K dispozici je FFlib.NET

Pokud jste doteď marně hledali dobré řešení pro váš video server, teď je jedno tady. Pro všechny vývojáře i tvůrce webových aplikací jsme uvolnili FFlib.NET.

FFlib.NET SolutionFFLib.NET je NET 2.0 knihovna založená na známém ffmpeg, která umožňuje snad zatím jako jediná konverzi video souboru včetně h264 (mp4) komprese a to vše bez použití ffmpeg command line aplikace, jak to využívaly ostatní podobné implementace, protože FFlib.NET obsahuje kompletní implementací ffmpegu v sobě.

Knihovna je napsána v C++ a obalená v managed C++ pro použití v NET aplikacích. Zdrojový kód je možné si za mírný poplatek stáhnout, samotné použití binární FFlib.NET je volné jak pro soukromé tak i pro komerční použití. Pro zájemce rádi poskytneme i podporu při implementaci.

Použití NET implementace bylo zvoleno z důvodu dosažení co nejlepší implementace video konverze na serveru. Použití s ASP.NET tak umožňuje vytvořit skutečně svižnou službu pro konverzi videa.

Aktuální verze je první alfa verze, která je plně funkční. Problém je zatím s použitím v multithreading módu, ale pracuje se i na vyřešení tohoto problému. Pokud nám to čas, váš zájem i dotace umožní, plánujeme vydat i verzi pro PHP jako PHP extension a klasickou C++ knihovnu. Doplnit bychom chtěli také podporu pro efekty jako watermarking apod. a synchronizovat kód na poslední verzi ffmpeg, aby bylo možné využívat vhooks. Zatím neváhejte a zkoušejte FFlib.NET.

Jak na web část IV. – Seznam otázek alias Checklist 2/2

Druhá část dosti dlouho očekávaného checklistu přináší zbývající otázky potřebné k zodpovězení, pokud chcete svůj webový projekt dovést k úspěšnějšímu konci než jenom k stále poměrně běžnému bezduchému vystavení stránek na internetu, které okamžikem svého vystavení „umírají“.

Jak jsme ještě před okurkovou sezónou slíbili, přinášíme po dlouhém zdržení druhou část tohoto checklistu. Celý checklist je od začátku koncipován tak, aby byl tou nejvhodnější pomůckou nejen pro firmu, která se pouští do vytvoření svých nových web stránek, ale rovněž jako určitý „projektový koncept“ pro samotné tvůrce webů, jimž může alespoň částečně nahradit projektové řízení. Věřím proto, že si v tomto checklistu každý najde zajímavé informace.

K věci.

Aby tento checklist neskončil jen jako nudný příběh na blogu, zpracovali jsme ho přímo do dokumentu pro vedení kompletního webového projektu. Připravená PDF verze obsahuje nejen všechny publikované otázky, ale rovněž zaškrtávací pole pro poznačení „splnění“ úlohy nebo textová pole s otázkami na vás, jejichž zodpovězení je více než vhodné mít na očích dřív, než se do kterékoliv fáze realizace webu pustíte. Takže … ať už jste člověk připravující nový firemní web nebo přímo realizátor tohoto webu, stahujte.

Jak se k tomu dostanete?

Je to jednoduché. Checklist je automaticky zaslán každému nově registrovanému odběrateli našeho newsletteru, jediné, co stačí udělat je zaregistrovat se k odběru – věřím že určitě zajímavých – informací, které pro vás publikujeme. Registrační formulář naleznete na http://www.softpae.com/newsletter.html.

Existující registrovaní uživatelé získají (již získali) uvedený checklist automaticky s newsletterem, který jim byl před nějakou chvílí rozeslán.

Upozornění:

Checklist webového projektu skutečně není pro líné lidi. Je to dosti podrobně zpracovaný seznam otázek a úkolů pro lidi, kterým na kvalitním provedení projektu skutečně záleží. Určitě totiž neočekávejte, že to je další nástroj pro flákání se :).

