Zjednodušte své webové stránky

Internet je fenomén doby a web stránky k němu patří již od počátku. Moderní firmy rok co rok přinášejí pravidelné aktualizace svých stránek a nové www stránky dalších firem vznikají dnem i nocí. Dnem i nocí se ale opomíjí i mnoho detailů, které odlišují úspěšné stránky od těch ostatních. Jedním s takových detailů je analýza cílů prezentace a cílové skupiny zákazníků (pozor, ne návštěvníků).

SOFTPAE panáčik ...

Jak se říká, pod lampou je největší tma. Přesvědčili jsme se o tom sami nejen na našem webu, ale i webech mnoha dalších firem pracujících v našem oboru. O co jde?

Po desítce analýz pro naše klienty jsme i my dospěli k tomu, že by bylo vhodné přece jenom udělat komplexní „marketingovou“ analýzu pro náš firemní web. Výsledky jiných analýz nás k tomu takříkajíc dotlačily. A výsledky naší vlastní analýzy ukázaly, že i my máme stále co zlepšovat.

Cílem naši analýzy bylo určení správných cílů web stránek a cílové skupiny zákazníků, jejich chováni nejen při prohlížení web stránek, ale již při přípravě na hledání dodavatele služeb, které my poskytujeme. Kromě samotného testováni na webu jsme proto provedli i průzkum mezi již existujícími našimi klienty a vybranou skupinou reprezentující vzorek cílové skupiny zákazníků našich služeb. Nezapomněli jsme ani na analýzu konkurence a jejích web stránek. Výsledky přinesly mnoho zajímavých informací a nezůstanou bez odezvy ani při změnách našeho webu.

Jedním z nejzajímavějších zjištění je rozdíl ve vnímání informační hodnoty stránek u tvůrce a cílové skupiny zákazníka, kterou je v našem případě jak majitel malé či střední firmy, tak projektový manažer větší společnosti.

Při výstavbě našich aktuálních web stránek jsme kvůli časové tísni provedli jen analýzu konkurenčních stránek a nechali se inspirovat konkurencí s vírou, že to je dostatečně dobrý základ. Jedním ze základních rysů většiny analyzovaných webů bylo, že poskytovaly množství dosti podrobně napsaných stránek s vysvětlením nejen nabízených služeb, ale i principů, postupů apod. Řešili jsme to tedy podobně i u našich web stránek.

Na první pohled je to velmi logické, poskytovat návštěvníkovi co nejvíce informací, na pohled druhý, podpořený novou přesněji cílenou analýzou to až tak jednoznačné není. Podívejme se tedy na některé z výsledků analýzy:

 • majitel malé či střední firmy má většinou základní znalosti o web stránkách, velký příděl nových informací naráz (na jedné stránce) způsobí, že se v nabídce nedokáže patřičně zorientovat (je to podobná chyba, jako přehnaná nabídka mnoha produktů u e-shopů)
 • projektový manažer větší společnosti pověřený hledáním řešení má většinou dostatečné znalosti o tom, co hledá, požaduje mnohem podrobnější a různorodější informace, než poskytují web stránky
 • malá firma se při výběru dodavatele rozhoduje nejvíce na základě ceny a jednoduchosti řešení, dodavatele hledá buď na základě doporučení ze svého okolí nebo hledáním na internetu, k rozhodnutí přispívá i možnost vyzkoušení demoverze, reference jsou méně důležité
 • u výběru dodavatele u větší firmy hraje důležitější roli osobní přístup, kontakt s fundovaným projektovým manažérem (nebo obchodníkem) dodavatele, na webu postačují heslovité informace, podrobnosti se probírají při osobním jednání, reference a důvěra velmi výraznou mírou přispívají k výběru dodavatele
 • osoba pověřená výběrem řešení a dodavatele u malých a středních firem se tomuto výběru ve většině případů věnuje „za běhu“ při jiných činnostech, které jsou v kontextu činnosti firmy prioritnější, nezbývá čas pro nastudování nových informací, projevuje se přirozený odpor k nutnosti studovat nové věci
 • u velkých firem má pověřená osoba vyhrazen přiměřený čas a prostředky k výběru řešení a dodavatele, v případě potřeby jsou ochotní prostudovat informace podrobněji (občas se projevuje až nadměrné nadšení pro nové věci)

Výsledky analýzy naznačují mimo jiné i rozdíly ve vnímaní informační hodnoty web stránek na straně zákazníka či naopak majitele webových stránek s nabídkou.

Právě při stavbě naších nynějších web stránek jsme se nechali inspirovat správným názorem, že návštěvníkovi a potencionálnímu klientovi je potřebné poskytnou co nejvíce informací. Jako problematická se ale ukázala forma, jakou jsou tyto informace nabízeny.

