Uncommented Links 3: Kniha o SEO zdarma, ľudia majú radi obrázky, štatistiky od Google Analysis a Google Sitemap

Po týždni prinášame opäť niekoľko nekomentovaných linkov. Tento týždeň bol čo do množstva o niečo chudobnejší než tie ostatné, ale čo do kvality lepší … Radim Smička uvoľnil svoju knihu o SEO zdarma, dozvedeli sme sa, čo už vieme, že obrázky (nielen hotelov) predávajú a samozrejme, tento týždeň všetci horlivo analyzovali svoje weby cez Google Analytics.

Na Orave dobre, na Orave zdravo, ale na Orave ….

Takto nejak začína najznámejšia Oravská pesnička. Jej koniec hlavne v týchto dobách internetu nie je o nič slávnejší, ako ten pesničkový. Aj tú chýbajú švárni chlapci. Tí internetoví. Podceňovanie marketingu a internetu sa v tomto prípade vypomsťuje niekoľkonásobne.

Oravská priehrada

Horná Orava je ako zakliaty kraj. Nádherný, ale nikto o ňom poriadne nevie. Je tam najväčšia priehrada na Slovensku s Ostrovom umenia, Oravský hrad trčiaci na vysokej skale, najvyššia Babia hora, všade dookola kopce, líšky a zajace, čistý vzduch, nájsť ale na internete ubytovanie v takom Námestove, meste ležiacom pri Oravskej priehrade je takmer nemožné.

Nočná Orava.

Orava je krásny kraj v pohorí Beskýd, len ľudia sú nejaký divný. Desať rokov od revolúcie trvalo, kým pochopili, že turistika sa oplatí, že prerobiť dom na penzion, či poskytovať ubytovanie na priváte sa oplatí. Obávam sa, že ďalších 10 rokov bude trvať, kým pochopia, že len postaviť niečo nestačí. A že Internet je ich najlepšou a najlacnejšou formou reklamy, že im dokáže priviesť zákazníkov.

Tu už vystáva základná otázka pre “manažérov” týchto domácich firiem, firmičiek a spoločností: Aký význam má investovať jeden, dva či desať milionov do penzioniku, hotelu, ak firma nie je ochotná následne investovať desať, dvadsať či sto tisíc do svojej prezentácie. Ľudia nechodia po dedine hľadajúc ubytovanie, ľudia potrebujú ísť na istotu. Návštevníci – zákazníci neprídu len tak, sami od seba.

Oravský hrad.

Tento “príbeh” je skutočný. Celý jeden deň som pre známeho a jeho priateľku, ktorých som pozval na návštevu Oravy, hľadal ubytovanie. Hľadali sme obaja. Z toho mála, čo sme našli a vyhovovalo naším kritériám 2/3 nezdvihalo telefon a jeden penzión mal sviatok, lebo bol práve ten víkend plný ;-). Na poslednú chvíľu som zmobilizoval známych na Orave a tak sme nakoniec našli príjemný …. a úplne prázdny penzión. Známy aj s priateľkou prežili nádherný víkend, nestíhal som im sťahovať fotky z digitálneho fotoaparátu. A bol by ešte krajší, keby sme nemuseli stráviť celý jeden deň telefonovaním po všetkých známych.

Epilog

Aj toto je skutočnosť. Naše “prázdne” a vraj “nerentabilné” hotely odkupujú šikovní podnikatelia z Poľska. Verte tomu, práve pracujeme na ďalšej ich www stránke. Aj toto patrí do marketingu na Internete. A ten krásny penzión, v ktorom boli ubytovaní moji známi, sa po ich odchode tešil, že má aspoň zopár miestnych pivných štamgastov, ktorí pokryjú základné náklady na chod penziónu.