Takže … tady je pokračování:

5. Testujete?

Otázky k zodpovězení:

 • Dělali jste simulační uživatelské testování s grafickými návrhy?
 • Máte definovány testovací scénáře pro jednotlivé hlavní akce vašeho webu? Byl web (navigace, struktura a obsah informací, vzhled, provedení) navrhnut s přihlédnutím k těmto cílům (akcím)?
 • Testovali jste průběžně použitelnost webu v průběhu tvorby u dodavatele?
 • Podařilo se vám při základním testu dokončit požadovanou akci (realizace nákupu, odeslání objednávky, zjištění požadovaných informací apod.) bez zbytečných chyb a bloudění po webu?
 • Nalezli jste všechny požadované informace o produktu co nejrychleji a nejjednodušeji?
 • Dokážete se na důležité stránky webu dostat z kterékoliv jiné stránky webu rychle a jednoduše?
 • Je navigace na webu srozumitelná a lehce použitelná? Nevyžaduje zbytečné kliknutí nebo jiné akce?
 • Používáte vhodné hlavní webové formáty (HTML, JPEG, GIk prezentaci důležitých informací? Neskrýváte množství informací do PDF souborů?
 • Jsou vaše stránky čitelné při vypnutí zobrazování obrázků nebo flashe?
 • Jsou vaše stránky čitelné při vypnutí použití scriptovacích enginů (javascript, vbscript apod.)?
 • Neotvíráte zbytečně nová okna prohlížeče?
 • Neruší některý jiný prvek stránky (reklamní banner, barevně příliš zvýrazněný text) pozornost návštěvníka od hlavní časti obsahu?
 • Jde jasně identifikovat hlavní části stránky? (Hlavička, název a logo webu, firmy, navigace, hlavní obsahovou část, patičku, kontakt)
 • Jsou adresy web stránek pokud možno srozumitelné a jasně definující předpokládaný obsah stránky?
 • Jde plnohodnotně používat tlačítko Dopředu a Zpět?
 • Jsou titulky a popisky stránek jasně vystihující obsah stránek? Jsou titulky a popisky stránek jednoznačné a jedinečné pro každou stránku webu?

6. Monitorujete?

Otázky k zodpovězení:

 • Monitorujete návštěvnost web stránek?
 • Zjišťujete z monitoringu, odkud k vám návštěvníci přicházejí?
 • Zjišťujete, na jaké slovní spojení vaše stránky návštěvníci našli?
 • Máte přístup k statistikám návštěvnosti?
 • Umíte vy nebo jiná smluvní strana zjistit nejčastěji navštěvované stránky?
 • Umíte zjistit nejčastější vstupní stránky vašeho webu?
 • Umíte zjistit nejčastější výstupní stránky vašeho webu?
 • Umíte nebo máte možnost zjistit cesty návštěvníků na webu?
 • Máte stanovený měřitelné cíle potřebné pro mření konverzí?
 • Měříte konverze na webu?
 • Dokážete podle potřeby zjišťovat a vyhodnocovat trendy v návštěvnosti (e-shopy)?
 • Umožňuje váš monitorovací nástroj případný export údajů do použitelných formátů? (Excel, CSV, XML apod.)

7. Jak dát o sobě vědět

Otázky k zodpovězení:

 • Je váš web dohledatelný ve vyhledávačích?
 • Jsou staré URL adresy správně přesměrované na nové URL?
 • Nevytváří použitý CMS nekonečné cyklení adres?
 • Vytváří použitý CMS Google sitemaps? Je vaše Google sitemap registrována v Google?
 • Byla při spuštění nového webu vydána tisková zpráva? Byla zaslaná relevantním (online i offlinmédiím?
 • Jsou vaše web stránky registrovány ve všech potřebných vyhledávačích a katalozích?
 • Jsou při registraci použité vhodné, jasné a srozumitelné titulky a popisky vašeho webu? Obsahují vhodné klíčové slova?
 • Odkazují na váš web jiné web stránky?
 • Oslovujete majitele jiných webů k výměně odkazů?
 • Využíváte jiných cest k prezentaci web stránek? (psaní odborných článků, psaní blogu a pod.)
 • Využili jste jiného marketingového plánu k prezentaci webu? (newslettery, soutěže, slevy na webu, pozvánkový systém k testování, nabídka betatestování, email marketing apod.)

8. Reklama, PPC

Otázky k zodpovězení:

