbec nevyužívá. Kolik firem prodává výrobky a nabízí služby s myšlenkou, že každý dokonale rozumí tomu, co nabízejí. Že každý ví, jak se právě tou vaší vrtačkou dá lehce vyvrtat díra do lité betonové stěny. Nebo že olej v motoru je po 15.000 km špatný ne proto, že by byl nekvalitní, ale proto, že prostě při spalování se vždy část sazí usadí v oleji.

  Naopak. Mnoho lidí umí spočítat vliv inflace na výšku hrubého domácího produktu, ale nemá ani potuchy o tom, jak si mají správně vybrat vestavěnou sklokeramickou pec do své nové kuchyně. Poraďte mu, přidejte vaši nabídku a lidé Vás budou milovat. Pište si klidně malý firemní weblog a raďte. Lidé věří blogům.

 7. Jeden příklad jako 10 marketingových textů

  Na závěr jedna rada za „všechny drobný“. Neplýtvejte desítkami stránek textu na něco, co se dá jednoduše ukázat na příkladu. Všude, kde to jen jde, nabídněte možnost si produkt nebo službu otestovat. Třeba i simulátorem ve flashi. Není nic lepšího, než když si kuchyni, kterou si chcete právě koupit můžete rovnou ve virtuální místnosti poskládat.

Co jste se to tedy dověděli?

Je celkem možné, že nic a jen jste se dobře pobavili. Celkem možné ale je, že jste právě nalezli 50% chyb vašeho webu. Hlavně jste se měli dozvědět, co vše na stránky dát, jak je udělat zajímavé, nebo co naopak na web nedávat ani náhodou. A vyvarovat se nejčastějších chyb (vašich konkurentů).

Výše popsané postupy a informace jsou především vodítkem hlavně pro ty, kteří neignorují internet a chtějí ho využít co nejlépe ve svůj prospěch. Všechny chybějící otázky by měl pak položit dobrý dodavatel či osobní internetový konzultant.

Štúdia webov politických strán: KDH nekomunikuje, SMER je moderný, SNS je nepoužiteľné, SMK ignoruje slovenských voličov.

Čím mladšia a modernejšia je politická strana, tým lepší je prístup jej politikov k využívaniu internetu. Naopak, mnohé zavedené politické strany úplne podceňujú elektronickú komunikáciu so svojimi potencionálnymi voličmi. To je výsledok predvolebnej štúdie webov, ktorú sme previedli v dňoch 29.05 až 05.06.2006 na vybraných weboch slovenských politických strán, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu.

Štúdia, ktorá bola motivovaná podobnou štúdiou vykonanou v ČR poradenským centrom Dobrý Web ukázala, že weby aj elektronická komunikácia slovenských politických strán a hnutí sú na o niečo lepšej úrovní než u ich českých kolegov. Zároveň ale odhalila mnohé nedostatky samotných webových stránok testovaných politických strán, hlavne minimálne využívanie internetu ako plnohodnotného komunikačného a marketingového média.

Ignorovanie emailovej komunikácie zo strany KDH tak môže poukazovať na nezáujem o modernú spoločnosť a mladých ľudí, dizajn stránok SNS zas predvádza absolútny chaos a nekoncepčnosť a SMK takmer úplne ignoruje slovenských návštevníkov straníckeho webu. Na stránkach HZDS sa zasa prípadný záujemca o informácie nedopátra kontaktu na centrálu a tak zostáva len skúsiť napísať predsedovi.

Strana SMER naopak napriek najlepšie prevedeným webovým stránkam vôbec nevyužila antikampaň proti predsedovi Robertovi Ficovi vo svoj prospech. Zbytočne tak podcenila veľmi zaujímavú skupinu prvovoličov – študentov, ktorí tvoria významnú časť internetovej populácie. Toto podcenenie sa ale týka všetkých politických strán.

Malou výnimkou je SDKU-DS, ktorá využila reklamnú sieť serveru Zoznam a umiestnila bannerovú reklamu na jednom z jej serverov. Vzhľadom na cieľovú skupinu a internet ako médium ale nezvolila najvhodnejší server.

Emailovú komunikáciu najlepšie predviedli ANO a Slobodné Fórum, strana ANO nezabudla rovno priložiť zoznam požadovaných regionálnych kandidátov a volebný program, čím spolu s kvalitnými webovými stránkami predviedla, že internet má u nej svoje miesto.

Jedným z podceňovaných kritérií takmer všetkých webov je bezbariérovosť, čo znamená dostupnosť stránok aj pre zdravotne, najčastejšie sluchovo a zrakovo postihnutých návštevníkov.

 

Napriek množstvu uvedených chýb je ale treba vyzdvihnúť zmenu v prístupe k internetu, ktorá je oproti predchádzajúcim voľbám z roku 2002 výrazná. Vstup do EU a tlak zahraničia na prispôsobenie sa moderným trendom sa prejavil aj na prístupe politických strán k využívaniu internetu.

 

Výsledky auditu spracované do súrhnnej štúdie sú k dispozícií na www adrese http://www.softpae.com/files/studia_volby_2006.pdf (220kB).

Jak na web část I. – Připravit se, pozor …

Nedávno vyšlo ďalšie číslo nášho newsletteru Chytré ITé a tak Vám prinášame jeho najdôležitejší obsah. Záujemcovia si môžu newsletter zaregistrovať na adrese http://www.softpae.com/softpae-newsletter.html.

V posledním newsletteru jsme slíbili věnovat se otázce přípravy firemního webu, množství vašich otázek a naše zkušenosti z terénu nás přiměly pokusit se dát vám víc. Místo všeobecných textů proto očekávejte v nejbližších několika newsletterech přímé rady, postupy nebo doporučení, jak se k lepšímu webu dobrat. A pozor, neříkám, že to bude krátký text, proto si ho klidně vytiskněte a pročtěte třeba u obědu.

Ilustrační obrázek - Analýza v excelu.

Někde se začít musí, nebo i ne.

Na úvod to bude asi rána pod pás, ale někdy je lépe web nemít, než ho mít. Pravda, často je dobré ho mít. Slíbil jsem být konkrétní, a tedy budu. Bez analýzy ani krok! Věřím, že aspoň polovině čtenářů už naběhla husí kůže. Analýzu ale děláme denně tolikrát, že to ani nevnímáme. Analyzujeme, co třeba nakoupit domů, co si dáme na oběd, jak naaranžovat výklad. Proč ale neděláme analýzu toho, s čím jít na web?

Analýza? To je pro bohatý …

Ve většině případů není třeba na analýzu vynakládat obrovské částky. Pokud jí věnujete kousek svého času, nebudete sami sobě lhát a nenecháte se ovlivňovat „prodejcem web stránek za 5.000,-“ zvládnete ji sami. Výsledek analýzy (i nabídka prodejce) vám musí říct (vidíte, kdybych psal reklamní text, nikdy nepoužiji slovo „musí ;-)), co vám web přinese. Pokud to nejste vy nebo „prodejce webu“ schopní vyjádřit číslem, hodnotou zisku, počtem objednávek, proč vlastně ten web dělat. No, možná i proto, že ho má i Franta. Asi jste právě vyhodili 5.000,- Kč.

Vyhrňme si rukávy

Mluvím li o analýze, podstatný je její výsledek. Co by tedy výsledek analýzy měl přinést? Informaci, jestli se vám vyplatí investovat do webu. Informaci, zda vůbec můžete (zda je reálný předpoklad) na webu vydělat. Informaci, jestli vůbec hledají lidé vaše služby či produkty na internetu. Informaci, čím se odlišíte od své konkurence, co vůbec nabízíte navíc proti jiným. Bez odlišení máte dvě šance. Investovat mnoho peněz do reklamy, což bych vám poradil, kdybych chtěl na vás vydělat. Nebo využít jiné kanály jako affiliate programy nebo email marketing.

