Otvárajte newebové dokumenty v novom okne

Jakob Nielsen, odborník na použiteľnosť na svojom webe useit.com zverejnil zaujímavú štúdiu o používaní newebových dokumentov na webe. Jeho závery len potvrdzujú to, čo je všeobecne známe medzi správcami firemných sietí (administrátormi) , ktorý sa starajú aj o užívateľskú podporu.

Nielsen doporučuje pre newebové dokumenty otváranie nového okna s dokumentom, prípadne upraviť hlavičku HTTP požiadavku tak, aby internetový prehliadač neotváral dokument priamo v okne prehliadača, ale ponúkol dokument stiahnúť na disk používateľa a ten si ho otvorí priamo na svojom PC. Aj keď toto odporúčanie je v protiklade s požiadavkou na zaužívané pravidlo použiteľnosti o otváraní dokumentov v tom istom okne prehliadača, v tomto prípade má svoje opodstatnenie.

Celý problém použiteľnosti newebových dokumentov je v tom, že mnohé prehliadače otvárajú dokumenty vďaka podpore pluginov priamo v okne prehliadača. Výsledkom je, že sa zmení spôsob ovládania programu – prehliadača, kde k štandardným položkám menu pribudnú položky menu vybraného programu, ktorý sa na otváranie napr. dokumentov DOC používa. V tomto prípade sa prehliadač zmení na hybridnú zlúčeninu prehliadača (IE) a editora MS Word. Výsledkom je zmetený užívateľ, ktorý na návrat na www stránku nepoužije tlačidlo Back, ale zavrie okno prehliadača. Aj s vašou www stránkou.

Ani IE, ani Acrobat Reader?

Ďalším problémom je rozhnevaný užívateľ, ktorý sa v takto zmenenom prehliadači – programe nedokáže orientovať a tak hľadá iný spôsob, ako sa dostať k potrebnému dokumentu. To často končí tak, že hľadá (na iných weboch) dovtedy, kým nenájde napr. zipovanú verziu, ktorá sa najprv stiahne na disk a potom sa otvorí užívateľovi známym spôsobom.

Rovnako tak aj u mierne pokročilejších užívateľov, ktorý "prelúsknu" záludnosti otvárania dokumentu v okne prehliadača nastáva problem v prípade napr. PDF, kde sa dokument sťahuje streamovacím spôsobom, kedy nie je stiahnutý kompletný dokument, ale stiahnuté časti dokumentu sa už zobrazujú. Ak chce ísť na stranu, ktorá ešte nie je stiahnutá, nastane problem a opäť zmetenie, mrzutosť a zatvorenie okna prehliadača.

Vo svetle týchto skúsenosti a informácii je v tomto prípade pravidlo o použiteľnosti vhodné porušiť a otvárať newebové dokumenty v novom okne prehliadača. Jednoznačne lepším spôsobom je zabezpečiť priamo úpravu hlavičky HTTP požiadavku, aby sa dokument ponúkol na stiahnutie do PC užívateľa.

Poznámka: Každému, kto pracuje s tvorbou www stránok, či aplikácii apod. doporučujeme aspoň mesiac stráviť na užívateľskej podpore v nejakej firme s aspoň 20 užívateľmi. Vyhli by sme sa tak kvantu "divokých"internetových stránok či programov, ktoré síce toho veľa dokážu, ale používať ich vie iba autor aplikácie.

Autor príspevku: Anton Piták

Open New Windows for PDF and other Non-Web Documents