 • Máte jasně stanovený reklamní rozpočet? Počítali jste s reklamním rozpočtem?
 • Víte, jaké reklamní formáty použijete? (bannerová reklama, textová reklama, virální marketing atd.)
 • Je stanovená délka trvání reklamní kampaně?
 • Je rozpočet rozčleněn na jednotlivé druhy použité reklamy a jednotlivé kampaně?
 • Jsou stanovený finanční kvóty pro jednotlivé reklamní kampaně?
 • Víte vy nebo dodavatel, na jakých serverech chcete inzerovat?
 • Je definována cílová skupina pro reklamní sdělení?
 • Jsou definovány země / státy, kde se má reklama zobrazovat?
 • Jsou titulky a texty reklam napsány gramaticky správně?
 • Jsou titulky a texty náležitě informativní, souvisejí s předmětem inzerce?
 • Vyzývá text reklamního sdělení k akci? (kupte, objednejte, zavolejte, napište, vyberte si apod.)
 • Působí text reklamy důvěryhodně?
 • Jsou definovány vstupní stránky pro příchozí z kliknutí na reklamu?
 • Máte zabezpečeno měření konverzí a úspěšnosti reklamy?
 • Je delegován zodpovědný člověk s náležitými rozhodovacími pravomocemi pro případnou spolupráci s reklamní agenturou?
 • Má vybraná reklamní agentura zkušenosti s danou formou prováděné reklamy?
 • Poskytuje vybraná reklamní agentura své služby i vaši konkurenci?
 • Jak je zajištěná ochrana před střetem zájmu v reklamní agentuře?
 • Je zajištěna ochrana důležitých informací při styku s reklamní agenturou?
 • Má reklamní agentura zkušenosti s reklamními kampaněmi s vyššími reklamovanými částkami?
 • Má vybraná reklamní agentura reference z již realizovaných reklamních kampaní pro své klienty?
 • Dokážete spolehlivě zpracovat možný objem zákazníku z reklamní kampaně?
 • Zvažovali jste využití bannerových či jiných speciálních typu reklamních kampaní na oborových či jinak cíleně zaměřených webů?
 • Je vaše reklama určená pro rychloobrátkové zboží nebo pro běžný typ zboží?
 • Je vaše reklama určená pro prodej výrobků / služeb nebo pro posilování image či povědomí o značce?
 • Zvažovali jste využití emailových reklamních kampaní?

9. Na závěr

Weblog SOFTPAE http://weblog.softpae.com/
Jak psát web http://www.jakpsatweb.cz/
Vyhledávače.INFO http://vyhledavace.info/

Hlavní (marketingové) chyby firemních www stránek
http://weblog.softpae.com/archive/2005/11/22/216.aspx

SOFTPAE SEO Analyzátor
http://www.softpae.com/seo/

A nakonec, pamatujte na jednu pravdu: Pravidla jsou tady proto, aby se porušovala. A pokud porušení kteréhokoliv pravidla o návrhu webu přinese vyšší hodnotu nebo lepší použitelnost návštěvníkům, klidně jej porušte. Koneckonců, kdyby se pravidla neporušovala, mnoho věci by do dnešních dní neexistovalo.

Open Phrases: Nový vietor kľúčovým slovám.

Vážená odborná verejnosť. Aj vďaka spolupráci s viacerými z vás, vývojárov, ktorým (občas) poskytujeme rady a konzultácie, vám dnes môžem exkluzívne predstaviť jeden zaujímavý projekt.

Open Phrases

Práve včera podvečer bol vďaka skupine veľmi šikovných vývojárov spustený do BETA prevádzky projekt Open Phrases. Na začiatok uvediem, že SOFTPAE sa na projekte nijak intenzívne nepodieľalo, mimo pár rád a testovanie.

Čo prináša Open Phrases? Open Phrases je kompletné prostredie pre prevedenie vertikálnej i horizontálnej analýzy kľúčových slov. K dispozícií sú okrem základných tvarov slova aj frázy, synonymá, iné tvary slov a samozrejme, štatistiky hľadanosti každého zo slov či fráz.

Zaujímavosti z projektu

Pre zaujímavosť – nezaujímavé nie sú ani informácie o rozsahu databázy. V databáze Open Phrases je aktuálne 30 mil. unikátnych slov a až 300 mil. vyhľadávaných fráz. Pre analýzu je teda skutočne z čoho si vyberať. Momentálne sú tieto možnosti k dispozícií pre anglický a slovenský jazyk (analýzy pochádzajú z anglických a slovenských vyhľadávačov). Ďalšie sú v príprave.

Zaujímavosťou tohto nevšedného projektu je aj plne dostupné API, ktoré je možné implementovať do ďalších aplikácií.

Poznámka: Možno nie každý si vie využitie tohto API predstaviť, osobne si viem predstaviť implementáciu tohto API napr. na accommodation projektoch, kde sa výstupy štatistík dajú použiť pre generovanie „featured hotels“ a vybrať tak do popredia typy hotelov, ktoré sú aktuálne v trende. Možnosti implementácie skutočne sú.

A ďalšou zaujímavosťou je aj veľmi prijateľské použitie AJAXu v rozhraní webu, web ide určite s dobou a problémy s AJAXom nie sú ani pri použití Opery, ako sa to ešte stále bežne stáva na iných projektoch. Navyše, vítané je spojenie funkcionalizmu s príjemnou ale triezvou grafikou, únava s grafiky sa teda tak rýchlo nedostaví.