Výsledky poukazují na to, že stručnost a jednoduchost není na závadu (spíše naopak) , pokud existuje možnost podrobnější informace rychle získat. Ještě zajímavější je, že to platí pro obě cílové skupiny zákazníků. Informace je proto vhodné rozdělit do jednodušších a stručnějších celků a podrobné „teoretické“ informace nabízet až v další vrstvě stránek.

Na závěr snad jen poučení, že i analýza konkurence má svá úskalí a není vhodné se spoléhat jen na tento zdroj „informací“. Vysoká návštěvnost, hezké obrázky nebo líbivé texty totiž nic nevypovídají o tom, kolik z návštěvníků se stalo i zákazníkem.

Optimalizace bodu zlomu

Nedávno vyšlo ďalšie číslo nášho newsletteru Chytré ITé a tak Vám prinášame jeho najdôležitejší obsah. Záujemcovia si môžu newsletter zaregistrovať na adrese http://www.softpae.com/softpae-newsletter.html.

I přes neustále se zvětšující osvětu na poli webdesignu zůstává úprava textu (a layoutu stránky) nadále jednou z opomíjených technik optimalizace www stránek. Text přitom sehrává na webu jednu z nejdůležitějších rolí v procesu získávání zákazníka. A neméně důležitou roli v textu zastává právě jeho úprava.

Bod zlomu

Bodem zlomu se v terminologii wedesignerů označuje přímka, která protíná zobrazenou www stránku a vymezuje její viditelnou a neviditelnou část. Neviditelnou částí stránky je přitom část stránky, kterou není vidět ihned po načítání stránky do prohlížeče. V praxi je to část stránky, na jejíž zobrazení je potřebné stránku odrolovat. Podle stavu zobrazení stránky mohou být na stránce až čtyři body zlomu (levý, pravý, horní, dolní) , viz obr. 1.

Body zlomu na stránce.

Důvod k rolování

I když některé studie ukazují, že lidé se nebrání rolování www stránek i při rolovaní je více než potřebné dát návštěvníkovi stránek důvod k rolování. Jako důvod k rolování by měl postačovat kvalitní text, ovšem existují stránky, kde uspořádání a informativní hodnota viditelného textů důvod k rolování nedává.

Přesvědčili jsme se o tom v průběhu testování návrhů webu jednoho z našich klientů, kdy jsme se setkali se zajímavým jevem, který nás přinutil optimalizovat bod zlomu (nebo přesněji, ulehčit mu orientaci).

Testování bylo prováděno na webu, sdružujícím přes 370 luxusních hotelů ve Velké Británii, přičemž struktura stránek byla rozdělená do tří úrovní – hlavní stránky, stránky s kategoriemi hotelů a samotné stránky s detailními informacemi o hotelu. Právě při testování stránek s detailními informacemi o hotelu docházelo k nezanedbatelným rozdílům v účinnosti www stránek (konverzních poměrů).

Chyba layoutu, která začala vydělávat

Po postupných úpravách www stránek a podrobnějším testováni chování návštěvníků vyplynulo, že i když návštěvníci na stránku hotelu přišli a nalezli dostatek informací o hotelu, nic je dostatečně nepobízelo k vykonání akce – odeslání požadavku na rezervaci. Jako problém se nakonec ukázal design stránky, který byl navrhnut tak, že při prvním načítání stránky kromě scrollbaru jen málo věci naznačovalo, že stránka pokračuje níže.

Na druhé straně, u stránek, kde nedostatek textu způsoboval posunutí layoutu výše se výrazně měnil konverzní poměr a návštěvníci mnohem častěji odeslali požadavek na rezervaci. Úprava layoutu (skrytí delších textů) a výsledky po nasazení nové verze webu pak jen příjemně překvapily.

Optimalizace bodu zlomu

Optimalizace bodu zlomu by se dala rozdělit mezi optimalizaci textu (copywriting) a optimalizaci layoutu stránky (práce webdesignera). Cílem této optimalizace je dosáhnout takového uspořádaní textu a vzhledu stránky, aby v případě nutnosti rolovat poskytovala stránka dostatek záchytných bodů, které navedou návštěvníka k akci v podobě odrolování stránky.

Samotná optimalizace bodu zlomu není nic nového a s klidným svědomím ji můžeme zařadit spíše do webdesignu, než do optimalizace www stránek, přesto by ale dobrý SEO konzultant nebo copywriter neměl zapomenout i na optimalizaci textového layoutu a “bodu zlomu”.

PS: Na základe upozornenia od Yuhů upozorňujem, že bod zlomu je náš vlastný termín a v češtine sa častejšie používá termín “nad ohybem” a “pod ohybem” stránky. Keďže tých ohybov je viac, zvolili sme termín bod zlomu (body zlomu).

Autor príspevku: Anton Piták

Hlavní (marketingové) chyby firemních www stránek

Průměrné www stránky jsou horší než žádne www stránky. Skutečnost, kterou mnoho manažerů společností a majitelů firemních www stránek podceňuje stejně jako informaci, že nespokojený návštěvník je horší než žádny.

