Jsou SEO konzultanti odtrženi od reality? Alebo SEO a SEX “na hromádce”.

Nadpis mierne parafrázujúci spot z Plaváčkuvho blábolníka a mierne bulvárny dovetok nie sú použité náhodou. Pri analýze logov vyhľadávaných výrazov na Zoznam.sk priam bije do očí počet vyhľadávaní niektorých frázi. Žeby SEO bola tak neodolateľná ľudská potreba, ako je SEX? Určite nie. V tomto prípade je vidieť, ako si niektorí ľudia pomýlili SEO s neustálym kontrolovaním svojích pozícií vo vyhľadávačoch. Najzaujímavejšie je, že dotyčný "SEO konzultanti" kontrolujú svoje pozície na české frázy v slovenskom vyhľadávači. Toto už je SEO schizofrenia 😉

Pre doplnenie uvediem "metodiku" testovania: na získanie logov používame vlastný program sledujúci zoznam vyhľadávaných frázi na Zoznam.sk (1984). Záujemcovia si môžu upravený log s výsledkami hľadanosti slov na Zoznam.sk stiahnúť nižšie.

Veľký šef sa pozerá: Užívateľské testovanie “pod nátlakom”.

Dnes sa pozerá nielen Veľký brat, ale aj šéfovia a to je potrebné zohľadniť aj pri tvorbe webu. Pokiaľ pripravujete alebo už priamo programujete www stránky pre určitý typ budúcej klientely, je potrené zohľadňovať ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú použitie vašich www stránok. Keď nad vami stojí šéf, alebo sa niekam ponáhľate, či potrebujete rýchlo niečo nájsť – službu, dodávateľa a pod., mnoho racionálneho uvažovania ide bokom.

Veľký rozdiel!

Treba mať na pamäti, že je veľký rozdiel prechádzať si web vo voľnom čase, keď nehľadáte informácie, ale napr. ako majiteľ, si prezeráte web a v podstate hľadáte “či sa mi to páči”, a je veľký rozdiel, ak hľadáte informácie, služby, ponuku. Predstavte si, že ste na svoj web vtedy prišli až potom, čo ste si predtým v Googli prešli 10 iných stránok s rovnakou (neprehľadnou, nenájditeľnou?) ponukou. Budete ešte nadšení z blikajucého krásneho banneru, či vyšperkovanej animovanej navigácie? (ktorej rozbalenie trvá 2 minúty 🙂 ). Nie. A takto v skutočnosti vnímajú váš web skutoční návštevníci. Nie cez animácie, ale cez dobre prispôsobený obsah, ktorý im plní to, čo požadujú – nájsť informácie, ponuku, kontakt, objednávku. A nevyžaduje od nich náročné cvičenie (s webom)

Ako príklad by som uviedol napr.: poskytovanie ubytovania pri letisku či ubytovanie s možnosťou organizovania konferencií, ale aj www stránky pre právnikov či advokátske kancelárie. U tejto klientely sa dosť často postupuje tak, že užívateľ (sekretárka/asistentka/dievča pre všetko) musí veľmi rýchlo nájsť informácie, napr. o ubytovaní apod., pod veľkým časovým a psychickým stresom. Či vy sami potrebujete niečo nájsť rýchlo. V takýchto prípadoch je aj dobre viditeľná navigácia v hornom “páse” či vľavo/vpravo nanič.

Dobrým (a odporúčaným) riešením je používať doplňujúcu navigáciu a odkazy priamo na stránke, v oblasti, kde je pri predpokladanej činnosti sústredená jeho pozornosť. Ďalším dobrým riešením je vždy ponúknuť užívateľovi inú vhodnú akciu, ak sa svojím konaním dostal do úzkych. Napr. ak pod stresom zle napísal do vyhľadávacieho poľa názov hotelu a výsledkom vyhľadávanie nie je nič, upozornite užívateľa, nech si skontroluje správnosť hľadaného výrazu, prípadne ho pridajte do textu a zvýraznite. Namiesto zobrazenia ničnehovoriacej informácie od serveru, zobrazte mapu webu, alebo zoznam vašich produktov, či kategórií. Nenechajte užívateľa zablúdiť. A nenechajte ho premýšľať, čo vlastne na vašom webe robiť má.

Ošetrenie väčšiny týchto užívateľských chýb nevyžaduje zvýšené náklady, podstatné je, že váš klient/návštevník/zákazník bude spokojný. A nezabudnite ošetriť chybovú stránku 404. Ponúknutie mapy webu je asi jedno z najlepších riešení. Určite aj Vy máte vlastne skúsenosti s touto problematikou, ako riešite podobné problémy na svojich weboch?