PS: Poznám mnoho mojich českých priateľov, ktorý chodia na Oravu a veľmi si pochvaľujú. Touto cestou aspoň pár obrázkami ukážem, že Orava existuje 😉
PS2: A našiel sa ďalší perfektný penzión na Orave priamo pri Oravskej priehrade – Penzión/Camp Marina. K vode a pláži to máte na skok z balkónu 🙂

Autor príspevku: Anton Piták & GM

Uncommented Links 2: Seznam nakupuje skenery, Jyxo vyhľadáva v slovenských e-shopoch, www stránky v C++, ochrana firemnej siete zdarma, Spam pod kontrolou

Vo svete sú ďalšie novinky, Seznam vraj poskytne vyhľadávanie v digitalizovaných knihách (nie je dnes prvý apríl?) , Jyxo pomáha nájsť výrobky v slovenských e-shopoch, vyskúšajte rýchle www stránky v c++, ochráňte firemnú počítačovú sieť linux firewalom zdarma, ako sa zbaviť spamu.

Rada právnika – Ochrana pred neplatičmi

V jednom z prvých spotov na tomto blogu sme dali možnosť opýtať sa právnika na radu. Aj keď prvá otázka neprišla práve z oboru podnikania na internete, je celkom zaujímava. Prinášame krátku odpoveď na otázku, ako sa chrániť pred neplatičom.

Otázka: Podnikám v oblasti obchodu a chcel by som vedieť, či existuje spôsob ako mojich zmluvných partnerov donútiť plniť splatiť podlžnosť, ak som im tovar dodal. Chcem sa vyhnuť zdĺhavým súdom.

Existuje viac možností ako si zabezpečiť zmluvné plnenie protistrany, hlavne ak ste podnikateľom a uzatvárate pravdepodobne zmluvy podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len "OBZ") v znení neskorších predpisov.

Najlepším, ale zároveň aj nákladnejším spôsobom je dohodnúť si v zmluve a v praxi potom zrealizovať akreditívnu formu platenia, ktorá je upravená v § 682 a nasl. OBZ. Odporúčam výlučne formu neodvolateľného akreditívu. V momente dodania tovaru a prevzatia podpísaného dodacieho listu alebo inej dohodnutej listiny musí plniť banka (resp. banky) v ktorých bol vo Váš prospech akreditív otvorený. Na toto plnenie máte právny nárok a dlžník ho pri spomínanom neodvolateľnom akreditíve nemôže ďalej ovplyvňovať. Ide o spôsob prevencie pred neplnením svojho peňažného záväzku a v praxi aj najefektívnejší spôsob zabezpečenia si plnenia voči svojim zmluvným partnerom.

Druhou možnosťou je dohodnúť si pre takýto prípad neplnenia zmluvnú pokutu, a to vo výške, ktorá pokryje predpokladané náklady na súdne prípadne zmierovacie konanie (vrátane nákladov právneho zastúpenia). V prípade vymáhania peňažných pohľadávok je efektívne využiť inštitút platobného rozkazu v súlade s § 172 a nasl. zákona č. 99/1963Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. V tomto prípade, ak nebol odporcom podaný odôvodnený odpor v lehote 15 dní od doručenia platobného rozkazu odporcovi (t.j. odporca nespochybní relevantným spôsobom danú pohľadávku, súd v tomto prípade berie často za dôkaz iba doklad o zaplatení dlžnej sumy) stáva sa platobný rozkaz právoplatným a žalobca sa vyhne dlhému sporu. Otázkou a problémom v praxi však naďalej zostáva, či bude súd (resp. na tretí pokus policajný orgán) schopný platobný rozkaz doručiť do vlastných rúk odporcu. Náhradné (t.j. fiktívne) doručenie vzhľadom na povahu tohto inštitútu procesného práva totiž nie je možné. Preto sa v praxi doručovanie často predĺži až na cca 9 mesiacov, a potom súd platobný rozkaz zruší a nariadi riadne pojednávanie. Preto možno predbežne od partnera (najmä pri väčších dodávkach) žiadať poskytnutie záloh, preddavkov, zabezpečenie plnenia záložným právom, ručiteľom apod.