Nabízíme vám proto seznam nejčastějších chyb firemních www stránek. Pokud vaše stránky obsahují tyto chyby, zahráváte si se jménem vaši společnosti.

Špatné firemní www stránky.

V první řade je potřebné si uvědomit rozdíl mezi www stránkami a jiným typem prezentace firmy. Je potřebné si uvědomit, proč dá někdo přednost návštěvě vašich www stránek před návštěvou kamenného obchodu nebo telefonátem. Internet totiž přináší výhody pro návštěvníka, zákazníka.

10 hlavních marketingových hříchů www stránek

 

 • Chybné marketingové zaměření cílů prezentace, nevhodná nabídka služeb, produktů

  Největší chybou mnohých www stránek je špatné marketingové zaměření a cílení prezentace. Bez kvalitní úvodní analýzy a jasných cílů firemní www stránky nikdy nedělejte. Ne každému se hodí prezentace na internetu.

  Pokud investujete značné peníze do podnikání na internetu, nezapomeňte analyzovat jejich návratnost a smysluplnost. Cena jedné analýzy je vždy nižší, než ztráty z nevhodně zvolené strategie.

 • Nejasná identifikace identity společnosti, firmy

  Na internetu se existence firmy nedá fyzicky ověřit, přitom důvěra je nejdůležitějším prvkem rozhodujícím o úspěchu firemních www stránek. Chybějící logo, nejasný název společnosti nebo nedostatek informací o firmě způsobují ztrátu důvěry návštěvníka vašich www stránek.

  Do části www stránek o firmě dejte nejen informace o kontaktu na firmu ale také stručnou historii vzniku firmy, informace o lidech ve firmě (lidé věří konkrétním lidem ne nic neříkajícímu názvu firmy) nebo jejich foto či foto sídla společnosti.

 • Nízká důvěryhodnost webu, nízké povědomí o firmě

  Lidé nakupují nebo objednávají na webu, kterému důvěřují. Nekompletní, nefungující www stránky, neznámy název firmy, nebo stránky s chybějícími informacemi nevzbuzují důvěru návštěvníka. Důvěra se ale dá “vypěstovat”.

  Nezamlčujte důležité informace (kdo jste, jaké jsou orientační ceny, dodací lhůty, reklamační podmínky atd.). Poskytněte více informací, rady, jak lépe používat vaše výrobky, jak pomocí vašich výrobků něco zlepšit, pište novinky, informace o tom, co jste vylepšili apod.

 • Nevhodná úvodní stránka webu

  Návštěvníci www stránek nechodí na web číst informace typu “O nás” (nestojí o samochválu). Hledají řešení, výrobek, službu nebo informace, pro které navštívily vaše www stránky. Informace o firmě jsou důležité, když se návštěvník rozhoduje, zda u vás nakoupí.

  Úvodní stránka je bránou do vašeho webu. Měla by na první pohled poskytnou co nejvíce informací o tom, co návštěvník na nich najde. Dejte na úvodní stránku odkazy na stránky s nejdůležitějšími informacemi, produkty, nabídkou služeb, aby se návštěvník mohl rychle rozhodnout.

 • Zastaralý vzhled nebo přehnané grafické provedení

  Vzhled www stránek je první věc, která zaujme návštěvníka vašich www stránek. Nezajímavé a nepoutavé www stránky nevzbuzují zájem ani důvěru. Pokud jsou zastaralé vaše www stránky, jak přesvědčíte, že vaše produkty nebo služby zastaralé nejsou?

  Nepodceňujte sílu internetu, dělejte redesign firemních www stránek pravidelně alespoň v dvouročních intervalech. Dobře udělané www stránky umožňují příště změnit vzhled změnou jediného souboru. Vše je otázka uvážené investice na začátku.

 • Nepřehledná, nedořešená navigace webu

  Navigace je důležitým prvkem www stránek. Pokud se návštěvník nedokáže na www stránkách orientovat, nedokáže udělat objednávku. Kvalitní navigace (globální, lokální, kontextová) naopak napomáhá návštěvníkovi dosáhnou cíle.

  Dělejte kvalitní a přehlednou navigaci, nebuďte přehnaně inovatívní, lidé neradí zkoumají, jak vaše “zajímavá” navigace funguje. Doplňte do textu kontextovou navigaci, která povede návštěvníka k cíli – objednávce, nákupu, odeslání poptávky.

 • Nekvalitní, nepřesvědčivé texty

  Text na www stránkách je nejčastější formou jak přesvědčit návštěvníka k odeslání poptávky nebo objednání produktu, služby. Způsob psaní textu pro internet se ale zcela odlišuje od tištěného textu v časopise nebo firemním letáku.