Upozornění: Jsou skutečně případy, kdy nejde o výdělek přímo měřitelný. Být „seriózní“ advokátní kanceláří a požadovat od webu přímý prodej služeb je mírně scestné. Ale nemít web je na druhé straně „neseriózní“. Takový web ale staví na jiných základech. I tady má ale své místo analýza, je ale jinak zaměřená.

Pamatujte: Slovo „seriózní“ má mnoho významů. Seriózní advokátní kancelář je něco jiného než seriózní výrobní firma. Ta první používá web k prezentaci své serióznosti, ta druhá k prezentaci svých seriózních služeb / produktů. I pojetí „serióznosti“ webu je v obou případech dosti odlišné. Proto si nedomýšlejte, že když tam nemáte „seriózní ohňostroj“ ale jen nabídku, nejste seriózní firma. Naopak. Jste velice seriózní.

Analýza podle tohoto newsletteru by vás měla nasměrovat k tomu, aby jste “vytvořili” skutečně prospěšný web a připravit vás k vytvoření dobrého zadání pro tvůrce web stránek (a přitom „obrnit“ před některými jejich neduhy).

Teď je čas být konkrétní

Proberme si tedy alespoň základní body vaší úvodní analýzy. Zkusím být tedy konečně přitom maximálně konkrétní a ukázat vám směr, kterým se ubírat.

 1. Proč potřebuji web stránky?

  Asi nejdůležitější otázka při tvorbě webu. Psal jsem výše něco o lhaní sami sobě? Tady je místo, kde to často děláme. Růžové brýle a masírování mozků (web stránky má každý, musím je mít i já) tady funguje celkem dobře. I proto existují poradenské firmy typu H1, Dobrý web, SOFTPAE či Robet Němec. Snaží se nedívat na věci růžovými brýlemi ale říci vše na rovinu.

  Jak jsem psal výše, někdy je nejlepší web nemít. S nekvalitním webem si skutečně jen pohoršíte. Výjimky neexistují, jen chytří obchodníci 😉

  Jindy je lepší investovat 5.000,- Kč do kvalitní registrace v internetových katalozích (Seznam, profesní katalogy, lokální katalogy). A někdy je lepší 10.000,- Kč za redakční systém investovat raději do pořádné PPC kampaně (textová reklama) ve vyhledávačích. Uvedu praktické příklady:

  1. Pokud jste „3 člověkovou“ firmou zasklívající okna v Brně, čeho víc vám přinese web než vám dokáže přinést zápis v kvalitním katalogu?

   Pokud nejste umělečtí skláři, jste pro web nezajímaví. Nikdo po vás nebude požadovat fotky provozovny ani popis vaší skvělé historie. Když se mi rozbije sklo, budu hledat jediné: „sklenářství brno“, adresu a telefonní číslo. Navíc četnost hledání je tak malá, že i kdyby každý hledající šel přímo k vám, pravděpodobně objem objednávky nedokáže vrátit investici do webu. Kvalitní registrace v katalogu vám udělá lepší službu, než web a ještě vám zbude na reklamu v místních novinách.

  2. Nebo jste jen „obyčejní lidé“, nabízející svou chalupu po babičce k rekreaci. Opět otázka: proč potřebujete web?

   Ano, je pravda, pro ubytovací služby je internet jedním z nejlepších obchodních kanálů, ale taky je pravda, že i investice do kvalitního webu je v tomto případe omnoho vyšší. A vy se přece nechcete věnovat marketingu na internetu, jenom občas pronajmout babiččinu chalupu. Pokud se něčemu nevěnujete dostatečně profesionálně, je lepší využít zprostředkovatelský prodej na internetu, tzv. affiliate programy. Některé firmy vám poskytnou prostor v jejich optimalizovaných systémech (či e-shopech) za malou marží. Vy nemusíte investovat téměř ani korunu, nemusíte nic vědět o fungování internetu. Přijde objednávka, vyřídíte. Firmička si stáhne marži až z realizované objednávky. Vydělali všichni.

   Něco jiného je, pokud tu chalupu nepronajímáte jen občas, ale “furt”. Pak už se (možná) vyplatí mít web vlastní.

  3. A nakonec, jsou mnohé případy, kdy vás kvalitní prodávající web dokáže posunout na novou úroveň. Příkladů i z vlastní praxe bych mohl uvést více (weby pensionů, prodejce náhradních dílů pro staré tatrovky, účetní firmička ale i síť těch nejluxusnějších hotelů) , možná v dalším pokračování. Teď chceme pořád vědět, jestli se nám vyplatí s webem začínat.
 2. Co je cílem vašich web stránek?

  Druhá nejdůležitější otázka před tvorbou webu (na kterou si opět neradi odpovídáme). Odpověď na ní jsem už načrtnul někde v úvodu. Vyšší zisk, více objednávek, více návštěvníků apod. Odpověď, že chcete web proto, neboť ho má i Franta je nejhorší odpověď ze všech možných.

  Pamatujte: Internet není jen něco imaginárního, nutné zlo moderní doby. Internet je mocná zbraň, výkonný obchodní kanál, skvělé prezentační médium (živě vidím, jak si teď všichni říkají, jaká to je hezká fráze, Není!). Pokud si toto neuvědomíte, nikdy neuděláte kvalitní web neboť neuvidíte jeho možnosti.

  Když už víte, proč potřebujete web, napište si na papír, jaké jsou jeho cíle. (Na papír si pište všechny poznámky a myšlenky, které vás při čtení tohoto newsletteru napadnou). Vyjádřete se přímo čísly, něčím, co bude možné změřit, pro začátek 10% zvýšení prodeje, čísla ještě upravíme v dalších bodech analýzy. Fráze typu „zvýšení konkurenceschopností“ jsou neměřitelné, ale zní hezky moderně marketingově. Nikdy se ale nedozvíte, že to hezky blikající logo způsobuje, že lidé utečou z webu dříve, než se dostanou k vaší nabídce. Koneckonců, ani svému zaměstnanci neřeknete „něco tady jakože dělej za těch 20 litrů“. Ani webdesignérské firmě nikdy nepovězte: „něco mi tady za ty prachy udělejte, jen ať tam něco na tom internetu visí“.

 3. Co nabízím? Čím se odlišují od konkurence? Komu jsou určený mé produkty / služby?

  Tento bod začnu netradičně. V Japonsku, když se někdo rozhodne začít vyrábět oblečení pro těhotné ženy, marketingový ředitel spolu s celým svým týmem si aspoň na týden nasadí velké umělé břicho, které nesundají ani po práci doma. Nosí ho spolu s novým oblečením, aby dokonale poznali, co nabízejí. Pokud neznáte, co nabízíte, jak by jste to dovedli prodat?

  Jo, nabízíte skvělé mixéry? To taky Franta, Pepa i ten buran Vojta. Ten váš mixer mele kávu dokonale jemně? Ty ostatní taky. Tak proč bych si kupoval váš mixér? Možno proto, že když melu kávu, neběhá po celém kuchyňském stole a nenadělá mi škrábance po mém hezky drahém stole. Právě víte, co je vaší konkurenční výhodou, čím se lišíte a že vaší cílovou skupinou by mohli být bohatší lidé. Nestačí říkat, že máte skvělé věci. Vyjádřete se opět čísly, parametry, něčím „měřitelným“. Každou myšlenku a detail zapište na papír, vizualizace je mocný nástroj. Až budete zadávat vytvoření nového webu, budete tak mít podklady, které je možné použít a které nemá Franta, Pepa ani Vojta.