Pokračovanie

Dobrá správa je, že projekt nemieni zaspať na vavrínoch. Z vlastnej skúsenosti s týmto týmom vývojárov viem, že s rozširovaním o ďalšiu funkčnosť i jazyky je počítané od začiatku vývoja, určite v najbližšej dobe bude služba k dispozícií aj v ďalších jazykoch. Vývojový tým tiež spustil vývojársky blog i fórum a každý s dobrým nápadom či pripomienkou je vítaný.

Na záver snáď len dodať, že Open Phrases odporúčame minimálne vyskúšať. SOFTPAE sa podieľalo na niektorých skúšobných testovaniach projektu a od dispozície predfinálnej beta verzie začínajú naše analýzy práve tu. Ak prihliadneme k možnosti analýzy slovenských fráz, čo je jedinečná služba, mohli sme tak nahradiť naše interné riešenie používané pre analýzu slovenských kľúčových slov, tak sa nám ponúka skutočne skvelý nástroj, ktorý tu zatiaľ chýbal. A takáto pomoc sa počíta.

Open Phrases:

http://www.openphrases.com

Nový web, nové možnosti – SOFTPAE.com

Je to tu! Po viac ako dvoch rokoch mení SOFTPAE svoj kabát, aby sa viac priblížilo potrebám klientov i trhu a tak dnes SOFTPAE.com mení svoj design na niečo sviežejšie, čitateľnejšie a snáď i prínosnejšie.

Spolu s redesignom hlavnej stránky SOFTPAE sa do konečnej verzie dostalo i logo a ďalšie firemné materiály a samozrejme pripravujeme redesign blogu, oddelenie iných služieb od tých hlavných (o tvorbu šablon začína byť veľky záujem – word, open office, powerpoint) a aj niektoré nové projekty.

Redesignovali sme na slovenskú verziu, česká sa už pripravuje a pribudne aj anglická. Čo sa týka slovenskej verzie, Slovensku sa začíname venovať viac, klienti a firmy začínajú (konečne) požadovať kvalitné služby, takže ignorovať slovenskú časť sme už nemohli.

Pre veľký záujem o menšie weby sme spustili aj vytváranie menších firemných webov na našom systéme WebBOX. Verím, že tento optimalizovaný, vysokokvalitný a na používanie neskonale jednoduchý systém bude podnikateľom prínosom. Počítať môžu už v cene s registráciou do vyhľadávačov a katalógov, čo stále neuveriteľne veľa webdesignérov nerobí (skutočne, nechápem to).

Meníme aj newsletter, náš emailový "tlačový" servis s radami k podnikaniu. Namiesto siahodlhých článkov, inšpirovaní iným newsletterom, prinášame jednu radu týždenne a to tak v slovenskej ako aj českej verzii. Stručnú radu o tom, ako zlepšiť svoj web tak dostanene každý týždeň. Vždy aktuálnu a prínosnú.

Za dva roky sme sa toho opäť veľa naučili, veľa vykonali a taktiež zistili, že menej môže byť opäť viac. Pripravujeme viaceré nové veci a projekty, verím, že budete príjemne prekvapení. Takže buďte s nami (SOFTPAE FM).

http://www.softpae.com

Anton Piták (api)

Je alebo nie je vybrali.sme.sk cenzúrované?

Nie je zvykom na firemnom blogu uverejňovať čisto osobné reakcie, dnes ale po prečítaní jedného blogu urobme výnimku z pravidla a zablogujme o tom, či je alebo nie je Vybrali.sme.sk verejná služba, necenzúrovaná. Ako dnes vyšlo na blogu Spravodaja, cenzúrujú alebo necenzúruju na Vybrali.sme. sk?.

Cenzurujú Necenzúrujú, filtrujú. Na blogu mi visel o tom článok na publikovanie už asi tri mesiace, hovoril som si, že niekedy ho musím vypublikovať. Dnes som dostal malý dôvod u Spravodaja.

Čo sme zistili my pri niektorých projektoch: Niektoré články (od určitého času) čo len trochu voňajúce možnou reklamou s komerčným využítím (predaj, ponuka) i keď sú spracované ako kvalitné PR články, sú ak nie priamo odstráňované, tak označené ako "nevhodné". Takýto článok sa na titulku neprepracuje ani pri 200 doporučeniach od reg. userov. Aby sa tam prepracoval, musí zaujať niekoho z vyvolených, po ktorom ho "uznajú" aj ostatní vyvolení a pravdepodobne ho nechajú na pokoji. Iné články o sexe, bulváre a iných veciach sa tam dostanú.