  Profesionální úpravě textu pro web se věnuje obor web copywriting. Pokud si texty pišete sami, buďte struční ale komplexní. Uveďte všechny informace, na které by se potenciální zákazník mohl ptát. Pokud jich na stránce nenalezne, bude jich hledat jinde (třeba na webu konkurence).

 • Neviditelné www stránky, chybějící zpětné odkazy, chybějící registrace ve vyhledávačích

  Až 80% lidí přichází na www stránky z vyhledávačů. Mnoho firemních www stránek se ale nadá najít ve vyhledávačích ani po zadání přesného jména firmy nebo názvu produktu, služby.

  Jsou vaše stránky k nalezení v Seznamu nebo Google? Jaké texty se zobrazují ve vyhledávači při vaši firmě? Láká ten text hledajícího kliknout na Váš web? Zaregistrujte vaše www stránky minimálně do nejdůležitějších lokálních katalogových vyhledávačů jako jsou Seznam, Atlas, v zahraničí hlavně DMOZ. Budujte kvalitní zpětné odkazy (link buildning).

 • Neodpovídání na emaily, dlouhé reakční doby

  Podceňování komunikace se nevyplácí. Mnoho firem začíná i končí podnikání na internetu vytvořením www stránek. Neodpovídání na emaily způsobuje zanevření potencionálního klienta na firmu, který pak velice rychle šíří negativní reklamu ve svém okolí.

  Odpovídejte na emaily, na dotazy z internetu. Optimální reakční doba je do 24 hodin. Po 48 hodinách jste možného klienta nejen ztratili, ale i urazili a naštvali.

 • Nevyužívání dalších marketingových kanálů k prodeji, prezentaci

  Www stránky nejsou jediným řešením (marketingovým kanálem) pro podnikání na internetu. Public relation, dobře napsaný reklamní článek nebo newsletter dokáže přivést firmě minimálně stejný počet zákazníků, jako vyhledávače nebo reklama na internetu.

  Využívejte více marketingových kanálů na internetu. Pište zajímavý newsletter, nedovolte, aby zákazník na Vás zapomněl. Prezentujte firemní www stránky i mimo internet, www adresa stránek je nedílnou součástí firemní identity.

 

Dobré www stránky mají lidé rádi

Pokud vaše www stránky povědí návštěvníkovi vše, co chce vědět, ušetří spoustu času a je spokojen. Dobré www stránky mají lidé rádi.

Naopak, nevěří průměrným www stránkám. Pro návštěvníka je taková firma nedůvěryhodná. Vynořuje se pak otázka, co všechno kromě www stránek má firma ještě nedodělané? Jste pak průměrnou firmou, kterých je všude kolem dost. Závěr znají všichni.

Psychologia www stránok – Looking Left, Thinking Right (LEMs)

Medzi webdesignermi sa rôznia názory na umiestnenie menu – navigácie v závislosti od toho, komu sa čo páči či ako to zapadá do dizajnu toho ktorého webu. Niektorí uprednostňujú navigáciu vľavo s argumentom, že užívatelia sú na to zvyknutí, druhá skupina dávajúca prednosť navigácii vpravo argumentuje spôsobom čítania textu zľava doprava, kde menu vľavo ruší pri súvislom čítaní. Oba názory môžeme s kľudným svedomím považovať za správne. Napriek tomu, pri návrhu umiestnenia navigácie by sme mali brať do úvahy tzv. lateral eye movements (LEMs).

Hemisfery Teoria LEMs hovorí o tom, že človek pri rozmýšľaní automatický obráti pohľad na ľavú alebo pravú stranu podľa toho, na čo práve myslí. Stručne sa dá povedať, že pri logickom myslení si náš mozog pomáha pohľadom vpravo, zatiaľ čo pri abstraktom alebo skôr citovom rozmýšľaní hľadíme vľavo ( a stimulujeme pravú polovicu mozgu). Tieto poznatky môžu byť zaujímavé pri návrhu dizajnu webu.

Na základe týchto informácií a poznania cieľovej skupiny užívateľov je potrebné zohľadniť aj umiestnenie jednotlivých prvkov v návrhu stránky. Pokiaľ svojími www stránkami chcete osloviť logicky zmýšľajúcého užívateľa a Váš web používa logicky štrukturované informácie, je pravdepodobnejšie, že mu bude vyhovovať navigácia vpravo (samozrejme, správne urobená navigácia). Ak vašimi www stránkami “hráte” na citovú strunu a Vaším cieľovým užívateľom je skôr užívateľ citovo založený, pravdepodobne mu bude vyhovovať navigácia vľavo. Týmto to ale nekončí, skôr začína.

Cieľom designu vo väčšine prípadov totiž nie je oslovovať užívateľa navigáciou, ale obsahom. V tomto prípade všetko vyššie uvedene platí opačne. Umiestnením navigácie vľavo a textu s “argumentmi pre nákup” vpravo oslovujeme práve logický zmýšľajuceho užívateľa … a naopak. Z toho vyplýva, že poznať cieľ a cieľovú skupinu webu je veľmi dôležitá informácia.