 4. Hledají lidé mé služby / produkty na internetu?

  Jak se říká, „otázka za všechny drobné“. Ne, vůbec není důležité, kolik máte peněz na web. Pokud máte šanci na úspěch, peníze se najdou. Jak to zjistit? Způsobů je mnoho, na „domácí“ podmínky doporučuji tři postupy:

  1. Vyhledat si vhodné slovní spojení např. název služby, typ produktu (rozuměj např. LCD televize, ne LG22526AXC) v nástroji “Hledání kombinací” služby eTarget. Pokud cokoliv za něco stojí, většinou to tam je a to je dobrý indikátor, že to stojí za námahu. Použitelným se pro české a slovenské fráze stává i Keyword Tool od Google.
  2. Pokud selže bod a) , dalším dobrým místem jsou žebříčky vyhledávačů, např. Jyxo500. Někdy je dokonce lepší hledat tady, neboť možná někdo ještě nenabízí to, co lidé hledají. Můžete být první!
  3. Pokud selže bod a) i bod b) , doporučuji ještě (i na další výpočty návratnosti investic ROI) službu Navrcholu.cz. Tato monitorovací služba registruje ve své databázi mnoho webů a naštěstí pro nás je dobrým zvykem i kvalitních webů být tam. Stačí opět zkusit vyhledat vhodné slovní spojení. Pokud tam nějaký web je, pravděpodobně to někdo i hledá. A pokud tam jsou i kvalitní weby, je to signál, že internet lze použít.

  Posledním velmi dobrým stébílkem je zkusit vyhledat vybrané fráze přímo ve vyhledávačích. Pokud vám vrátí seznam webů, nebo dokonce kvalitních webů, rovnou si okoukejte konkurenci.

 5. Vyplatí se mi web?

  V podstatě již znáte téměř všechny odpovědi, až na jednu. Na začátku analýzy byly důležité otázky první. Skutečně nejdůležitější otázka je ta poslední. Vyplatí se vám web?Většina „tvůrců“ web stránek vám řekne, že „to se teď nedá říct, ale jinak určitě jo“. Někteří lidé ale vědí, že to alespoň v základu jde spočítat. Jak?

  Už několikrát jsem se zmínil o ROI (return on investment, návratnost investic). Pro pochopení použijeme zjednodušenou formu ROI, která říká, jak dlouho budete splácet investice do webu, než vám web začne vydělávat. Vzorec je odvozený od počtu návštěvníků za měsíc, konverzního poměru (poměr všech návštěvníků webu a návštěvníků, kteří si něco objednají) a průměrné hodnoty čistého zisku z objednávky. Jak tedy vypadá výsledný vzorec ROI pro jeden měsíc:

  ROI = (Měsíční návštěvnost * Konverzní poměr (%) * Průměrný zisk jedné objednávky) – Měsíční náklady na web

  Jak to tedy spočítat?

  Psal jsem o službě Navrcholu.cz (Slovensko má službu Naj.sk) a ROI? Pro výpočet návratnosti potřebujete znát předpokládanou návštěvnost a to lze s trochou štěstí vyčíst z této služby. Postup není nijak složitý. Najděte na webu této služby web, který je co nejvíce podobný svou nabídkou a profilem vašemu budoucímu webu. Pak už po kliknutí na její statistiky s trochou námahy spočítáte návštěvnost webu, nejlépe za celý měsíc. Berte do úvahy, že v některých měsících se prodává lépe než v jiných.

  Příklad: Pro názornost si vypočítáme příklad s návratností webu prodávajícího pneumatiky. Na Navrcholu.cz dáme vyhledat slovo “pneumatiky”.

  Hledat “pneumatiky” na Navrcholu.cz

  Pokud dokážeme vyrobit kvalitní web, tak bychom mohli mít návštěvnost jako E – pneumatiky.cz, v průměru měsíčně cca 2.000 návštěv.

  Druhou proměnnou v tomto vzorci je Konverzní poměr. Ten lze odhadnout (průměr dobrých webů je kolem 1% – 2%, weby, které se dokáží odlišit mají konverzní poměr i přes 10%) , zkusit zjistit u konkurence nebo vyčíst v žebříčcích na webu.

  Pokračujeme v příkladu s návratností webu prodávajícího pneumatiky a jako konverzní poměr zkusíme zjistit na webu Fireclick, který se věnuje právě měření konverzí.

  Konverzní poměry v oboru “Outdoor and Sports”

  Průměr je kolem 0,7%, počítejme raději pesimisticky 0,5% (jde o měření anglicky mluvících webů).

  Poslední proměnnou je čistý zisk průměrné objednávky který můžete odvodit od objednávek v kamenném obchodě nebo dedukcí podle typu produktu / služby.

  Na závěr příkladu s návratností webu prodávajícího pneumatiky si zisk odhadneme pro průměrnou objednávku – 4 pneumatiky, 15% marže, zisk cca 1.000 Kč na objednávku. Jaký bude tedy výsledek?

  ROI = (2000 * 0,005 * 1000) – 500 (webhosting jako náklady).

  Pokud dobře počítám, tak můžeme vydělat 9.500,- Kč měsíčně. Když víte, kolik Vás bude stát vytvoření webu, je už jen otázkou jednoduché matematiky dopočítat, kdy budete v zisku.

Co jste se to tedy dozvěděli?

Pokud jste prošli všechny otázky této malé úvodní analýzy, měli by jste být schopni určit cíle vašeho webu. Pokud je znáte, dokážete připravit zadání i podklady pro budoucího dodavatele a vhodného dodavatele i najít. Nechte si klidně poradit, teď jste ale připravení mnoho z mýtů webdesignérů a jejích obchodníků prohlédnout. Zároveň jste partnerem, se kterým se skvěle spolupracuje, protože ví, co chce, ví, co nabízí.

Čeho se vyvarovat!

Vyvarujte se chyb, které vznikají z profesionální deformace. Všichni máme jistou profesionální deformaci. I ti, kteří ještě nepracovali. Pokud skutečně netestujeme své výrobky jako Japonci, máme všichni tendenci svá díla hodnotit nekriticky. Proto se na „kvalitu a přínosy“ svých služeb a produktů zkuste ptát někoho, kdo je mimo vaši firmu, mimo vašeho působení. Ptejte se svých zákazníků, proč mají rádi vaše služby či výrobky. Ptejte se vzdáleného kamaráda, který není přátelstvím vázán natolik, aby vám „pochleboval“. Chybějící nadhled je nejčastější chybou úvodních analýz.

Závěr nebo začátek?

Odborníci by řekli, že to byl jen začátek. Otázek na analýzu je mnohem více, jenže my jsme se zaměřili na základy pro vytvoření běžného firemního webu. Velké byznys weby vědí, že potřebují velkou byznys analýzu a vědí, že je to bude něco stát. Velké firmy věnující se podnikání na internetu ve většině případů mají lidí, kteří už vědí, nač se mají svých dodavatelů ptát, jak určit cíle apod.

Výše popsané postupy jsou vodítkem hlavně pro malé a střední firmy, které neignorují internet a chtějí ho využít co nejlépe ve svůj prospěch. Všechny chybějící otázky by měl pak položit dobrý dodavatel.

Psychologie web stránek II. – Kliknu, nekliknu?

Na internetu je nespočetně článků a diskuzi o zvyšování konverzního poměru na webu, mnohé jsou ale natolik obecné, že jen stěží jich obyčejný člověk dokáže využít k prospěchu svých stránek. Jedním z opomíjených témat je umístnění „objednávkového“ formuláře.

Umístnění formuláře nad zlomem strany.

Jedním ze základních pravidel internetového marketingu je rčení, že akce nesmí být dál než 3 kliknutí myší. Toto pravidlo ve většině případů skutečně funguje a mnoho tvůrců webu se jím řídí. Standardním příkladem jsou např. weby ubytovacích zařízení (hotelů, pensionů) , které se drží scénáře – hlavní stránka – ukázat nabídku (pokoj, ceny) – přechod na stránku s objednávkovým formulářem.

I když vám většina uživatelů zopakuje výše popsaný postup, s kterým „nemají“ problém, v skutečnosti velká většina návštěvníků (hlavně zahraničích) nerada hledá poslední krok – objednávkový formulář. Testování, které jsme provedli opět potvrdili, že pochopení cílové skupiny návštěvníků je velmi důležitým krokem tvorby kvalitního webu.