Za ten čas, čo sme s touto službou robili mám dojem, že táto služba je v rukách pár priateľov, ktorí sa okolo nej na začiatku točili a povzbudený úspechom a predajom SME robia si s ňou podľa svojej vôle. SME to navyše ponecháva svojmu osudu, čitateľov to prináša i tak.

Aby som však vysvetlil, prečo som sa rozhodol tento postreh napísať. Chápem SME ako súkromný podnik. Ale potom je namieste, aby jasne napísali, že služba nie je "verejná" (chápaj necenzúrovaná komerčne nefiltrovaná) a že s ňou robia čo chcú, vrátane toho, že reklamné či inak im nehodiace sa články mažú. To je potom seriózny prístup k verejenosti, ktorá túto službu chápe či chápala ako verejnú a necenzúrovanú.

Čo si o tom myslíte Vy? Už ste podobné situácie zažili?

Update: Vybrali.sme.sk o určitom filtrovaní a mazaní píše v pravidlách, ktoré sú síce dosť nelogický v časti "Čítajte, čo odporučili ostatní", ale sú. Je teda potrebné dávať pozor, aký komerčne ladený článok sa na vybrali.sme.sk pokúšate dostať. Toľko asi ponaučenie z rozsiahlej diskusie k článku a pravidiel.

Anton Piták (Anthonius) , softpae.sk

pošli do vybrali.sme.sk

Doporučujeme: MySQL Visual Studio Plugin

V další části našeho nepravidelného miniseriálu dáváme do pozornosti plugin po podporu práce s MySQL ve Visual Studiu. V době, kdy MySQL udělalo velký pokrok směrem k plnohodnotnému vývoji internetových aplikací je tato databáze nepřehlédnutelná i pro vývojáře pracujíci s MS technologiemi. Zvláště když MS již své vývojové nástroje poskytuje zdarma v řadě Express.

I když očekávám opět bouřlivou diskuzi o tom „nej“ nástroji pro vývoj jak MySQL tak PHP, tak jako několika jiným nástrojům, ani Visual Studiu od Microsoftu se nedají upřít jeho kvality hlavně pro rychlý vývoj aplikací. To pochopili i vývojáři čím dál kvalitnější a populárnější databáze MySQL a k dispozici dali plugin pro podporu návrhu databáze ve Visual Studiu.

MySQL Plugin pro Visual Studio

Samotný plugin podporuje většinu běžných úkolů při návrhu databáze ve Visual Studiu, včetně editace struktury, dat, indexů, triggerů, pohledů (views) , uložených funkcí a procedur (strored procedures) nebo stejně tak i klonování objektů.

Plugin samozřejmě není jen o použití MySQL a PHP. MySQL od verze 5 udělalo mnoho kroků vpřed díky čemuž mnohé projekty doposud vyžívající téměř výlučně databázi od MS dnes migrují na MySQL. Měnit přitom zažité postupy není díky tomuto pluginu nutné. Takže opět „Doporučujeme“.

Příště …

Tvorba "drátěných modelů" (wireframes).

ReSharper 2.0 (“ňú fíčures fokus”)

Po čase se opět na našem weblogu vracíme k nástroji, o kterém jsme již psali v tomto článku. V době publikování byla čerstvě k dispozici nová verze ReSharper 2.0, kterou jsme začali používat a nyní Vám můžeme přinést poznatky a novinky které jsme získali denním používáním tohoto nástroje. Přestože již existuje i novější verze 2.5, přinášíme zkušenosti zatím z verze 2.0, protože je dostupná pro VS 2003 i 2005 které obě používáme. ReSharperu 2.5 se možná budeme věnovat v některém z dalších článků.

Co je nového…

ReSharper z předchozí verze neztratil (skoro) nic, naopak přibylo několik dalších užitečných funkcí. Jednu věc k mé nepotěše ztratil, nezbavil se úplně ani několika málo neduhů, některé věci by stály za vylepšení (viz. níže) , určitě však neztratil nic ze svých předností a přibyla spousta zajímavých funkcí.