Vymenované možnosti nie sú ani zďaleka vyčerpávajúce, ale v tomto prípade sa javia ako najefektívnejšie a praxou overené. V prípade rozhodnutia sa pre ktorúkoľvek možnosť a na jej zapracovanie do konkrétnej zmluvy je samozrejme potrebné vyhľadať odbornú radu právnika. Prax potvrdzuje, že aj keď môžu byť počiatočné náklady za právne služby zvýšené, predchádzajú spravidla omnoho väčším škodám. Vzhľadom na uvedený prípad predpokladám, že zmluvy bude možné používať aj opakovane pre väčšinu dodávok, čo konečnú cenu za tvorbu zmluvy a hlavne riziko z neplnenia podstatne znižuje.

Autor príspevku: GM

Koniec Linuxu v Čechách, alebo ReactOS 0.3 SVN

Open Office v ReactOS! Titulok pripomínajúci názov jedného českého filmu je po zhliadnutí novej verzie ReactOS takmer namieste. Nová verzia Open Source náhrady Windowsu prináša zaujímave novinky. V poslednej verzii je možné používať už nielen AbiWord, ale aj OpenOffice čím sa tento systém stáva čoraz použiteľnejším. Medzi ďalšie fungujúce aplikácie patrí Nero, WinRar, 7-Zip, FlashPlayer, IrfanView, mIRC, XEmacs, McAfee Stinger tool, z hier Unreal Tournament, Deus Ex, Quake 1, OpenTTD, web browser K-Meleon, Mozilla, Dillo + interný "IE" like browser, screenshoty dokonca predvádzajú inštaláciu Office 2003 a mnoho ďalších .. aj obľúbený Solitaire. Doporučujeme vyskúšať 😉

Jyxo (Seznam) – Desktop Search nebude?

Michal Illich v článku na Interval.cz (Google je naše konkurence, nikoli vzor) odpovedá aj na otázku ohľadne vydania "českej" verzie desktopového vyhľadávača. Jeho odpoveď je "Zatím jej neplánujeme – pro ČR se takový projekt nemůže zaplatit.".

Nemám záujem dlho polemizovať, ale myslím, že určite to v silách nielen českého trhu je. Snáď sa dočkáme, že s niečím príde Seznam, zatiaľ obom zmieneným firmám dávam do pozornosti dva články, odkiaľ je k desktopovému vyhľadávaču už dosť blízko. Nakoniec, prečo nevyužiť vstavané technologie Windows? Pomocou IFilter a technologie Lucene + český parser Lucene je možné vytvoriť kvalitný vyhľadávač. Keď k nemu pribudne skloňovanie prípadne synonymá, bol by to určite veľký prínos pre užívateľov. Záujemcom radi pomôžeme 😉

User Interface Testing versus nový vzhľad Office

Martin Snížek na svojom blogu píše o testovaní nového rozhrania Office v týme Office User Interface Blog od Microsoftu. Zaujímave sú aj následné komentáre, s ktorými sa dá v mnohom súhlasiť; a to aj so zástancami starého rozhrania, aj s argumentami pre nové rozhranie.

Nové rozhranie prináša podstatne výrazne zmeny, než sme boli zvyknutí doteraz a tak sa ozývajú hlasy, ktorým nové rozhranie už teraz nevyhovuje. Aj keď súhlasím, že nie všetkým sa nové ovládanie musí páčiť, mňa nevynímajúc, beriem do úvahy jednú starú poučku testovania UI či použiteľnosti: "Nepočúvajte užívateľov, čo hovoria, ale pozerajte, čo robia." (Okrem toho, nemožno odsudzovať niečo, čo som netestoval).

New Office 12 user Interface, Word Toolbar

Ta poučka je veľmi trefná. Kto čo len raz pripravoval funkčnú špecifikáciu nejakého projektu, najlepšie aplikácie, dobre vie, že zákazník má často predstavu, čo a ako má aplikácia robiť, ale až keď to dostane nakreslené obrázok po obrázku a popísané krok po kroku, zistíte, že to, čo si myslí, že vie, je 10% skutočných potrieb. Aj preto sú dôležité oné "analýzy a specifikace projektů". Len na okraj, štúdie dokázali, že úvodná analýza dokáže ušetriť 1/3 nákladov na projekt!

