Jak na web část IV. – Seznam otázek alias Checklist 2/2

Druhá část dosti dlouho očekávaného checklistu přináší zbývající otázky potřebné k zodpovězení, pokud chcete svůj webový projekt dovést k úspěšnějšímu konci než jenom k stále poměrně běžnému bezduchému vystavení stránek na internetu, které okamžikem svého vystavení „umírají“.

Jak jsme ještě před okurkovou sezónou slíbili, přinášíme po dlouhém zdržení druhou část tohoto checklistu. Celý checklist je od začátku koncipován tak, aby byl tou nejvhodnější pomůckou nejen pro firmu, která se pouští do vytvoření svých nových web stránek, ale rovněž jako určitý „projektový koncept“ pro samotné tvůrce webů, jimž může alespoň částečně nahradit projektové řízení. Věřím proto, že si v tomto checklistu každý najde zajímavé informace.

K věci.

Aby tento checklist neskončil jen jako nudný příběh na blogu, zpracovali jsme ho přímo do dokumentu pro vedení kompletního webového projektu. Připravená PDF verze obsahuje nejen všechny publikované otázky, ale rovněž zaškrtávací pole pro poznačení „splnění“ úlohy nebo textová pole s otázkami na vás, jejichž zodpovězení je více než vhodné mít na očích dřív, než se do kterékoliv fáze realizace webu pustíte. Takže … ať už jste člověk připravující nový firemní web nebo přímo realizátor tohoto webu, stahujte.

Jak se k tomu dostanete?

Je to jednoduché. Checklist je automaticky zaslán každému nově registrovanému odběrateli našeho newsletteru, jediné, co stačí udělat je zaregistrovat se k odběru – věřím že určitě zajímavých – informací, které pro vás publikujeme. Registrační formulář naleznete na http://www.softpae.com/newsletter.html.

Existující registrovaní uživatelé získají (již získali) uvedený checklist automaticky s newsletterem, který jim byl před nějakou chvílí rozeslán.

Upozornění:

Checklist webového projektu skutečně není pro líné lidi. Je to dosti podrobně zpracovaný seznam otázek a úkolů pro lidi, kterým na kvalitním provedení projektu skutečně záleží. Určitě totiž neočekávejte, že to je další nástroj pro flákání se :).

Takže … tady je pokračování:

5. Testujete?

Otázky k zodpovězení:

 • Dělali jste simulační uživatelské testování s grafickými návrhy?
 • Máte definovány testovací scénáře pro jednotlivé hlavní akce vašeho webu? Byl web (navigace, struktura a obsah informací, vzhled, provedení) navrhnut s přihlédnutím k těmto cílům (akcím)?
 • Testovali jste průběžně použitelnost webu v průběhu tvorby u dodavatele?
 • Podařilo se vám při základním testu dokončit požadovanou akci (realizace nákupu, odeslání objednávky, zjištění požadovaných informací apod.) bez zbytečných chyb a bloudění po webu?
 • Nalezli jste všechny požadované informace o produktu co nejrychleji a nejjednodušeji?
 • Dokážete se na důležité stránky webu dostat z kterékoliv jiné stránky webu rychle a jednoduše?
 • Je navigace na webu srozumitelná a lehce použitelná? Nevyžaduje zbytečné kliknutí nebo jiné akce?
 • Používáte vhodné hlavní webové formáty (HTML, JPEG, GIk prezentaci důležitých informací? Neskrýváte množství informací do PDF souborů?
 • Jsou vaše stránky čitelné při vypnutí zobrazování obrázků nebo flashe?
 • Jsou vaše stránky čitelné při vypnutí použití scriptovacích enginů (javascript, vbscript apod.)?
 • Neotvíráte zbytečně nová okna prohlížeče?
 • Neruší některý jiný prvek stránky (reklamní banner, barevně příliš zvýrazněný text) pozornost návštěvníka od hlavní časti obsahu?
 • Jde jasně identifikovat hlavní části stránky? (Hlavička, název a logo webu, firmy, navigace, hlavní obsahovou část, patičku, kontakt)
 • Jsou adresy web stránek pokud možno srozumitelné a jasně definující předpokládaný obsah stránky?
 • Jde plnohodnotně používat tlačítko Dopředu a Zpět?
 • Jsou titulky a popisky stránek jasně vystihující obsah stránek? Jsou titulky a popisky stránek jednoznačné a jedinečné pro každou stránku webu?

6. Monitorujete?

Otázky k zodpovězení:

 • Monitorujete návštěvnost web stránek?
 • Zjišťujete z monitoringu, odkud k vám návštěvníci přicházejí?
 • Zjišťujete, na jaké slovní spojení vaše stránky návštěvníci našli?
 • Máte přístup k statistikám návštěvnosti?
 • Umíte vy nebo jiná smluvní strana zjistit nejčastěji navštěvované stránky?
 • Umíte zjistit nejčastější vstupní stránky vašeho webu?
 • Umíte zjistit nejčastější výstupní stránky vašeho webu?
 • Umíte nebo máte možnost zjistit cesty návštěvníků na webu?
 • Máte stanovený měřitelné cíle potřebné pro mření konverzí?
 • Měříte konverze na webu?
 • Dokážete podle potřeby zjišťovat a vyhodnocovat trendy v návštěvnosti (e-shopy)?
 • Umožňuje váš monitorovací nástroj případný export údajů do použitelných formátů? (Excel, CSV, XML apod.)