Funkce pro refaktoring

 • "Make Method Static", "Make Method Non-Static" – dvě inverzní funkce pro konverzi instančních metod na statické a naopak; nabídne výběr parametrů a automaticky opraví všechna volání a overridy
 • "Extract Class From Parameters" – rychlé vytvoření třídy z parametrů vybrané metody; pokud předáváte do nějaké metody sadu parametrů a chcete je předávat inteligentněji jako třídu, stačí použijte tuto funkci
 • "Pull Members Up", "Push Members Down" – snadná generalizace / specializace ve struktuře tříd; dialogové okno nabídne kandidáty na přesun mezi předkem/potomkem, lze nastavit zda mají být vybrané členské proměnné abstraktní, ReSharper zkontroluje možné konflikty apod. a provede akci
 • "Use Base Type Where Possible" – tato funkce nahradí všechna použití určitého typu použitím jeho bázového typu nebo interface; užitečné je to zejména v případě že jste předtím udělali "Pull Members Up"
 • "Safe Delete" – chcete-li čistit kód bez rizika že si smažete něco co jste neměli, s touto funkcí se vám to nestane; ReSharper zkontroluje všechny výskyty mazaného symbolu, pokud je možné ho smazat tak to provede, pokud ne tak zobrazí nalezené konflikty

Pomocné funkce

 • "File Structure View" – modifikovaná funkce "File Structure Popup"; na rozdíl od původní funkce (která zůstala zachována) lze zobrazit kompletní strukturu všech tříd v daném souboru naráz, kód automaticky generovaný designerem je odlišen
 • "Type Hierarchy View" – pokud si zapamatujete zkratku Ctrl+Alt+H, můžete si dědičnou hierarchii typu na jehož názvu se právě nacházíte

Okna zobrazující výše uvedené funkce jsou ze nepochopitelných důvodů (alespoň pro mně) zdrcnutá na minimální velikost, takže když se poprvé objeví tak je musíte roztáhnout, pak již si velikost pamatují (pokud nepřijdete o nastavení) .

 • "Find Usages" – toto není novinka, ale asi jediná věc která mě v nové verzi nepotěšila – vyhledávání funguje stejně, ale oproti minulé verzi se ztratila možnost v okně s vyhledanými výsledky kliknout pravým tlačítkem na signaturu vyhledaného členu a dát znovu "Fing Usages", takže když potřebujete vnořeně prohledávat použití členů nalezených prvním hledáním musí se to provést skokem do kódu a novým vyhledáním…je to o dost méně komfortní a praktické
 • "Context Actions" – ReSharper nabízí v některých situacích kontextové akce, např.jsem ocenil nabízení konverze sčítaných řetězců na string.Format()
  před: po:, kromě toho umí i různě konvertovat if, foreach a for, výrazy ? : , implementovat abstraktní metodu a další
 • "Quick documentation lookup" – zkratku Ctrl+Q si zapamatujte, zobrazí žluté okénko s dokumentací třídy, metody apod. na které právě stojíte

Unit testing

Za přidání této funkcionality píšeme jedničku, pokud máte v projektu unit testy v NUnit nebo csUnit, ReSharper je detekuje, a označí svými ikonami v levém okraji okna. Spustit test můžete pak pomocí těchto ikonek nebo z menu ReSharperu. V kombinaci s dotTraceProfilerem (nezkoušeli jsme) můžete zároveň analyzovat výkonnost.

Podpora pro ASP.NET, MSBuild, NAnt

Funkce které známe v C# kódu jsou nyní dostupné při editaci ASPX a xml skriptů pro MSBuild nebo NAnt – označování chyb, nabízení "quick-fixů", umí vkládat direktivy pro import neznámých typů, zvládne i refactoring ASPX kódu.

Závěr

    V celkovém hodnocení rozhodně převažují pozitiva nad malými nedostatky, i když např. problémů s paměťovými nároky se ReSharper úplně nezbavil a např. pod VS2003 SP1 se (zřejmě při větším mem usage ve windows) dostane do stavu kdy přestane fungovat highliting a intellisense (místo chyb a varování v pravém okraji okna je jakýsi další posuvník)

Nepomůže ani unload/load přes AddIn manager a je nutno restartovat VS.

Ačkoliv je stále co vylepšovat, posun od starší verze je velmi pozitivní a nalezené nedostatky jsou bohatě kompenzovány tím co 2.0 nabízí navíc.

Odkazy:

http://www.jetbrains.com/resharper20/

PH

Mirkafaberova.cz – Analýza webu

Před několika měsíci jsme vám nabídli možnost jednoduché analýzy webu zdarma a dnes vám nabízíme odpověď – první analýzu vašeho webu. Přečtěte si, jaké jsou její výsledky a poučte se na chybách, které možná i vám brání vlastnit lepší web.

Zadání:

From: Roman Fáber ( faber@jh.cz)

Prosím o analýzu kvality stránek
www.mirkafaberova.cz

Výsledek:

Dobrý deň,

na úvod ďakujem za Váš záujem o naše služby.