Autor príspevku: Anton Piták

Doplnenie: Vidím, že podobnej téme sa dnes už venoval Martin Snižek na svojom blogu, takže dnes double 😉

AlertBox: Užívatelia stále klikajú na prvú pozíciu.

Jakob Nielsen zverejnil pre mnohých SEO konzultantov dosť nepríjemnú štúdiu. Už z predošlých užívateľských testovaní vyplynulo, že užívatelia klikajú na prvú pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania nepomerne častejšie, než na ostatné pozície a pohybuje sa to okolo 40%. V tomto prípade nič nové pod slnkom. Nové testy ale poukazjú na ďalšie fakty.

Ilustračný obrázok: Vyhľadávanie na Google.com

Nové výsledky poukazujú, že užívatelia klikajú na prvú pozíciu aj po prehodení pozícii na prvom a druhom mieste a to bez ohľadu na relevanciu výsledku. Príčin môže byť viac – od dôvery užívateľov vo vyhľadávač, kedy užívateľ verí, že vyhľadávač mu dáva na 1. pozícií to najlepšie až po všeobecný zvyk kliknúť na prvú pozíciu (nielen vo vyhľadávačoch). V tomto prípade plne platí, že len samotná optimalizácia "hrubou silou" nestačí. Na 1. pozícii môže byť len jeden a tak ostatní záujemcovia musia používať ďalšie techniky, ako užívateľa pritiahnúť.

Poznámka: Osobne si myslím, že to až tak čierne nebude. Všetci klikáme na 1. pozíciu tak nejak automaticky, máme to v "génoch". No predpokladám, že väčšina z nás kliká a hľadá ďalej. Toto Nielsenové testovanie má aj svoje chyby. Nikde sa nehovorí o zložení testovacej skupiny. Verím, že napr. u starších prípadne neskúsenejších užívateľov skôr platí oné 40% "zvýhodňovanie" prvej pozície a postupné spresňovanie hľadania viacslovným výrazom. U mladších ročníkov aj na základe mojích skúsenosti a pozorovaní s tým ale nesúhlasím. Ako to celé vidíte Vy?

Autor príspevku: Anton Piták

Mýty o SEO friendly URL

Pri optimalizácii www stránok skôr či neskôr každý narazí aj na tému SEO friendly URL, či mod_rewrite. Podstatou tejto "disciplíny" SEO je zabezpečiť kľúčové slová v URL a zlepšiť tak šance webu na lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania (SERP). Odôvodnení sa nájde viac, téma SEO friendly je zaujímava a jednoznačne má aj svoje opodstatnenie, ale tak ako všade, nemalo by sa preháňať.

Základné argumenty pre použitie "užívateľsky príjemných" URL adries by sme mohli zhrnúť do týchto hlavných argumentov:

 1. SEO Friendly URL zvyšujú pomer kľúčových slov v URL a prispievajú tak k lepšiemu umiestneniu vo vyhľadávačoch
 2. Užívateľsky príjemné URL adresy sa ľahšie zapamätávajú a dávajú návštevníkovi lepšiu predstavu o tom, kde sa nachádza
 3. Odmazávaním časti URL (adresárov) sa môže užívateľ pohybovať štruktúrou webu

Napriek tomu, že argumenty sú pomerne presvedčivé, nie všetko je tak, ako na prvý pohľad vyzerá. Dôležité odpovede vnášajú do danej problematiky aj štúdie o použiteľnosti, ktoré uvedené argumenty ukazujú aj v inom svetle:

 1. Že užívateľský príjemné URL zvyšujú pomer kľúčových slov v adrese je zakladným a aj správnym argumentom pre používanie SEO friendly URL.
 2. Presvedčivým argumentom je aj tvrdenie o ľahšom zapamätávaní si www adries. Z testov s užívateľmi však vyplývajú niektoré "obmedzenia".

  Bežný užívateľ internetu si vo väčšine prípadov pamätá len názov hlavnej domény webu (doména druhého radu). Akékoľvek podadresáre (napr.: example.com/sluzby/) je ochotný si pamätať len v prípade, že podadresár je samostatným webom, ktorý priamo nesúvisi z hlavnou doménou webu a nie je možné sa naň z hlavnej stránky dostať. V prípade, že sa do podadresára webu dostane z hlavnej stránky si užívateľ zapamätá skôr postup, ako sa na uvedenú stránku dostal. V tomto prípade hrá dôležitejšiu funkciu dobrá navigácia na www stránkach. Toto správanie je napr. typické práve na e-shopoch (internetových obchodoch) , kde si užívateľ aj napriek možnosti použiť názov kategorie v URL pamätá práve spôsob, ako sa k požadovanej informácii dopátral.