Princípy tejto teorie môžeme uplatňovať aj hlbšie v štruktúre stránky. Po vyriešení umiestnenia navigácie je snáď najdôležitejším cieľom návrhu designu dosiahnúť usporiadanie informácií na stránke tak, aby čo najlepšie oslovili užívateľa a priviedli ho k nákupu. Čo z toho vyplýva? V texte môžeme informácie štrukturovať tak, že napr. logické argumenty či suchopárny výpočet vlastnosti produktu/služby umiestníme do zvýrazneného boxu vpravo (v rámci kontextovej časti www stránky). Naopak, pokiaľ chceme pôsobiť na city, umiestníme krásny obrázok a citmi “presviedčajúci” text vľavo.

Funguje To? To je otázka na hlbšie skúmanie. Ľudský mozok je ale v niektorých veciach nedokonalý, čo nám občas umožňuje z tejto nevýhody urobiť výhodu. Spomeňte si napr. na nedokonalosť ľudského oka, vďaka ktorej nám stačí premietať 24 statických obrázkov aby sme uverili, že sa hýbu.

Autor príspevku: Anton Piták

Jyxo 2.0 – vyhľadávač v novom kabáte?

Jyxo 2.0 - vyhľadávač v novom kábáte?

Vyhľadávač Jyxo redesignoval a prináša niektoré pozitívne zmeny. Napriek tomu, niektoré veci zostali po starom a žiaľ, nepridali na použiteľnosti tohto vyhľadávača. Medzi klady nového designu by som zaradil zobrazovanie výsledkov vyhľadávania vľavo a možnosť listovať v stránkach nielen na následujúcu stránku. Pripomienok aj k použiteľnosti je však omnoho viac:

 • V prvom rade by určite prospela zmena písma, použité písmo pôsobí príliš hranato a počítačovo. Pohľad na výsledky vyhľadávania, kde je titulok aj popis (description) rovnakou veľkosťou "hranatého" písma vôbec nepôsobí lákavo a dokonca skôr podvedome ruší. Naviac, dať toho písmo ako bold v poli pre vyhľadávanie celý "hranato-počítačový" dojem ešte umocňuje.
 • Tlačidlo "Hledat" by si zaslúžilo určite skôr bold, než text v poli pre vyhľadávanie. Nehovoriac o tom, aké mrňavé písmo je tam použité.
 • Opýtam sa ako užívateľ: čo to je za tlačidlo 1.? Umiestnenie tohto tlačidla k tlačidlu "Hledat" mu dáva dosť obrovsky význam, ktorý je ale potrebné hľadať v nápovede, alebo risknúť, čo to urobí s tým, čo som už našiel a kliknúť naň. Tlačidlo by si zaslúžilo poriadný textový popis typu "Otvor link na 1. mieste", alebo presunúť túto funkcionalitu aj s týmto krátkym popisom do pravého stlpca.
 • Tretím veľkým problémom aj z hľadiska použiteľnosti je listovanie. Aj keď pribudlo konečne stránkovanie výsledkov, umiestnenie celkom dolu vpravo je úplne nepraktické! Od užívateľa sa vyžaduje zrolovanie na koniec stránky a ešte aj ťahať myš niekde do najzašlejšieho konca obrazovky. Skúste to napr. na notebooku. Prirodzenejšie je umiestnenie v prostriedku nad pätou. Pri scrolovaní je bežné mať kurzor práve v prostriedku a tak urobiť klik na ďalšiu stránku vyžaduje omnoho menej námahy a je to prirodzenejšie. Navyše dolu zostáva pätička, ktorá tak posúva časť so stránkovaním z úplneho rohu/spodku do prijateľnejšieho stredu obrazovky.
 • Ostatné pripomienky sú už skôr kozmetické – do oči "bije" a mierne rušivo pôsobí čierný okraj na textovom poli pre vyhľadávanie, všetko okolo neho je príliš jemné, mierne tmavšie zelené písmo pre nastavenie, nápovedu atď nie je práve najviditeľnejšie, pre voľby skloňovania apod. by boli možno vhodnejšie zaužívané a užívateľmi známe checkboxy (zaškrtávacie polia).

K Jyxu by som mal ešte jednu pripomienku a to je samozný názov Jyxo. Názov je síce zaujímavy, ale dosť ťažko a neprakticky sa píše na klávesnici. Ide hlavne o to, že písmena yx sa v tomto poradí v bežnom písaní vyskytujú veľmi málo (dokonca skôr sa používa xy :-)) a tak je potrebné sa dosť sústrediť na správne zapísanie adresy. Ani Jyxo (a Michal Illich) by nemalo zabúdať, že najdôležitejšie je užívateľa na stránky najprv dostať. Mňa skôr dostane Seznam, než Jyxo. Lebo sa to ľahšie píše! Možno pre niekoho nepodstatný detail, ale na detailoch často záleži najviac.