K Vaším web stránkam. Už prvý pohľad do stránok napovedá na mnoho chýb a nedostatkov, ak sú tieto stránky určené ako komerčné, teda ak majú prinášať napr. objednávky. Okrem nekvality kódu je to aj nesprávne pripravené texty. Texty majú informačný charakter, pre čitateľa vyznievajú ako domáca stránka niekoho, kto si doma robí nejaké hobby alebo pre niekoho, kto sa zaujíma o ručné práce s textíliami. Chýba jej obchodný "náboj". Design v tomto prípade nie je najdôležitejší vzhľadom k zaujímavosti obrázkov už realizovaných ručných prác, bolo by ale nutné prepracovať štýl webu a textov. Ak požadujete obchodný charakter webu, čiže ak má web "predávať", získavať objednávky, napíšte texty, ktoré budú predávať, nie ponúkať predaj "ak náhodou niekto chce niečo". Príklad:

Uvádzate:

"CHCETE SI ODE MĚ NĚCO KOUPIT ? Jestli se Vám moje práce líbí a chcete si ji užívat pořád, nebo jestli chcete udělat radost svým přátelům a známým, můžete si výrobky, které jsou na této stránce koupit. …"

Nesprávne formulované slová som zvýraznil.

Obchodný text by mal znieť približne takto:

Nadpis:
Kupte si ozdobnú ručné šitú prikrívku
Text:
Potešte indiánskou, ručne šitou prikrívkou svojich známych, kúpte im naozaj originálny darček. Napíšte Vašu adresu do formulára nižšie, odošlite objednávku a Vašu prikrívku Vám hneď zašleme.

"Akčné" slová som opäť zvýraznil. Text berte len ako "vzor", nie finálne riešenie. Podstatné sú rozdiely vo vyznení textu.

Poznámka: Vyhnite sa slovám ako "chcete", "môžete" … je na ne jednoduchá odpoveď: nechcem, môžem, tak môžem … aj o rok, alebo nikdy. Nikto to osobne nepripustí, ale ľudia majú radšej, keď niekto robí "voľby" za nich a vedie ich k "lepším zajtrajškom". Veďte ich v texte k nákupu.

Závěr

Závěr nechám na vás. Předpokládám, že výše uvedený text je nejlepší nápovědou k pochopení chyb. A z příjemné reakce zadavatele snad jen vypíchnu, že použití editoru DW 8 určitě není nijakou zárukou, že váš web bude kvalitní, nebo alespoň splňovat základní pravidla pro lepší web. Chce to trochu víc, než jen použít kvalitní editor. Ani F1 v rukou obyčejného šoféra nedá ze sebe vše, co s ní možné je.

Nabídka práce: Hledáme vývojáře, project manažery, testery, analytiky a další pozice IT.

Pro naši českou partnerskou firmu (Fast 50) , jednu z největších českých vývojářských společností hledáme do hlavního pracovního poměru:

 • vývojáře (MS, .NET, Java, SQL, Oracle, …)
 • project manažery
 • testery
 • analytiky

Kromě velmi dobrých pracovních a platových podmínek v novém moderním prostředí v centru Prahy s téměř všemi možnými benefity nabízí tato společnost k dispozici i notebook, mobilní telefon a pro mimopražské i možnost zajištění ubytování. U vyšších pozic služební auto. Hlásit se mohou jak čeští tak slovenští zájemci.

Průměrný nástupní plat vývojáře pro MS platformu .NET je cca 45.000,- Kč. Platy project manažerů se odvíjejí od seniornosti pozice (a je určitě vyšší než vývojářě 🙂 ). Místo zaměstnání je Praha.

Proč doporučujeme?

Protože v této společnosti pracovali i někteří členové týmu SOFTPAE, nabízíme i vlastní postřehy.

Pracuje se klasicky ve vývojových nebo zákaznických týmech pod vedením manažera týmu či projektového manažera. Prostředí je skutečně přátelské, a to i pro slovenské zájemce (osobně jsem tam prožil dva roky) , cca 30% tvoří i slovenští vývojáři i manažéři. Samozřejmostí jsou obědy, zajímavé firemní akce, vánoční večírky nebo třeba opékání prasátka, ale i podpora vzdělávání a certifikace.

V této společnosti se setkáte (jako i my) s většinou zajímavých projektů pro státni instituce, banky, mezinárodní a nadnárodní společnosti i zahraniční firmy. Osobně mohu společnost jedině doporučit, vědomosti získané v této společnosti zásadním způsobem přispěly k pozdějšímu založení SOFTPAE.

Pokud hledáte, kde začít svoji kariéru, mohu to jen doporučit. Vývojářům, kteří právě začínají a hledají odrazový můstek, můžeme jen doporučit neváhat a vyzkoušet zúčastnit se pohovoru. Koneckonců, je to zdarma.