Jednou z důležitých vlastnosti lidí je kromě pohodlnosti i zvědavost a návyk a toho lze dobře využít při přípravě formulářů nebo i grafické úpravy nabídky. Z naších testováni jsme zjistili a ověřili v praxi, že přemístění objednávkového formuláře přímo na cílovou stránku s nabídkou se konverzní poměr a oblíbenost stránky několikanásobně zvyšuje. Pokud je k tomu objednávkový formulář nad zlomem strany, jeho účinnost je ještě vyšší.

Dalším známým faktem je, že lidé rádi klikají na tlačítka, čeho se využívá i při tvorbě trikových reklamních banerů. Lidé mají rádi tlačítka, protože jejich viditelnost a (předpokládaná, vžitá) jednoznačnost v akci jasně naznačuje, co lze od kliknutí očekávat. Správně použitá tlačítka v designu stránky můžou proto výrazně zvýšit nejen konverzní poměr ale i uživatelskou přívětivost stránky. Je proto vhodné ponechávat tlačítka nejen u formulářů, ale využít jejich designu i u důležitých odkazů.

Pro porovnání si sami zodpovězte otázku, na který z níže nakreslených odkazu kliknete raději, který z odkazů u vás vzbuzuje větší důvěru v to, co od něj můžete očekávat. Mnozí hned tušíte i jednu z nejčastějších chyb internetových obchodů.

Porovnání tlačítka pro objednávku v e-shopu.

Z předchozích informací je jasné, že tvorba web stránky a zvyšování její účinnosti není jen o dobrém textu a líbivé grafice, ale ve velké míře i o využití informací o chování se uživatelů a pochopení cílové skupiny návštěvníků stránky.

Autor príspevku: Anton Piták

Zjednodušte své webové stránky

Internet je fenomén doby a web stránky k němu patří již od počátku. Moderní firmy rok co rok přinášejí pravidelné aktualizace svých stránek a nové www stránky dalších firem vznikají dnem i nocí. Dnem i nocí se ale opomíjí i mnoho detailů, které odlišují úspěšné stránky od těch ostatních. Jedním s takových detailů je analýza cílů prezentace a cílové skupiny zákazníků (pozor, ne návštěvníků).

SOFTPAE panáčik ...

Jak se říká, pod lampou je největší tma. Přesvědčili jsme se o tom sami nejen na našem webu, ale i webech mnoha dalších firem pracujících v našem oboru. O co jde?

Po desítce analýz pro naše klienty jsme i my dospěli k tomu, že by bylo vhodné přece jenom udělat komplexní „marketingovou“ analýzu pro náš firemní web. Výsledky jiných analýz nás k tomu takříkajíc dotlačily. A výsledky naší vlastní analýzy ukázaly, že i my máme stále co zlepšovat.

Cílem naši analýzy bylo určení správných cílů web stránek a cílové skupiny zákazníků, jejich chováni nejen při prohlížení web stránek, ale již při přípravě na hledání dodavatele služeb, které my poskytujeme. Kromě samotného testováni na webu jsme proto provedli i průzkum mezi již existujícími našimi klienty a vybranou skupinou reprezentující vzorek cílové skupiny zákazníků našich služeb. Nezapomněli jsme ani na analýzu konkurence a jejích web stránek. Výsledky přinesly mnoho zajímavých informací a nezůstanou bez odezvy ani při změnách našeho webu.

Jedním z nejzajímavějších zjištění je rozdíl ve vnímání informační hodnoty stránek u tvůrce a cílové skupiny zákazníka, kterou je v našem případě jak majitel malé či střední firmy, tak projektový manažer větší společnosti.

Při výstavbě našich aktuálních web stránek jsme kvůli časové tísni provedli jen analýzu konkurenčních stránek a nechali se inspirovat konkurencí s vírou, že to je dostatečně dobrý základ. Jedním ze základních rysů většiny analyzovaných webů bylo, že poskytovaly množství dosti podrobně napsaných stránek s vysvětlením nejen nabízených služeb, ale i principů, postupů apod. Řešili jsme to tedy podobně i u našich web stránek.

Na první pohled je to velmi logické, poskytovat návštěvníkovi co nejvíce informací, na pohled druhý, podpořený novou přesněji cílenou analýzou to až tak jednoznačné není. Podívejme se tedy na některé z výsledků analýzy:

 • majitel malé či střední firmy má většinou základní znalosti o web stránkách, velký příděl nových informací naráz (na jedné stránce) způsobí, že se v nabídce nedokáže patřičně zorientovat (je to podobná chyba, jako přehnaná nabídka mnoha produktů u e-shopů)
 • projektový manažer větší společnosti pověřený hledáním řešení má většinou dostatečné znalosti o tom, co hledá, požaduje mnohem podrobnější a různorodější informace, než poskytují web stránky
 • malá firma se při výběru dodavatele rozhoduje nejvíce na základě ceny a jednoduchosti řešení, dodavatele hledá buď na základě doporučení ze svého okolí nebo hledáním na internetu, k rozhodnutí přispívá i možnost vyzkoušení demoverze, reference jsou méně důležité
 • u výběru dodavatele u větší firmy hraje důležitější roli osobní přístup, kontakt s fundovaným projektovým manažérem (nebo obchodníkem) dodavatele, na webu postačují heslovité informace, podrobnosti se probírají při osobním jednání, reference a důvěra velmi výraznou mírou přispívají k výběru dodavatele
 • osoba pověřená výběrem řešení a dodavatele u malých a středních firem se tomuto výběru ve většině případů věnuje „za běhu“ při jiných činnostech, které jsou v kontextu činnosti firmy prioritnější, nezbývá čas pro nastudování nových informací, projevuje se přirozený odpor k nutnosti studovat nové věci
 • u velkých firem má pověřená osoba vyhrazen přiměřený čas a prostředky k výběru řešení a dodavatele, v případě potřeby jsou ochotní prostudovat informace podrobněji (občas se projevuje až nadměrné nadšení pro nové věci)

Výsledky analýzy naznačují mimo jiné i rozdíly ve vnímaní informační hodnoty web stránek na straně zákazníka či naopak majitele webových stránek s nabídkou.

Právě při stavbě naších nynějších web stránek jsme se nechali inspirovat správným názorem, že návštěvníkovi a potencionálnímu klientovi je potřebné poskytnou co nejvíce informací. Jako problematická se ale ukázala forma, jakou jsou tyto informace nabízeny.

Výsledky poukazují na to, že stručnost a jednoduchost není na závadu (spíše naopak) , pokud existuje možnost podrobnější informace rychle získat. Ještě zajímavější je, že to platí pro obě cílové skupiny zákazníků. Informace je proto vhodné rozdělit do jednodušších a stručnějších celků a podrobné „teoretické“ informace nabízet až v další vrstvě stránek.

Na závěr snad jen poučení, že i analýza konkurence má svá úskalí a není vhodné se spoléhat jen na tento zdroj „informací“. Vysoká návštěvnost, hezké obrázky nebo líbivé texty totiž nic nevypovídají o tom, kolik z návštěvníků se stalo i zákazníkem.

Optimalizace bodu zlomu

Nedávno vyšlo ďalšie číslo nášho newsletteru Chytré ITé a tak Vám prinášame jeho najdôležitejší obsah. Záujemcovia si môžu newsletter zaregistrovať na adrese http://www.softpae.com/softpae-newsletter.html.

I přes neustále se zvětšující osvětu na poli webdesignu zůstává úprava textu (a layoutu stránky) nadále jednou z opomíjených technik optimalizace www stránek. Text přitom sehrává na webu jednu z nejdůležitějších rolí v procesu získávání zákazníka. A neméně důležitou roli v textu zastává právě jeho úprava.

