Desktopová verze SEO analyzátoru? Alpha 0.3

Od doby zpřístupnění online verze SEO analyzátoru se v naší schránce aspoň jednou měsíčně objeví dotaz na desktopovou verzi tohoto analyzátoru. Skutečně, desktopová verze SEO analyzéru byla od počátku plánována, čas na realizaci ovšem pohltily práce pro klienty, kterým věnujeme maximum pozornosti.

Abychom ale hovořili úplnou pravdu, byla kdysi na začátku rozpracována i Alpha verze desktopového analyzéru. A tak aby jsme aspoň na chvíli utišili váš hlad po analyzéru, zpřístupňujeme vám tuto Alpha verzi.

SOFTPAE SEO Analyzér Download SOFTPAE SEO Analyzér

Alpha verze je skutečně velká alpha, umožňuje vám ale alespoň rychlejší práci s analýzou než online verze. Novější specifikace, která leží již asi rok na našem stolu má oproti této verzi absolutně odlišnou konstrukci. Snad nejzajímavější na této „nové“ konstrukci je plné zaměření na plugin technologii, která umožni komukoliv pomoci VB scriptu naprogramovat své vlastní analytické funkce a zobrazit je v analyzéru. Je tak možno využít např. CSS Tidy pro analýzu CSS souborů, HTML Tidy pro analýzu HTML kódu nebo kteroukoliv online službu. Bohužel, z této verze existuje zatím jen skeleton GUI rozhraní. Snad jednou dojde čas i k pracím na této verzi, zatím teda vyzkoušejte Alpha verzi desktopového SEO Analyzéru.

Jak s analyzérem pracovat?

V podstatě funguje jenom hlavní analýza, postup je poměrně jednoduchý. Po spuštění programu stlačte tlačítko New (úplně vlevo na hlavní lište) , po otevření okna zadejte do řádku pro adresu www adresu analyzované stránky. Po načtení stránky spustíte samotnou analýzu tlačítkem „graf“ na lište vpravo. Výsledky se zobrazí v Output panelu naspodu aplikace.

PS: Analyzér nefunguje, pokud jste za proxy serverem, protože není možné nastavit tyto proxy nastavení v analyzéru.

PS2: Bohužel, neposkytujeme další support pro tuto verzi. Pokud bude zájem, zveřejníme zdrojové kódy tohoto analyzéru. Případné reakce provádějte přímo v komentářích k tomuto spotu.

3 thoughts on “Desktopová verze SEO analyzátoru? Alpha 0.3”

Comments are closed.