Aj keď výsledky Office User Interface testovania sú naozaj veľmi zaujímavé a aj prínosné pre nás ostatných, výsledky majú jednu malú vadu. KTO boli testovací užívatelia? Verím, že mladým ľuďom, nezasiahutými ešte starým ovládaním to bude veľmi prínosná zmena. Nám, starším klasikom asi moc nie. Aspoň zo začiatku, než rezignujeme a zvykneme si.

Ešte teraz nielen mňa berie hrôza z obrázkového vzhľadu Windows XP, ktoré rapídne narušilo efektívnosť (mojej) práce, pomenilo zaužívane postupy atď. Vidím však pri testovaní a viem od adminov, že mladý ľudia už preferujú skôr nové ovládanie Windows XP. Vyhovuje im nemať ikonku Tento počítač na ploche, ale radšej veľký farebný obrázok … aj keď v pamäti zaberie 3MB a v prípade rozťahovania do celej obrazovky poriadne spomalí vykresľovanie plochy. Požadujú mať zapnuté témy (skíny) , aj keď si uberú ďalších 20MB a systém behá z DLLky do DLLky. Dokonca ani neblúdia v novej ponuke Štart.

Príkladov viac, než by sa tu zmestilo, ale opäť platí známa vec: Náš zákazník, náš pán. A aj keď to ide občas ťažko, aj zákazníkov je možné vychovávať. Príkladom buď čoraz narastajúci počet kvalitných webov; aj menšie firmy začínajú investovať do aplikácií na zakázku; optimalizácia pre vyhľadávače sa rozrástla tak, že už ju robí každý apod.

Otázka len tak na okraj, na zamyslenie: Preferujete radšej príjemný pocit z kresleného vzhľadu Windows, alebo praktičnosť a šetrnosť s pamäťou? Pamätáte si mobily s veľkými, pekne od seba oddelenými tlačidlami tlačidlami, na ktorých ste mohli písať SMSku spamäti aj v 160km rýchlosti v noci po diaľnici? Skúste to s dnešnými mobilmi s tlačidlami tak mrňavými a bez medzier, že občas aj pinzetou je problém ich "namačkat". Ale aj tak všetci kupujeme čoraz menšie mobily 😉 Proste, užívateľské testovanie … 🙂

Autor príspevku: Anton Piták

Uncommented Links: Centrum spustil adFOX, Nielsen – chyby webdizajnu v roku 2005, spätné linky pod kontrolou

Druhý októbrový týždeň priniesol ďalšie novinky, pribudli ďalšie reklamné systémy, Google "vyrobil" ďalší vyhľadávač, okrem zoznamov ŠTB pribudli zoznamy webdesignerských chýb … atď. V skrate:

 • Centrum spustilo nový PPC systém, cenová politika "nepriateľská", dosah na užívateľov vzhľadom na podiel Centrumu na trhu malý (zaujímave reakcie, via BussinessWeek.cz).
  Centrum spouští vlasní PPC reklamní systém!
  První dojmy z adFOX, via Yuhuu
 • Jakob Nielsen uverejnil svoj pravidelný zoznam chýb webdesignu pre rok 2005, o niektorých sa dá polemizovať, podobne ako o klikaní na 1. pozíciu v Googli (chýba presnejší popis metodiky) , doporučené čítanie pre webdesignerské firmy (český preklad via Václavek Weblog)
 • 10 největších chyb webdesignu za rok 2005