7. Jak dát o sobě vědět

Otázky k zodpovězení:

 • Je váš web dohledatelný ve vyhledávačích?
 • Jsou staré URL adresy správně přesměrované na nové URL?
 • Nevytváří použitý CMS nekonečné cyklení adres?
 • Vytváří použitý CMS Google sitemaps? Je vaše Google sitemap registrována v Google?
 • Byla při spuštění nového webu vydána tisková zpráva? Byla zaslaná relevantním (online i offlinmédiím?
 • Jsou vaše web stránky registrovány ve všech potřebných vyhledávačích a katalozích?
 • Jsou při registraci použité vhodné, jasné a srozumitelné titulky a popisky vašeho webu? Obsahují vhodné klíčové slova?
 • Odkazují na váš web jiné web stránky?
 • Oslovujete majitele jiných webů k výměně odkazů?
 • Využíváte jiných cest k prezentaci web stránek? (psaní odborných článků, psaní blogu a pod.)
 • Využili jste jiného marketingového plánu k prezentaci webu? (newslettery, soutěže, slevy na webu, pozvánkový systém k testování, nabídka betatestování, email marketing apod.)

8. Reklama, PPC

Otázky k zodpovězení:

 • Máte jasně stanovený reklamní rozpočet? Počítali jste s reklamním rozpočtem?
 • Víte, jaké reklamní formáty použijete? (bannerová reklama, textová reklama, virální marketing atd.)
 • Je stanovená délka trvání reklamní kampaně?
 • Je rozpočet rozčleněn na jednotlivé druhy použité reklamy a jednotlivé kampaně?
 • Jsou stanovený finanční kvóty pro jednotlivé reklamní kampaně?
 • Víte vy nebo dodavatel, na jakých serverech chcete inzerovat?
 • Je definována cílová skupina pro reklamní sdělení?
 • Jsou definovány země / státy, kde se má reklama zobrazovat?
 • Jsou titulky a texty reklam napsány gramaticky správně?
 • Jsou titulky a texty náležitě informativní, souvisejí s předmětem inzerce?
 • Vyzývá text reklamního sdělení k akci? (kupte, objednejte, zavolejte, napište, vyberte si apod.)
 • Působí text reklamy důvěryhodně?
 • Jsou definovány vstupní stránky pro příchozí z kliknutí na reklamu?
 • Máte zabezpečeno měření konverzí a úspěšnosti reklamy?
 • Je delegován zodpovědný člověk s náležitými rozhodovacími pravomocemi pro případnou spolupráci s reklamní agenturou?
 • Má vybraná reklamní agentura zkušenosti s danou formou prováděné reklamy?
 • Poskytuje vybraná reklamní agentura své služby i vaši konkurenci?
 • Jak je zajištěná ochrana před střetem zájmu v reklamní agentuře?
 • Je zajištěna ochrana důležitých informací při styku s reklamní agenturou?
 • Má reklamní agentura zkušenosti s reklamními kampaněmi s vyššími reklamovanými částkami?
 • Má vybraná reklamní agentura reference z již realizovaných reklamních kampaní pro své klienty?
 • Dokážete spolehlivě zpracovat možný objem zákazníku z reklamní kampaně?
 • Zvažovali jste využití bannerových či jiných speciálních typu reklamních kampaní na oborových či jinak cíleně zaměřených webů?
 • Je vaše reklama určená pro rychloobrátkové zboží nebo pro běžný typ zboží?
 • Je vaše reklama určená pro prodej výrobků / služeb nebo pro posilování image či povědomí o značce?
 • Zvažovali jste využití emailových reklamních kampaní?

9. Na závěr

Weblog SOFTPAE http://weblog.softpae.com/
Jak psát web http://www.jakpsatweb.cz/
Vyhledávače.INFO http://vyhledavace.info/

Hlavní (marketingové) chyby firemních www stránek
http://weblog.softpae.com/archive/2005/11/22/216.aspx

SOFTPAE SEO Analyzátor
http://www.softpae.com/seo/

A nakonec, pamatujte na jednu pravdu: Pravidla jsou tady proto, aby se porušovala. A pokud porušení kteréhokoliv pravidla o návrhu webu přinese vyšší hodnotu nebo lepší použitelnost návštěvníkům, klidně jej porušte. Koneckonců, kdyby se pravidla neporušovala, mnoho věci by do dnešních dní neexistovalo.

One thought on “Jak na web část IV. – Seznam otázek alias Checklist 2/2”

Comments are closed.