Bod zlomu

Bodem zlomu se v terminologii wedesignerů označuje přímka, která protíná zobrazenou www stránku a vymezuje její viditelnou a neviditelnou část. Neviditelnou částí stránky je přitom část stránky, kterou není vidět ihned po načítání stránky do prohlížeče. V praxi je to část stránky, na jejíž zobrazení je potřebné stránku odrolovat. Podle stavu zobrazení stránky mohou být na stránce až čtyři body zlomu (levý, pravý, horní, dolní) , viz obr. 1.

Body zlomu na stránce.

Důvod k rolování

I když některé studie ukazují, že lidé se nebrání rolování www stránek i při rolovaní je více než potřebné dát návštěvníkovi stránek důvod k rolování. Jako důvod k rolování by měl postačovat kvalitní text, ovšem existují stránky, kde uspořádání a informativní hodnota viditelného textů důvod k rolování nedává.

Přesvědčili jsme se o tom v průběhu testování návrhů webu jednoho z našich klientů, kdy jsme se setkali se zajímavým jevem, který nás přinutil optimalizovat bod zlomu (nebo přesněji, ulehčit mu orientaci).

Testování bylo prováděno na webu, sdružujícím přes 370 luxusních hotelů ve Velké Británii, přičemž struktura stránek byla rozdělená do tří úrovní – hlavní stránky, stránky s kategoriemi hotelů a samotné stránky s detailními informacemi o hotelu. Právě při testování stránek s detailními informacemi o hotelu docházelo k nezanedbatelným rozdílům v účinnosti www stránek (konverzních poměrů).

Chyba layoutu, která začala vydělávat

Po postupných úpravách www stránek a podrobnějším testováni chování návštěvníků vyplynulo, že i když návštěvníci na stránku hotelu přišli a nalezli dostatek informací o hotelu, nic je dostatečně nepobízelo k vykonání akce – odeslání požadavku na rezervaci. Jako problém se nakonec ukázal design stránky, který byl navrhnut tak, že při prvním načítání stránky kromě scrollbaru jen málo věci naznačovalo, že stránka pokračuje níže.

Na druhé straně, u stránek, kde nedostatek textu způsoboval posunutí layoutu výše se výrazně měnil konverzní poměr a návštěvníci mnohem častěji odeslali požadavek na rezervaci. Úprava layoutu (skrytí delších textů) a výsledky po nasazení nové verze webu pak jen příjemně překvapily.

Optimalizace bodu zlomu

Optimalizace bodu zlomu by se dala rozdělit mezi optimalizaci textu (copywriting) a optimalizaci layoutu stránky (práce webdesignera). Cílem této optimalizace je dosáhnout takového uspořádaní textu a vzhledu stránky, aby v případě nutnosti rolovat poskytovala stránka dostatek záchytných bodů, které navedou návštěvníka k akci v podobě odrolování stránky.

Samotná optimalizace bodu zlomu není nic nového a s klidným svědomím ji můžeme zařadit spíše do webdesignu, než do optimalizace www stránek, přesto by ale dobrý SEO konzultant nebo copywriter neměl zapomenout i na optimalizaci textového layoutu a “bodu zlomu”.

PS: Na základe upozornenia od Yuhů upozorňujem, že bod zlomu je náš vlastný termín a v češtine sa častejšie používá termín “nad ohybem” a “pod ohybem” stránky. Keďže tých ohybov je viac, zvolili sme termín bod zlomu (body zlomu).

Autor príspevku: Anton Piták

Hlavní (marketingové) chyby firemních www stránek

Průměrné www stránky jsou horší než žádne www stránky. Skutečnost, kterou mnoho manažerů společností a majitelů firemních www stránek podceňuje stejně jako informaci, že nespokojený návštěvník je horší než žádny.

Nabízíme vám proto seznam nejčastějších chyb firemních www stránek. Pokud vaše stránky obsahují tyto chyby, zahráváte si se jménem vaši společnosti.

Špatné firemní www stránky.

V první řade je potřebné si uvědomit rozdíl mezi www stránkami a jiným typem prezentace firmy. Je potřebné si uvědomit, proč dá někdo přednost návštěvě vašich www stránek před návštěvou kamenného obchodu nebo telefonátem. Internet totiž přináší výhody pro návštěvníka, zákazníka.

10 hlavních marketingových hříchů www stránek

 

 • Chybné marketingové zaměření cílů prezentace, nevhodná nabídka služeb, produktů

  Největší chybou mnohých www stránek je špatné marketingové zaměření a cílení prezentace. Bez kvalitní úvodní analýzy a jasných cílů firemní www stránky nikdy nedělejte. Ne každému se hodí prezentace na internetu.

  Pokud investujete značné peníze do podnikání na internetu, nezapomeňte analyzovat jejich návratnost a smysluplnost. Cena jedné analýzy je vždy nižší, než ztráty z nevhodně zvolené strategie.

 • Nejasná identifikace identity společnosti, firmy

  Na internetu se existence firmy nedá fyzicky ověřit, přitom důvěra je nejdůležitějším prvkem rozhodujícím o úspěchu firemních www stránek. Chybějící logo, nejasný název společnosti nebo nedostatek informací o firmě způsobují ztrátu důvěry návštěvníka vašich www stránek.

  Do části www stránek o firmě dejte nejen informace o kontaktu na firmu ale také stručnou historii vzniku firmy, informace o lidech ve firmě (lidé věří konkrétním lidem ne nic neříkajícímu názvu firmy) nebo jejich foto či foto sídla společnosti.

 • Nízká důvěryhodnost webu, nízké povědomí o firmě

  Lidé nakupují nebo objednávají na webu, kterému důvěřují. Nekompletní, nefungující www stránky, neznámy název firmy, nebo stránky s chybějícími informacemi nevzbuzují důvěru návštěvníka. Důvěra se ale dá “vypěstovat”.

  Nezamlčujte důležité informace (kdo jste, jaké jsou orientační ceny, dodací lhůty, reklamační podmínky atd.). Poskytněte více informací, rady, jak lépe používat vaše výrobky, jak pomocí vašich výrobků něco zlepšit, pište novinky, informace o tom, co jste vylepšili apod.

 • Nevhodná úvodní stránka webu

  Návštěvníci www stránek nechodí na web číst informace typu “O nás” (nestojí o samochválu). Hledají řešení, výrobek, službu nebo informace, pro které navštívily vaše www stránky. Informace o firmě jsou důležité, když se návštěvník rozhoduje, zda u vás nakoupí.

  Úvodní stránka je bránou do vašeho webu. Měla by na první pohled poskytnou co nejvíce informací o tom, co návštěvník na nich najde. Dejte na úvodní stránku odkazy na stránky s nejdůležitějšími informacemi, produkty, nabídkou služeb, aby se návštěvník mohl rychle rozhodnout.

 • Zastaralý vzhled nebo přehnané grafické provedení

  Vzhled www stránek je první věc, která zaujme návštěvníka vašich www stránek. Nezajímavé a nepoutavé www stránky nevzbuzují zájem ani důvěru. Pokud jsou zastaralé vaše www stránky, jak přesvědčíte, že vaše produkty nebo služby zastaralé nejsou?

  Nepodceňujte sílu internetu, dělejte redesign firemních www stránek pravidelně alespoň v dvouročních intervalech. Dobře udělané www stránky umožňují příště změnit vzhled změnou jediného souboru. Vše je otázka uvážené investice na začátku.

 • Nepřehledná, nedořešená navigace webu

  Navigace je důležitým prvkem www stránek. Pokud se návštěvník nedokáže na www stránkách orientovat, nedokáže udělat objednávku. Kvalitní navigace (globální, lokální, kontextová) naopak napomáhá návštěvníkovi dosáhnou cíle.

  Dělejte kvalitní a přehlednou navigaci, nebuďte přehnaně inovatívní, lidé neradí zkoumají, jak vaše “zajímavá” navigace funguje. Doplňte do textu kontextovou navigaci, která povede návštěvníka k cíli – objednávce, nákupu, odeslání poptávky.