  Dobrým dôkazom o takomto správaní sú výsledky najčastejšie vyhľadávaných frázi, kde sa objavujú celé www adresy webov. Užívatelia si pamätajú (približne) , ako sa na web dostali a tento postup používajú. Aj v prípade, že je "neštandardný".

 3. Mnoho webov, špeciálne internetové obchody umožňujú prechádzať "o úroveň vyššie" pomocou odmazávania názvu posledného adresára v štruktúre URL. Tak sa dá napr. dostať zo stránky produktu priamo na stránku kategorie daného produktu.

  Skutočnosť je ale taká, že užívatelia na navigáciu nepoužívajú odmazávanie URL adresy, pokiaľ k tomu nie sú donútený. Takým prípadom je hľadanie pre užívateľa dôležitej informácie na www stránke, ktorá vo vyhľadávači sa zobrazuje ako relevantná, ale samotná stránka už neexistuje, alebo hlási chybu. V tomto prípade sa užívateľ odmazaním časti URL snaží nájsť požadovanú informáciu pomocou iných metód (directory listing apod.). Na správne fungujúcej www stránke užívateľ nemá dôvod odmazávať URL, ak správne funguje navigácia na webe.

  Okrem toho, odmazávanie URL vyžaduje ďalšiu námahu v podobe kliknutia do poľa s adresou, nájdenie začiatku pre odmazanie adresy, odmazanie adresy a načítanie novej lokácie.

Aj napriek týmto informáciam majú SEO friendly URL jednoznačne svoje opodstatnenie hlavne v zvýšení výskytu kľúčových slov v URL adrese a ich použitie sa pri optimalizácii www stránok doporučuje.

Optimalizácia www stránok pomáha malým podnikateľom

Mnoho firiem vlastní www stránky, ale často podceňuje ich význam a berú ich len ako nutné zlo. Je to veľký omyl, vďaka ktorého sa na internete stretávame s webovými stránkami narýchlo urobenými vo Worde. Takéto internetové stránky sú skôr na škodu firme, pretože naštrbená dôvera návštevníka – zákazníka sa späť získava veľmi ťažko!

Príklad: Ako som nekúpil bicykel

V letných mesiacoch bežala v známych slovenskýchh rádiach mohutná reklamná kampaň na predajňu bicyklov a samozrejme, hlučne oznámena www adresa. Po načítaní tejto internetovej stránky čakala na návštevníkov www stránka urobená vo Worde. Žiadné informácie o ponúkaných bicykloch, žiadné fotky … len obrovská červeno – žltá zmes niečoho neidentifikovateľného. Tu bicykel nekúpim, ani keby zajtra mali najkrajšiu stránku. už dnes si nepamätám ich www adresu. Len tu pachuť z nepríjemného prekvapenia.

Príklad: Predávali sme len vďaka známosti

Po dlhšom prehováraní si jeden známy dal konečne urobiť www stránky a pridal aj základnú optimalizáciu stránok pre vyhľadávače (to dalo námahy presvedčiť ho!). Stránky sme vytvorili a vystavili, urobili základnú optimalizáciu, linkbuilding a pár registrácii do katalógov a vyhľadávačov. Po mesiaci prišlo prekvapenie.

Kým dovtedy väčšinu klietely tvorili ľudia z okolných dedín a miest a ktorý sa o jeho firme dozvedeli len z počutia či po známosti (na dedinách sa vie o každom podnikateľovi, tak veľa ich nie je) , zrazu mu začali vyzváňať ľudia a prichádzať objednávky z ostatnej časti Slovenka, ale dokonca aj ČR. Obrat stúpol niekoľkonásobne. A jeho veta na našom poslednom stretnutí znela:

Ani ma nenapadlo, že z internetu môže byť toľko objednávok vďaka nejakej optimalizácii www stránok

Kvalitné internetové stránky a optimalizácia www stránok sú jednoznačne prínosom práve pre malých podnikateľov, ktorým pomáhajú pri nízkych nákladoch zasiahnúť veľmi širokú oblasť zákazníkov. Práve pomocou optimalizácie sa na ich stránky dostanú návštevníci, ktorý hľadajú presne to, čo podnikateľ poskytuje a to je najjednoduchšia a vďaka internetu najlacnejšia cesta k novým zákazníkom.

Rada na záver. Nepodceňujte sílu firemných www stránok! Nepodceňujte význam dobrej optimalizácie! Pre malého podnikateľa sú to tie najlepšie marketingové a reklamné nástroje.

Autor príspevku: Anton Piták