Michal Illich je určite vo svojom obore profesionál, o tom si nikto z nás asi nedovolí zapochybovať, myslím ale, že občas rozmýšľa už príliš "technologicky". To čo ovládame my, neznamená, že ovládajú ostatní. A ani snaha byť iný, než napr. Google (myslím teraz na stránkovanie vpravo dole) nie je vždy dobrou pozíciou. Predsa len, aj vo Windows majú všetci rovnako umiestnené menu či rovnaké klávesové skratky. Lebo to tak užívatelia používajú.

Autor príspevku: Anton Piták

Na vlastní kůži – (nejen) dobrý web získává firmě zákazníky

    Že dobrý web může přesvědčit zákazníka, aby se zakoupil Vaš zboží nebo služby, o tom již asi mnoho lidí nepochybuje. Že může dobrý web zcela nového zákazníka "vytvořit" z člověka hledajícího na webu produkt nebo službu, to vědí ti kteří někdy slyšeli o SEO. Moje čerstvá osobní zkušenost však říká, že dobrý web dokonce může získat zpět zákazníka již ztraceného. Jak je to možné ?

    V souvislosti s tím, že se chystám zařizovat byt, jsem věnoval hodně času výběrem kompletního vybavení kuchyně. Protože se mi lépe nakupuje ve větších obchodech, několik jsem jich navštívil, prohlédl si nabídku, a nechal si udělat i návrh realizace. Při první návštěvě jednoho nejmenovaného obchodu světové značky jsem (pro svou špatnou orientaci v budovách, zejména velkých komplexech) nenalezl vše co jsem hledal – byl jsem dosti zklamán a prodejnu jsem opustil. V dalších jsem si prohlédl vystavené zboží a byl mi dokonce vyhotoven návrh řešení. Ale ouha – když jsem žádal o vytvoření počítačového modelu kuchyně, pracovník prohlásil že mají pomalé počítače a stejně tyto modely vytváří až zákazníkům, kteří si závazně objednají….tento přístup mě dosti zaskočil, ale nechal jsem si vyrobit alespoň návrh na papír – i když ani ten jsem si nemohl odnést domů – prý se firma bojí toho, že si zákazníci navržená řešení nechají realizovat konkurencí…

    Ten večer jsem si přeci jen našel stránky obchodu, který mě hned v úvodu dne tak zklamal…Jaké bylo moje překvapení, když jsem nalezl spoustu informací a rad pro "laiky", kompletní katalog zboží a jako bonbónek – volně dostupný program ke stažení pro trojrozměrné navrhování kuchyní ! Program byl natolik zdařilý, že jsem nad ním strávil několik hodin a s hotovým návrhem jsem další den vykonal návštěvu č.2, při které jsem navíc konečně nalezl i všechno vystavené zboží…a co navíc – koutek s několika PC, obsahující tentýž program, která byla neustále k dispozici zákazníkům pro vymodelování a vytisknutí návrhu kuchyně přímo na místě v obchodě. Takový otevřený přístup k zákazníkovi mě velmi příjemně překvapil, protože v našich krajích je přeci jen ještě dosti neobvyklý. Takže firmy a živnostníci – buďte ke svým zákazníkům (třeba jen potenciálním) vstřícní a poskytněte jim maximální množství informací a péče – opravdu to funguje.

Petr Hradec

Veľký šef sa pozerá: Užívateľské testovanie “pod nátlakom”.

Dnes sa pozerá nielen Veľký brat, ale aj šéfovia a to je potrebné zohľadniť aj pri tvorbe webu. Pokiaľ pripravujete alebo už priamo programujete www stránky pre určitý typ budúcej klientely, je potrené zohľadňovať ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú použitie vašich www stránok. Keď nad vami stojí šéf, alebo sa niekam ponáhľate, či potrebujete rýchlo niečo nájsť – službu, dodávateľa a pod., mnoho racionálneho uvažovania ide bokom.

Veľký rozdiel!