 • Nekvalitní, nepřesvědčivé texty

  Text na www stránkách je nejčastější formou jak přesvědčit návštěvníka k odeslání poptávky nebo objednání produktu, služby. Způsob psaní textu pro internet se ale zcela odlišuje od tištěného textu v časopise nebo firemním letáku.

  Profesionální úpravě textu pro web se věnuje obor web copywriting. Pokud si texty pišete sami, buďte struční ale komplexní. Uveďte všechny informace, na které by se potenciální zákazník mohl ptát. Pokud jich na stránce nenalezne, bude jich hledat jinde (třeba na webu konkurence).

 • Neviditelné www stránky, chybějící zpětné odkazy, chybějící registrace ve vyhledávačích

  Až 80% lidí přichází na www stránky z vyhledávačů. Mnoho firemních www stránek se ale nadá najít ve vyhledávačích ani po zadání přesného jména firmy nebo názvu produktu, služby.

  Jsou vaše stránky k nalezení v Seznamu nebo Google? Jaké texty se zobrazují ve vyhledávači při vaši firmě? Láká ten text hledajícího kliknout na Váš web? Zaregistrujte vaše www stránky minimálně do nejdůležitějších lokálních katalogových vyhledávačů jako jsou Seznam, Atlas, v zahraničí hlavně DMOZ. Budujte kvalitní zpětné odkazy (link buildning).

 • Neodpovídání na emaily, dlouhé reakční doby

  Podceňování komunikace se nevyplácí. Mnoho firem začíná i končí podnikání na internetu vytvořením www stránek. Neodpovídání na emaily způsobuje zanevření potencionálního klienta na firmu, který pak velice rychle šíří negativní reklamu ve svém okolí.

  Odpovídejte na emaily, na dotazy z internetu. Optimální reakční doba je do 24 hodin. Po 48 hodinách jste možného klienta nejen ztratili, ale i urazili a naštvali.

 • Nevyužívání dalších marketingových kanálů k prodeji, prezentaci

  Www stránky nejsou jediným řešením (marketingovým kanálem) pro podnikání na internetu. Public relation, dobře napsaný reklamní článek nebo newsletter dokáže přivést firmě minimálně stejný počet zákazníků, jako vyhledávače nebo reklama na internetu.

  Využívejte více marketingových kanálů na internetu. Pište zajímavý newsletter, nedovolte, aby zákazník na Vás zapomněl. Prezentujte firemní www stránky i mimo internet, www adresa stránek je nedílnou součástí firemní identity.

 

Dobré www stránky mají lidé rádi

Pokud vaše www stránky povědí návštěvníkovi vše, co chce vědět, ušetří spoustu času a je spokojen. Dobré www stránky mají lidé rádi.

Naopak, nevěří průměrným www stránkám. Pro návštěvníka je taková firma nedůvěryhodná. Vynořuje se pak otázka, co všechno kromě www stránek má firma ještě nedodělané? Jste pak průměrnou firmou, kterých je všude kolem dost. Závěr znají všichni.

Psychologia www stránok – Looking Left, Thinking Right (LEMs)

Medzi webdesignermi sa rôznia názory na umiestnenie menu – navigácie v závislosti od toho, komu sa čo páči či ako to zapadá do dizajnu toho ktorého webu. Niektorí uprednostňujú navigáciu vľavo s argumentom, že užívatelia sú na to zvyknutí, druhá skupina dávajúca prednosť navigácii vpravo argumentuje spôsobom čítania textu zľava doprava, kde menu vľavo ruší pri súvislom čítaní. Oba názory môžeme s kľudným svedomím považovať za správne. Napriek tomu, pri návrhu umiestnenia navigácie by sme mali brať do úvahy tzv. lateral eye movements (LEMs).

Hemisfery Teoria LEMs hovorí o tom, že človek pri rozmýšľaní automatický obráti pohľad na ľavú alebo pravú stranu podľa toho, na čo práve myslí. Stručne sa dá povedať, že pri logickom myslení si náš mozog pomáha pohľadom vpravo, zatiaľ čo pri abstraktom alebo skôr citovom rozmýšľaní hľadíme vľavo ( a stimulujeme pravú polovicu mozgu). Tieto poznatky môžu byť zaujímavé pri návrhu dizajnu webu.

Na základe týchto informácií a poznania cieľovej skupiny užívateľov je potrebné zohľadniť aj umiestnenie jednotlivých prvkov v návrhu stránky. Pokiaľ svojími www stránkami chcete osloviť logicky zmýšľajúcého užívateľa a Váš web používa logicky štrukturované informácie, je pravdepodobnejšie, že mu bude vyhovovať navigácia vpravo (samozrejme, správne urobená navigácia). Ak vašimi www stránkami “hráte” na citovú strunu a Vaším cieľovým užívateľom je skôr užívateľ citovo založený, pravdepodobne mu bude vyhovovať navigácia vľavo. Týmto to ale nekončí, skôr začína.

Cieľom designu vo väčšine prípadov totiž nie je oslovovať užívateľa navigáciou, ale obsahom. V tomto prípade všetko vyššie uvedene platí opačne. Umiestnením navigácie vľavo a textu s “argumentmi pre nákup” vpravo oslovujeme práve logický zmýšľajuceho užívateľa … a naopak. Z toho vyplýva, že poznať cieľ a cieľovú skupinu webu je veľmi dôležitá informácia.

Princípy tejto teorie môžeme uplatňovať aj hlbšie v štruktúre stránky. Po vyriešení umiestnenia navigácie je snáď najdôležitejším cieľom návrhu designu dosiahnúť usporiadanie informácií na stránke tak, aby čo najlepšie oslovili užívateľa a priviedli ho k nákupu. Čo z toho vyplýva? V texte môžeme informácie štrukturovať tak, že napr. logické argumenty či suchopárny výpočet vlastnosti produktu/služby umiestníme do zvýrazneného boxu vpravo (v rámci kontextovej časti www stránky). Naopak, pokiaľ chceme pôsobiť na city, umiestníme krásny obrázok a citmi “presviedčajúci” text vľavo.

Funguje To? To je otázka na hlbšie skúmanie. Ľudský mozok je ale v niektorých veciach nedokonalý, čo nám občas umožňuje z tejto nevýhody urobiť výhodu. Spomeňte si napr. na nedokonalosť ľudského oka, vďaka ktorej nám stačí premietať 24 statických obrázkov aby sme uverili, že sa hýbu.

Autor príspevku: Anton Piták

Veľký šef sa pozerá: Užívateľské testovanie “pod nátlakom”.

Dnes sa pozerá nielen Veľký brat, ale aj šéfovia a to je potrebné zohľadniť aj pri tvorbe webu. Pokiaľ pripravujete alebo už priamo programujete www stránky pre určitý typ budúcej klientely, je potrené zohľadňovať ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú použitie vašich www stránok. Keď nad vami stojí šéf, alebo sa niekam ponáhľate, či potrebujete rýchlo niečo nájsť – službu, dodávateľa a pod., mnoho racionálneho uvažovania ide bokom.

Veľký rozdiel!

