PdoXml PHP Extension z laboratoří SOFTPAE

Bez dlouhých a zbytečných řečí vám přinášíme další „výsledek“ přímo z „vývojových laboratoří“ SOFTPAE. Jedná se o jednoduchou PHP extension, která rychle převede pole výsledků z dotazu funkce PDOStatement::fetchAll (nebo jiné podobně konstruované pole) na XML formátovaný string.

Zdrojový kód k této extension je šířen jako open source. Kompilace je možná jak pro Linux (make & make install) , tak pod Windows (Visual C++ projekt). Pro správnou kompilaci doporučujeme nahrát složku s kódem do složky „ext“ zdrojových kódu PHP a kompilaci provádět odtud, nebo si správně nastavit vývojové prostředí. Pro případné úpravy doplňku nebo instalaci na Váš server nás můžete kontaktovat.

Stahujte PdoXml source code.

Využití PdoXml

Využití extension je poměrně velké, zanedlouho přineseme krátký příklad použití pro malé CMS založené na XML. Takové řešení je skutečně velmi zajímavé tím, že absolutně odděluje aplikační logiku od zbytku webové aplikace. Základem takové aplikace je generování dat do XML dokumentu, a následný převod dat do XHTML XSL transformaci. Jakýkoli HTML kód je proto psán jen v XSL souborech, logika aplikace neobsahuje žádný HTML kód.

Kód PdoXml je zároveň základem našeho nově připravovaného aplikačního frameworku (obsahuje PHP Extension založenou na PdoXml) , určitě se nechte překvapit.

V případě použití budeme rádi, když nám darujete odkaz na SOFTPAE.com

Anton Piták

SOFTPAE.com