 • Marek Prokop objavil free nástroj na analýzu spätných linkov, určite nebol to prvý nástroj, tento nástroj bol 2 dni na SOFTPAE SEO Analyseri, ale pre veľku časovú náročnosť analýzy je odstavený, dostupny v desktopovej verzii analysera (zatial ranna alfa verzia) , via Vyhledavace.INFO
  Analýza textů zpětných odkazů
 • Google spustil ďalší vyhľadávač, beta verzia Google BlogSearch, radenie výsledkov podľa času vydania či relevancie, kvalitný nástroj na vyhľadávanie vo weblogoch, kde bývajú často najlepšie informácie
  Google BlogSearch Beta
 • Z programátorského súdka – ASP.NET 1.x má problém dodržiavať validitu kodu, Microsoft sľubuje zmeny vo verzii 2.0, šikovní programátori sa ale popasovali aj s verziou 1.x, validitu rieši HttpFilter opravujúci renderovanie, via ASP.NET Resources.
  Producing XHTML-Compliant Pages With Response Filters
 • Desktopová aplikácia pre správu (servisných) requestov od klientov, zeta HelpDesk. Od Zeta je zaujímavy aj desktopovy redakčný systém pre web, via CodeProject.
  zeta HelpDesk, An application to manage support request with tickets and events

Wwweb Testy – otestovanie firemného webu zdarma!

Mnohí internetoví odborníci a už aj viaceré firmy si uvedomujú sílu internetu, význam marketingu na internete či optimalizácie www stránok. Mnoho firiem, ktorým by tieto služby prospeli možno ešte viac, ale stále váha. Imaginárne a nehmatateľné slová a výsledky auditov webu, analýz či podivného copywritingu im navodzujú pocit niečoho neseriozného. Občas sa im nečudujem.

Mnoho vecí zahmlievajú aj samotné webdesignerske firmy či konzultanti v strachu pred prezradením "know-how" či rôzných iných príčin. Rovnako tak, na internete je stále málo praktických informácii o možnostiach SEO/SEM. Užívatelia, klienti naších služieb chcú aspoň malú záruku predom, niečo na skúšku. Vo väčšine prípadov žiadné predvedenie výsledkov už optimalizovaného webu nezaberie. Náš možný budúci klient nevidí (necíti) výsledky "na vlastnej koži". Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli napomôcť osvete pomocou základného testu www stránok.

Stačí, ak nám zašlete adresu vaších firemných www stránok s aspoň emailovým kontaktom na zadávateľa testu (len z dôvodu, aby neposielali neoprávnene osoby do testu cudzí web). Postupne budeme na tomto weblogu v rubrike "Wwweb Testy" uverejňovať výsledky základného testu aj s najdôležitejšími odporučaniami na úpravu.

Je to podobné, ako by ste Váš web poslali na kritiku napr.: na Intervel do rubriky Kritika webu. Odpovieme Vám nielen my, ale verím, že získate aj s prípadných komentárov ďalších odborníkov. Na základe výsledkov si môžete previesť úpravy a sami vyskúšať, či je investícia do internetového marketingu pre Vás prínosom.

Predom upozorňujeme, že výsledkom nie sú presné návody, čo a ako robiť, no na základe doporučení, ktoré poskytneme môžete urobiť tie najhlavnejšie kroky k zlepšeniu vášho webu. Ohodnotíme hlavne navigáciu, zrozumiteľnosť webu, zobrazovanie a validitu a poskytneme základné pripomienky k textom (Titulky, popisky, nadpisy, štylizácia).

Emaily s www adresou vaších tránok a kontaktom na zodpovednu osobu zasielajte na test@softpae.com. Pokiaľ vyslovene neuvediete žiadosť o spätné kontaktovanie, nebudeme na Váš email zasielať žiadne ďalšie údaje. Výsledok testov sa dozviete na tomto weblogu. Tešíme sa na vaše weby.

Prípadnú spoluprácu ostatných odborníkov, konzultantov a firiem uvítame.

Uncommented Links: Google priznal Sandbox, Prichádza H1.cz, Získavanie hesiel zo Seznamu …

Pretože nie je v naších (kolegov) a ani mojích silách reagovať na všetko zmysluplným a dostatočne obsiahlým príspevkom, budeme ďalšie zaujímavé veci prinášať formou nekomentovaných linkov. Ako sa vraví, niekedy je mlčať zlato 😉