PDF dokumenty jednoducho a zdarma

Mnoho firiem sa potýka s problémom jednoducheho prevodu svojích dokumentov do PDF formátu. Riešením nielen pre malé firmy je inštalácia programu PDF Creator. Tento program sa nainštaluje ako virtuálna tlačiareň a tak každý dokument, ktorý sa dá tlačiť, je možné "vytlačiť" do PDF formátu.

Od verzie 0.8.1 (RC) kompletne podporuje aj české a slovenské znaky a rovnako tak serverovú inštaláciu a zdieľanie po sieti. To síce ma malé obmedzenie v nutnosti mať presne definovaný adresár, kde sa budú súbory "tlačiť", časom však bude aj táto vlastnosť vylepšená.

Jednoduché použitie ale aj prehľadné nastavenie pre pokročilejších užívateľov sú určite zárukou spokojnosti. Naše praktické skúsenosti s nasadením vo viacerých firmách to len potvrdzujú.

Stránky PDF Creatora spolu s možnosťou stiahnutia inštalátora aj zdrojových kodov (prekvapujúco v jazyku Visual Basic 6) nájdete na adrese SourceForge projektu.

Domovská stránka projektu PDF Creator
Riešenie od 602 Software – 602PRINT PACK 5.0