Treba mať na pamäti, že je veľký rozdiel prechádzať si web vo voľnom čase, keď nehľadáte informácie, ale napr. ako majiteľ, si prezeráte web a v podstate hľadáte “či sa mi to páči”, a je veľký rozdiel, ak hľadáte informácie, služby, ponuku. Predstavte si, že ste na svoj web vtedy prišli až potom, čo ste si predtým v Googli prešli 10 iných stránok s rovnakou (neprehľadnou, nenájditeľnou?) ponukou. Budete ešte nadšení z blikajucého krásneho banneru, či vyšperkovanej animovanej navigácie? (ktorej rozbalenie trvá 2 minúty 🙂 ). Nie. A takto v skutočnosti vnímajú váš web skutoční návštevníci. Nie cez animácie, ale cez dobre prispôsobený obsah, ktorý im plní to, čo požadujú – nájsť informácie, ponuku, kontakt, objednávku. A nevyžaduje od nich náročné cvičenie (s webom)

Ako príklad by som uviedol napr.: poskytovanie ubytovania pri letisku či ubytovanie s možnosťou organizovania konferencií, ale aj www stránky pre právnikov či advokátske kancelárie. U tejto klientely sa dosť často postupuje tak, že užívateľ (sekretárka/asistentka/dievča pre všetko) musí veľmi rýchlo nájsť informácie, napr. o ubytovaní apod., pod veľkým časovým a psychickým stresom. Či vy sami potrebujete niečo nájsť rýchlo. V takýchto prípadoch je aj dobre viditeľná navigácia v hornom “páse” či vľavo/vpravo nanič.

Dobrým (a odporúčaným) riešením je používať doplňujúcu navigáciu a odkazy priamo na stránke, v oblasti, kde je pri predpokladanej činnosti sústredená jeho pozornosť. Ďalším dobrým riešením je vždy ponúknuť užívateľovi inú vhodnú akciu, ak sa svojím konaním dostal do úzkych. Napr. ak pod stresom zle napísal do vyhľadávacieho poľa názov hotelu a výsledkom vyhľadávanie nie je nič, upozornite užívateľa, nech si skontroluje správnosť hľadaného výrazu, prípadne ho pridajte do textu a zvýraznite. Namiesto zobrazenia ničnehovoriacej informácie od serveru, zobrazte mapu webu, alebo zoznam vašich produktov, či kategórií. Nenechajte užívateľa zablúdiť. A nenechajte ho premýšľať, čo vlastne na vašom webe robiť má.

Ošetrenie väčšiny týchto užívateľských chýb nevyžaduje zvýšené náklady, podstatné je, že váš klient/návštevník/zákazník bude spokojný. A nezabudnite ošetriť chybovú stránku 404. Ponúknutie mapy webu je asi jedno z najlepších riešení. Určite aj Vy máte vlastne skúsenosti s touto problematikou, ako riešite podobné problémy na svojich weboch?

Autor príspevku: Anton Piták

Doplnenie: Vidím, že podobnej téme sa dnes už venoval Martin Snižek na svojom blogu, takže dnes double 😉

Použiteľnosť – kde ten dolár je?

Pri užívateľskom testovaní návrhov nového dizajnu webu jedného z našich klientov sme (okrem mnohých iných vecí) narazili na problém, kedy užívatelia (testovacie osoby) začali byť zjavne rozladené z toho, že nevedeli na stránkach nájsť cenu.

Problém nebol v tom, že by tam cena nebola, ale v tom, že užívatelia hľadajú známe znaky cien: CZK, SK, $, ktoré by mali byť hneď vedľa čísla z cenou. V testovanom návrhu samozrejme bolo napísane, v akej mene je cena uvedená, ale až pod zoznamom čísel (cien) ako poznámka.

Nie je číslo ako číslo

Na www stránkach sa nachádza mnoho čísel – rozmery, počet kusov v balíku, apod. a správne a čo najrýchlejšie odhaliť a objasniť ich význam napomáha práve informácia o jednotke, v ktorej je číslo vyjadrené – ks, cm, l.

Na zobrazovanie jednotiek pri čísle sú užívatelia zvyknutí z rôznych letákov, obchodov, cenoviek apod. a podľa toho sa aj orientujú v číslách na webe. Nemajú chuť učiť sa nové spôsoby ani čas čítať každú poznámku a hľadať, kde ju autor dizajnu umiestnil.

Jeden príklad snáď rovno ukáže, aký je v tom rozdiel:

výška:  10
šírka:     8
dlžka:   12

Poznámka: všetky uvedené miery su v cm.

Ten istý príklad inak:

výška:  10 cm
šírka:     8 cm
dlžka:   12 cm

Pozrite sa opäť na celý príklad z pohľadu človeka, ktorý hľadá miery (jednotky) , niečo v cm, metroch apod. Kde ako prvý zastaví Váš zrak?

Používajte známe znaky …

Pokiaľ teda nechcete návštevníkovi vaších www stránok dať dôvod k mrzutosti z toho, že nemôže nájsť jedno číslo, používajte známe znaky jednotiek na miestách, kde ich očakáva a kde je zaužívané ich zobrazovať.

SiteMap Checker – kontrola pro váš web

Už se vám to někdy stalo? V klidu si vyděláváte (nebo přesněji váš klient) na webu a tu najednou vám z indexu vypadne několik tisíc (i desítek tisíc) stránek? A vy nevíte proč? Hold, klienti někdy nevědí, co od radosti dělat, když jim to funguje a zapomenou, co jim říkáme. Proto je tu od nás Site(Map) Checker utilitka.

SOFTPAE SiteMap Checker

Klienti někdy skutečně podcení naše rady, nebo se zapomenou raději zeptat, než nějakou změnu na webu provedou a pokud se taková změna uděje třeba na webu o několik tisíc stránek (e-shop a pod.), může to přinést i pěkné bolení hlavy. Nebo třeba výpadek z indexu a nový reindex webu. Protože něco podobného se stalo i našemu klientovi, bylo třeba rychle udělat “velkou analýzu” webu i “indexu” Googlu a tak jsme naprogramovali malou utilitku, která to udělala za nás. Tyto věci se mohou udít i vám a tak vám tuto utilitku dáváme k dispozici.  SiteMap Checker (nebo spíše Site Checker) dělá následovní dvě věci:

 • ze specifikovaného souboru sitemapy projde všechny URL a zkontroluje návratovou hlavičku servru, jestli nějaká změna v šabloně nebo na webu či servru nezpůsobuje odesílaní hlavičky s chybou (404, 500)
 • pokud tak určíte (zaškrtávací pole), zkontroluje ještě, jestli se URL stránky nachází v indexu Googlu

Jak vidíte, je to skutečně velmi jednoduchá utilitka (na první pohled), ale dokáže toho dost hlavně v časech, kdy jde skutečně “do tuhého”. Utilitku si stejně jako v předešlém případe můžete stáhnou na našem app webu: http://apps.softpae.com/. A přejeme vám mnoho štěstí!

PS: Můžete si nás přidat i mezi svůj twitter: http://twitter.com/softpae 😉

Google checker + 7939 Pligg sites

Spätných linkov nie je nikdy dosť a ich budovanie nie je vždy jednoduché a tak je občas dobre skontrolovať si, kam sa linky oplatí posielať. Dávame vám preto k  dispozícii jednu z naších pomocných aplikácii … Google PR Checker. Aby to nebolo len tak, pribaľujeme vám k tomu aj 7939 Pligg webov, ktoré sa vám hodia na linkovanie. Linkbulding môže začať, želáme vám veľa šťastia :).

Podporte nás na pošli na vybrali.sme.sk

Viac informácii na apps.softpae.com

PS: Postupne zverejníme viac našich pomocných aplikácií.

SOFTPAE Google PageRank Checker + 7939 Pligg sites

Nový web ABB-LAS spustený

Pracovať treba a tak vám dnes predstavujeme ďalší, dnes spustený web – abblas.sk. ABB-LASS s.r.o. prevádzkuje autoservis, pneuservis a kontrolu originality na Orave a na nový web si nechali najať kvalitnejšiu firmu – nás. Posúďte, ako sa nám ich web podarilo vylepšiť.

Web bol kompletne prerobený do (nami upraveného) redakčného systému SharpCMS, ktorý už roky pre jeho vysoké kvality nasadzujeme naším klientom a ktorý je vysoko optimalizovaný pre vyhľadávače. (Máme aj linuxovú “Mono” verziu). Kompletne prepracované boli aj texty a použil sa layout, ktorý umožňuje textom viesť návštevníka až k želanému úkonu a to objednávke alebo kontaktovaniu autoservisu. Veríme, že tento náš odskúšaný layout aj týmto klientom pomôže tak, ako dokáže pomáhať ostatným naším zákazníkom – klientom, ktorých bežný konverzný pomer web stránok na odoslaní formulára dosahuje cca 10% z návštevnosti webu. O tomto layoute budeme čoskoro aj písať.