Jak se hlásit?

Vývojáři, manažéři, vaše CV očekáváme na adrese jobs@softpae.com. V CV uveďte zkušenosti, platformy a případně programovací jazyky, které ovládáte, vaše vzdělání, praxi či popis realizovaných projektů. Těšíme se na vaše emaily na jobs@softpae.com.

`Nový miniseriál` Doporučujeme: VS.php

Vývoj aplikací v PHP stejně jako jakýkoliv jiný vývoj bez kvalitních nástrojů není nijak jednoduchý ani rychlý. Jedna zapomenutá čárka nebo chybějící středník vás může stát několik minut hledání, uploadování na server (pokud neprozřetelně nepoužíváte interní vývojový server) a to nemluvíme o debugování. S VS.php se ale dostáváte na absolutně novou úroveň programování v PHP. A kdo mluví jen o programování …

VS.php .. Visual Studio + PHP v jednom.

VS.php je jednoznačně nejlepší nástroj na práci s PHP (a to nejen s PHP) a to nejen pro jednotlivce, ale stejně tak pro vývojové týmy. VS.php je Visual Studio pro PHP, a to doslovně.

Rozšíření pro Visual Studio i Standalone verze

Samotné VS.php je ve skutečnosti vysoce kvalitním rozšířením pro určitě nejlepší a nejznámější vývojové prostředí Visual Studio (verze 2005 i 2003) od Microsoftu. Tato integrace tak umožňuje pracovat s PHP zcela rovnocenně jako s ostatními jazyky ve Visual Studiu bez jakékoliv změn v návycích a využívat přitom všech dalších výhod komplexního prostředí Visual Studia (týmová práce, práce s databázemi, version control atd, viz. vlastnosti níže).

Samotná skutečnost je dokonce ještě lepší, protože od verze 2.1 je k dispozici i verze VS.php Standalone Edition pro lidi nevlastnící MSVS. Tato verze je postavená na IDE rozhraní Visual Studia 2005.

Excelentní podpora PHP, JS …

Místo rozplývání se nad jednotlivými vlastnostmi stačí určitě seznam vlastností VS.php a pár všeříkajících screenshotu:

VS.php .. Visual Studio + PHP v jednom - syntax checking.

Editor features

 • Php editor
 • Smarty editor
 • Javascript editor
 • WYSIWYG Html editor
 • CSS editor
 • Xml/Xslt editor
 • Custom file type associator
 • Intellisense and instellisense filtering
 • Color coding
 • Bookmarks
 • Smart formatting
 • Code snippets
 • Code folding and custom regions
 • PhpDoc support
 • Code syntax checker
 • Fullscreen editing
 • Custom text coloring
 • Advance file/replace with regex support
IDE features

 • Project and solution support
 • Php and Javascript debugging
 • Autorecover
 • Project deployment with FTP and SFtp
 • Macros
 • Automation
 • Dynamic help
 • Enterprise templates
 • Integrated Php4/Php5 runtimes
 • Support for IE and Firefox
 • Community support via CodeZone
 • Class browser
 • Database browser and editor
 • External tools support
 • Add-ins support
 • International Settings
 • Source control integration

Kdo pozorně čte, jistě se nemůže dočkat, až bude mít tenhle nástroj nainstalován na svém počítači. Při ceně 149$ za kompletní Standalone verzi či 99$ za plugin pro VS 2005 není ani nejmenší důvod váhat nekoupit.

A abych Vás ještě navnadil, „přeložím“ některé vlastnosti do češtiny .. k dispozici máte nejen skutečně online syntax checking pro PHP, JS, Smarty, CSS čí XML/XSL, ale i plně realtime intellisense nápovědu již při psaní názvu všech známých php funkcí včetně popisu parametrů funkce, přímo zázračná je funkce automatického formátování a to nejen při psaní, ale i přeformátování již napsaného kódu, jednoklikový přechod na include soubory, kontrola přítomnosti include souboru a pokud jste někdy debugovali ve VS, tak jednodušší už to nemůže být. Při debugování můžete krokovat provádění scriptu, nechávat si v okně Watch vypsat hodnoty kterékoliv proměnné atd. No a když mluvíme o interním vývojovém serveru, samozřejmě VS.php obsahuje i vnitřní instalaci Apache a PHP.

Dobrá investice

Jediné, co tedy potřebujete je místo na disku a rozhodnutí pro investici do VS.php. U nás se VS.php na PHP projektech jednoznačně osvědčilo.

Poznámka: Chybí vám už jen podpora MySQL ve Visual Studiu (i VS.php)? Již příště vám ho doporučíme.