Treba mať na pamäti, že je veľký rozdiel prechádzať si web vo voľnom čase, keď nehľadáte informácie, ale napr. ako majiteľ, si prezeráte web a v podstate hľadáte “či sa mi to páči”, a je veľký rozdiel, ak hľadáte informácie, služby, ponuku. Predstavte si, že ste na svoj web vtedy prišli až potom, čo ste si predtým v Googli prešli 10 iných stránok s rovnakou (neprehľadnou, nenájditeľnou?) ponukou. Budete ešte nadšení z blikajucého krásneho banneru, či vyšperkovanej animovanej navigácie? (ktorej rozbalenie trvá 2 minúty 🙂 ). Nie. A takto v skutočnosti vnímajú váš web skutoční návštevníci. Nie cez animácie, ale cez dobre prispôsobený obsah, ktorý im plní to, čo požadujú – nájsť informácie, ponuku, kontakt, objednávku. A nevyžaduje od nich náročné cvičenie (s webom)

Ako príklad by som uviedol napr.: poskytovanie ubytovania pri letisku či ubytovanie s možnosťou organizovania konferencií, ale aj www stránky pre právnikov či advokátske kancelárie. U tejto klientely sa dosť často postupuje tak, že užívateľ (sekretárka/asistentka/dievča pre všetko) musí veľmi rýchlo nájsť informácie, napr. o ubytovaní apod., pod veľkým časovým a psychickým stresom. Či vy sami potrebujete niečo nájsť rýchlo. V takýchto prípadoch je aj dobre viditeľná navigácia v hornom “páse” či vľavo/vpravo nanič.

Dobrým (a odporúčaným) riešením je používať doplňujúcu navigáciu a odkazy priamo na stránke, v oblasti, kde je pri predpokladanej činnosti sústredená jeho pozornosť. Ďalším dobrým riešením je vždy ponúknuť užívateľovi inú vhodnú akciu, ak sa svojím konaním dostal do úzkych. Napr. ak pod stresom zle napísal do vyhľadávacieho poľa názov hotelu a výsledkom vyhľadávanie nie je nič, upozornite užívateľa, nech si skontroluje správnosť hľadaného výrazu, prípadne ho pridajte do textu a zvýraznite. Namiesto zobrazenia ničnehovoriacej informácie od serveru, zobrazte mapu webu, alebo zoznam vašich produktov, či kategórií. Nenechajte užívateľa zablúdiť. A nenechajte ho premýšľať, čo vlastne na vašom webe robiť má.

Ošetrenie väčšiny týchto užívateľských chýb nevyžaduje zvýšené náklady, podstatné je, že váš klient/návštevník/zákazník bude spokojný. A nezabudnite ošetriť chybovú stránku 404. Ponúknutie mapy webu je asi jedno z najlepších riešení. Určite aj Vy máte vlastne skúsenosti s touto problematikou, ako riešite podobné problémy na svojich weboch?

Autor príspevku: Anton Piták

Doplnenie: Vidím, že podobnej téme sa dnes už venoval Martin Snižek na svojom blogu, takže dnes double 😉

AlertBox: Užívatelia stále klikajú na prvú pozíciu.

Jakob Nielsen zverejnil pre mnohých SEO konzultantov dosť nepríjemnú štúdiu. Už z predošlých užívateľských testovaní vyplynulo, že užívatelia klikajú na prvú pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania nepomerne častejšie, než na ostatné pozície a pohybuje sa to okolo 40%. V tomto prípade nič nové pod slnkom. Nové testy ale poukazjú na ďalšie fakty.

Ilustračný obrázok: Vyhľadávanie na Google.com

Nové výsledky poukazujú, že užívatelia klikajú na prvú pozíciu aj po prehodení pozícii na prvom a druhom mieste a to bez ohľadu na relevanciu výsledku. Príčin môže byť viac – od dôvery užívateľov vo vyhľadávač, kedy užívateľ verí, že vyhľadávač mu dáva na 1. pozícií to najlepšie až po všeobecný zvyk kliknúť na prvú pozíciu (nielen vo vyhľadávačoch). V tomto prípade plne platí, že len samotná optimalizácia "hrubou silou" nestačí. Na 1. pozícii môže byť len jeden a tak ostatní záujemcovia musia používať ďalšie techniky, ako užívateľa pritiahnúť.

Poznámka: Osobne si myslím, že to až tak čierne nebude. Všetci klikáme na 1. pozíciu tak nejak automaticky, máme to v "génoch". No predpokladám, že väčšina z nás kliká a hľadá ďalej. Toto Nielsenové testovanie má aj svoje chyby. Nikde sa nehovorí o zložení testovacej skupiny. Verím, že napr. u starších prípadne neskúsenejších užívateľov skôr platí oné 40% "zvýhodňovanie" prvej pozície a postupné spresňovanie hľadania viacslovným výrazom. U mladších ročníkov aj na základe mojích skúsenosti a pozorovaní s tým ale nesúhlasím. Ako to celé vidíte Vy?

Autor príspevku: Anton Piták

Otvárajte newebové dokumenty v novom okne

Jakob Nielsen, odborník na použiteľnosť na svojom webe useit.com zverejnil zaujímavú štúdiu o používaní newebových dokumentov na webe. Jeho závery len potvrdzujú to, čo je všeobecne známe medzi správcami firemných sietí (administrátormi) , ktorý sa starajú aj o užívateľskú podporu.