Autoservis, pneuservis a kontrola originality na Orave

Niečo na Orave

Ak teda niekedy zablúdite na krásnu Oravu a pokazí sa vám auto, navštívte tento autoservis. A keď je reč o Orave, doporučujem napr. hlavne pre českých bratov návštíviť Oravice a ich Meander Park, kde sa dá napr. teraz v zime lyžovať na 1,8 km trati s lanovkou a po lyžovačke vliesť z lyží rovno do bazénu s termálnou vodou. A pokiaľ poznáte kryoterypiu, dám vám svoj vlastný recept odskúšaný na vlastnom tele  – vlezte do bazénu, zohrejte sa a potom vylezte do snehu a “vyváľajte sa” v ňom. Potom naspäť do vody a toto zopakujte podľa ľúbosti 5 – 10 krát. Zaručene prídete ako kompletne vymenený človek. Už len aby ste na ceste späť potrebovali len autoservis ABB-LAS.

Nová verze Prexim-Megapex.cz spuštěna

Klientů a zákazníků si je prý třeba hýčkat a tak nám nezbývá, než informovat “celý svět” o právě spuštěné nové verzi webu jednoho z našich klientů, internetového obchodu Prexim-Megapex. Prexim-Megapex.cz je internetový obchod věnující se prodeji tuning autopříslušenství, sportovních výfuků, autopotahů či autosedaček a dalšího autopříslušenství.

Tímto jsme si tedy povinnost prezentace klienta cca splnili, řekněme si něco i o samotném řešení e-shopu.

Tuning e-shop Prexim-Megapex

E-shop je postaven na systému OpenCart, opensorcovom systému pro internetové obchody, který se v poslední době začíná stále více prosazovat mezi opensorce řešeními internetových obchodů a to hlavně díky své relativně nízké náročnosti na server i příjemné obsluze. Narozdíl od Magenta, které je sice neuvěřitelné robustní ale také neuvěřitelné náročné na serverové vybavení, či PrestaShopu, který ho pomalu začíná dohánět, ale jeho řešení je dosti “hektické”, je OpenCart skutečně příjemně jednoduché a na server i nenáročné řešení. Právě z těchto důvodů byl vybrán právě tento systém.

Z implementačního hlediska se MVC model zdá na první pohled jemně náročný, ale celý systém je opravdu dobře vyřešen a umožňuje snadné další rozšiřování i moduly, které jsou stažitelné na webu opencart.com. K dispozici je samozřejmě i český překlad, který je řešen jako jazykový modul do systému, takže i lokalizovat e-shop je opravdu velmi jednoduché. Mnoho další podpory je taky možné dostat i na webovém uživatelském fóru systému, tedy upravit systém podle potřeb zákazníka je taky možné. Nuže, pokud se tedy chystáte spustit svůj vlastní e-shop, neváhejte a řešení OpenCart si klidně vyzkoušejte. Mezitím se ale klidně podívejte i hotové řešení na webu e-shopu o tuningu – Prexim-Megapex.cz

Spuštěn Systém.YogaInDailyLife.org

Pokud se věnujete józe, určitě vás zaujme nový, právě spuštěný web věnující se józe a cvičení jógy, který je navíc v několika jazykových mutacích. K dispozici je kromě anglické verze i česká, německá či francouzská. A další se připravují. Zajímavější je však jeho řešení.

Samotný web (přesněji jeho část Systém) je postaven na textech stejnojmenné knihy Jóga v denním životě (Yoga in daily life), která vyšla v mnoha zemích a jejíž podklady byly připraveny v XML konvenci DocBook. A právě toto XML je využito k vytvoření celého webu.

Yoga In Daily File.org - Web o józe.

Continue reading Spuštěn Systém.YogaInDailyLife.org

Prvé informácie k reklamnému systému ProdAds

Ako sme už v predošlom blogspote avízovali, prichádzame s prvými informáciami o úplne novom pripravovanom reklamnom systéme ProdAds. Dnes teda máte ako prví jedinečnú možnosť otestovania nahľadu na zobrazované reklamy napr. zobraziť sa dá náhľad, ako budú reklamy vyzerať na vašej (či akejkoľvek inej) stránke. Zhodnotiť môžete aj relevantnosť zobrazovaných reklám. Neváhajte a otestujte si to.

Testovací nahľad na SME.sk

Continue reading Prvé informácie k reklamnému systému ProdAds

Slovenský Barcamp Bratislava 2. bol vynikajúci

Pred pár hodinami skončil druhý slovenský barcamp a len pred pár minútami som s prvými ľuďmi dooslavoval aj svoje kristové roky, rád by som sa ale podelil o to, čo mi z druhého slovenského barcampu zostalo.

V prvom rade by som chcel pochváliť organizáciu. Zvolenie GOPAS centra, ktoré sa na rôzne kurzy a školenia špecializuje a je na takéto akcie vynikajúco pripravený bola asi ten najlepší ťah. Príjemné prostredie, nepreberné množstvo učební (nepreberné = viac ako štyri, ktoré sa využívali) a samozrejme, kvalitne zvládnuté zásobovania barcampovania chtivých vodou, malinovkami a kolami. Nečakanou čerešničkou bolo zabezpečenie pestrého rýchleho obeda v podobe lososových šalátov, tortil, či rôznych ďalších pochutiek zabezpečilo, že mnohí sme nemuseli vynechať tzv. obedné prednášky, počas ktorých sa zvykne ľud vytrácať. Toľko k organizácii, ktorú musím ešte raz naozaj srdečne pochváliť.

slovakia-barcamp

Aj vďaka obedu a popísanej organizácii bolo možné zhliadnuť v učebniach približne dvadsať rôznorodých prednášok, vrátane prednášok vedených v angličtine. Úroveň niektorých predčila aj moje očakávania, našli sa však aj prednášky, ktoré by bez dobrého publika skôr „zomreli hladom“ po dobrých informáciách.
Continue reading Slovenský Barcamp Bratislava 2. bol vynikajúci

PdoXml PHP Extension z laboratoří SOFTPAE

Bez dlouhých a zbytečných řečí vám přinášíme další „výsledek“ přímo z „vývojových laboratoří“ SOFTPAE. Jedná se o jednoduchou PHP extension, která rychle převede pole výsledků z dotazu funkce PDOStatement::fetchAll (nebo jiné podobně konstruované pole) na XML formátovaný string.

Zdrojový kód k této extension je šířen jako open source. Kompilace je možná jak pro Linux (make & make install) , tak pod Windows (Visual C++ projekt). Pro správnou kompilaci doporučujeme nahrát složku s kódem do složky „ext“ zdrojových kódu PHP a kompilaci provádět odtud, nebo si správně nastavit vývojové prostředí. Pro případné úpravy doplňku nebo instalaci na Váš server nás můžete kontaktovat.

Stahujte PdoXml source code.

Využití PdoXml

Využití extension je poměrně velké, zanedlouho přineseme krátký příklad použití pro malé CMS založené na XML. Takové řešení je skutečně velmi zajímavé tím, že absolutně odděluje aplikační logiku od zbytku webové aplikace. Základem takové aplikace je generování dat do XML dokumentu, a následný převod dat do XHTML XSL transformaci. Jakýkoli HTML kód je proto psán jen v XSL souborech, logika aplikace neobsahuje žádný HTML kód.

Kód PdoXml je zároveň základem našeho nově připravovaného aplikačního frameworku (obsahuje PHP Extension založenou na PdoXml) , určitě se nechte překvapit.

V případě použití budeme rádi, když nám darujete odkaz na SOFTPAE.com

Anton Piták

SOFTPAE.com