Rada právnika: Kedy môže zamestnávateľ čítať vašu poštu?

Používanie firemnej elektronickej pošty v zamestnaní na súkromne účely je z hľadiska právneho určite veľmi zaujímavá otázka nielen pre majiteľov firiem, ale aj pre ich zamestnancov. Čo o tomto probléme hovorí zákon a ako sa chrániť na oboch stranách? Čítajte.

Pri používaní elektronickej pošty zamestnancami môžu nastať dve situácie:

 • zamestnanec používa svoju súkromnú elektronickú poštovú schránku alebo
 • zamestnanec používa firemnú elektronickú poštovú schránku

Treba zdôrazniť, že zamestnávateľ nemá v nijakom prípade právo kontrolovať súkromnú elektronickú komunikáciu, a to ani vtedy, ak k nej dochádza počas pracovnej doby alebo i na škodu zamestnávateľa.

Kedy môže zamestnávateľ čítať el. poštu

Na druhej strane však možno konštatovať, že zamestnávateľ je oprávnený čítať firemnú elektronickú poštu svojich zamestnancov pri používaní firemnej elektronickej poštovej schránky zamestnávateľa (napr. meno.priezvisko_zamestnanca@zamestnávateľ.sk). V tomto prípade takáto elektronická pošta je považovaná za výsledok plnenia povinnosti zamestnanca a považuje sa za elektronickú poštu zamestnávateľa. Vzhľadom k tomu je zamestnávateľ oprávnený takúto firemnú elektronickú poštu čítať.

Zamestnávateľom odporúčam, aby vo svojich vnútorných predpisoch (prípadne priamo v pracovnej zmluve) výslovne ustanovili, že zamestnanec môže používať firemnú elektronickú poštovú schránku len pre účely firemnej elektronickej komunikácie. V tomto prípade zamestnávateľ môže rozumne predpokladať, že všetka elektronická komunikácia z firemnej elektronickej poštovej schránky je firemnou komunikáciu. Vzhľadom k tomu, je zamestnávateľ v zásade oprávnený čítať elektronickú komunikáciu vo firemnej elektronickej poštovej schránke.

Súkromná pošta je súkromná pošta!

Treba však zdôrazniť, že akonáhle zamestnávateľ zistí, že niektorá elektronická pošta je súkromnej povahy, je povinný túto elektronickú poštu prestať čítať (ak je táto súkromná povaha zrejmá už z predmetu elektronickej pošty, nesmie ju ani otvárať). Informácie, ktoré sa dozvedel z tejto súkromnej elektronickej pošty (hoci vo firemnej elektronickej poštovej schránke) , nesmie nijakým spôsobom použiť (ani na ochranu svojich záujmov poškodzovaných zamestnancom). Zamestnávateľ je však voči zamestnancovi oprávnený použiť informáciu, že zamestnanec použil firemnú poštovú schránku na súkromné účely, hoci to mal zakázané.

Zodpovednosť

Na druhej strane však zamestnanec nemôže byť braný na zodpovednosť za prijatú súkromnú elektronickú poštu vo firemnej elektronickej schránke. Taktiež zamestnanec nemôže byť braný na zodpovednosť za čítanie tejto súkromnej elektronickej pošty (v rozumnej miere). Zamestnanec je dokonca oprávnený forwardnúť túto prijatú súkromnú elektronickú poštu na svoju súkromnú elektronickú poštovú schránku. Zamestnanec sa nemôže vzdať práva na čítanie svojej súkromnej elektronickej pošty vo firemnej elektronickej poštovej schránke (ani zamestnávateľ mu to nemôže zakázať).

V prípade čítania súkromnej elektronickej pošty zamestnancov zamestnávateľom hrozí zamestnávateľovi trest odňatia slobody až do troch rokov. Taktiež zamestnanec by mohol žalovať zamestnávateľa okrem iného na primerané finančné zadosťučinenie.

Autor príspevku: ZM

3 thoughts on “Rada právnika: Kedy môže zamestnávateľ čítať vašu poštu?”

 1. v pracovnej zmluve mam uvedenu pokutu 7 tisic ak dam vypoved v skusobnej dobe. podpisala som to no teraz sa mi naskytla lepsia pracovná ponuka a chcem dať vypoved.ma zamestnavatel pravo vymahat odo mna peniaze? som v skusobnej dobe.

 2. Podľa § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

  (1) Ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda.

  Z uvedeného vyplýva, že zmluvnú pokutu možno dohodnúť pre prípad porušenia zmluvy a nie pre prípad využitia svojho zákonného práva na ukončenie pracovného pomeru, ktoré je zakotvené v zákonníku práce.

  Ďalej podľa Čl. 2 Zákonníka práce – základné zásady:

  Pracovnoprávne vzťahy podľa tohto zákona môžu vznikať len so súhlasom fyzickej osoby a zamestnávateľa. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.

  V praxi je vymedzenie porušenia dobrých mravov často problematické, avšak v uvedenom prípade by šlo asi o učebnicový prípad porušenia dobrých mravov, keď bola dohodnutá zmluvná pokuta, ktorá obmedzuje zákonné právo zamestnanca ustanovené kogentným (nemenným) ustanovením o možnosti ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe.

  V tomto prípade by som radil zmluvnú pokutu v žiadnom prípade neplatiť a v prípade, že sa zamestnávateľ obráti na súd, požiadať o zastupovanie advokátsku kanceláriu. Predpokladám, že zamestnávateľ by bol v prípadnom spore neúspešný, vlastne som o tom presvedčený, zároveň vzhľadom na vyššie uvedené a vzhľadom na ochranu zamestnanca, výšku pokuty a výklad zákonníka práce ani nepredpokladám, že by Vás žaloval

 3. Pracovnu zmluvu mam na dobu urcitu a konci mi 31.6.2007. Medzitym som nastupila na matersku dovolenku, ktora mi konci 17.5.2007. Ak dnom 18.5. nastupim na rodicovsku dovolenku, ma pravo ma zamestnavatel vyhodit? Som pocas rodicovskej dovolenky v ochrannej lehote?

Comments are closed.