Nielsen doporučuje pre newebové dokumenty otváranie nového okna s dokumentom, prípadne upraviť hlavičku HTTP požiadavku tak, aby internetový prehliadač neotváral dokument priamo v okne prehliadača, ale ponúkol dokument stiahnúť na disk používateľa a ten si ho otvorí priamo na svojom PC. Aj keď toto odporúčanie je v protiklade s požiadavkou na zaužívané pravidlo použiteľnosti o otváraní dokumentov v tom istom okne prehliadača, v tomto prípade má svoje opodstatnenie.

Celý problém použiteľnosti newebových dokumentov je v tom, že mnohé prehliadače otvárajú dokumenty vďaka podpore pluginov priamo v okne prehliadača. Výsledkom je, že sa zmení spôsob ovládania programu – prehliadača, kde k štandardným položkám menu pribudnú položky menu vybraného programu, ktorý sa na otváranie napr. dokumentov DOC používa. V tomto prípade sa prehliadač zmení na hybridnú zlúčeninu prehliadača (IE) a editora MS Word. Výsledkom je zmetený užívateľ, ktorý na návrat na www stránku nepoužije tlačidlo Back, ale zavrie okno prehliadača. Aj s vašou www stránkou.

Ani IE, ani Acrobat Reader?

Ďalším problémom je rozhnevaný užívateľ, ktorý sa v takto zmenenom prehliadači – programe nedokáže orientovať a tak hľadá iný spôsob, ako sa dostať k potrebnému dokumentu. To často končí tak, že hľadá (na iných weboch) dovtedy, kým nenájde napr. zipovanú verziu, ktorá sa najprv stiahne na disk a potom sa otvorí užívateľovi známym spôsobom.

Rovnako tak aj u mierne pokročilejších užívateľov, ktorý "prelúsknu" záludnosti otvárania dokumentu v okne prehliadača nastáva problem v prípade napr. PDF, kde sa dokument sťahuje streamovacím spôsobom, kedy nie je stiahnutý kompletný dokument, ale stiahnuté časti dokumentu sa už zobrazujú. Ak chce ísť na stranu, ktorá ešte nie je stiahnutá, nastane problem a opäť zmetenie, mrzutosť a zatvorenie okna prehliadača.

Vo svetle týchto skúsenosti a informácii je v tomto prípade pravidlo o použiteľnosti vhodné porušiť a otvárať newebové dokumenty v novom okne prehliadača. Jednoznačne lepším spôsobom je zabezpečiť priamo úpravu hlavičky HTTP požiadavku, aby sa dokument ponúkol na stiahnutie do PC užívateľa.

Poznámka: Každému, kto pracuje s tvorbou www stránok, či aplikácii apod. doporučujeme aspoň mesiac stráviť na užívateľskej podpore v nejakej firme s aspoň 20 užívateľmi. Vyhli by sme sa tak kvantu "divokých"internetových stránok či programov, ktoré síce toho veľa dokážu, ale používať ich vie iba autor aplikácie.

Autor príspevku: Anton Piták

Open New Windows for PDF and other Non-Web Documents

Internetové stránky na Slovensku

Dnes som sa musel maximálne rozčúliť, hoci som ináč veľmi kľudný človek. Rozhodol som sa zistiť si ceny áut a kedže ma zaujíma Opel Astra, prirodzene som šiel na stránku Opel.sk. Po dlhom preklikávaní cez neprehľadný web a hľadaní ceny som rezignoval a prešiel na českú stránku Opel.cz. Prekvapenie … rovnako nefunkčná stránka ako tá slovenská. Našťastie som našiel aspoň mapu serveru, kde sa mi potom podarilo nájsť aj na slovenskej stránke dealera v blízkosti môjho bydliska. Voala.

Druhé dejstvo pokračovalo podobne .. čakanie na načítanie divokéj flash animácie a po dlhom čakaní konečne vidím v menu cenník. Kliknem … a otvorí sa stránka Opel.sk. Ďakujem! Práve som sa rozhodol, že najbližší mesiac nechcem o autách ani počuť.

Pritom stačí tak málo – počúvať svojích zákazníkov. Nemám chuť obvolávať 10 dealerov, zisťovať u každého, aké ma CENY, aké poskytuje k tomu servisné SLUŽBY, aké sú MOŽNOSTI kúpy a aká je ich ADRESA. Už stačí len POPIS auta s pár fotkami. Jednoduché. Slová písané veľkými písmenami tvoria celé menu, ktoré potrebujem na www stránke. Nič viac. Žiadné animácie, žiadne klinutia na 10 iných stránok. Prosím, pochopí to niekto?

Negatívnu reklamu práve urobil dvom firmám: Anton Piták

Domovská stránka Opel.sk
Domovská stránka Opel.cz
Domovská stránka AutoTip.sk
Nikdy se nezměníme
Použitelnost webových stránek
Použitelnost a přístupnost webu
Jakob Nielsen on Usability and Web Design