Odlíšenie od konkurencie – Webhosting s pridanou hodnotou

Toto bude krátky príspevok a na začiatok krátke konštatovanie: webhostinov je naozaj dosť. A tak vyberať si medzi nimi a nájsť to najlepšie pre svoj projekt je pomerne jednoduché a rýchle. A občas ani nie, keďže všetky sú takmer rovnaké. Chýba im "pridaná hodnota", niečo, čo ich odlíší od konkurencie a možno práve táto odlišnosť pômože nielen hostingovej firme, ale aj jej zákazníkovi.

Mobily sú fenoménom doby.

Občas sú veci, ktoré riešiť nie je jednoduché a hlavne ani lacné. A občas pomôže dobrý nápad. Pri riešení problému s potrebou "online" rezervácie ubytovania som narazil na problém, ako dostať potvrdenie o rezervácii od registrovaných majiteľov hotelov, keď internet a online podnikanie je pre nich "neznáma dedina" ale ich hotelík je zaujímavy.

Určite najjednoduchšie by bolo, keby boli neustále online a dokonca kontrolovali emaily, alebo mali rezervačný systém, stálu službu či šikovnú recepčnú. To je však v horských oblastiach a medzi "dedinčanmi" len ťažko predstaviteľné scifi. Aj tu je možné celkom elegantné riešenie, ktoré dokonca môže odbúrať aj prípadnú antipatiu voči internetu u niektorých (starších) ľudí. Tým riešením je použitie mobilnej komunikácie a to obľúbenou formou SMS.

Mobil dnes majú už aj malé deti alebo naše babky aj dedkovia a SMSkovanie je jednou z najčastejších činnosti. Ponúka sa teda tento fenomén využiť aj vo webových aplikáciach. A to je priestor pre "dobré" webhostingové firmy.

Vybudovať GSM Gateway dnes už nie je žiaden problem. K tomu postačuje jeden mobil s dostatočnou kapacitou vlastnej pamäte a obslužná aplikácia, ktorých je na internete neúrekom, vrátane open source riešení tak pre Windows ako aj Linux. Hostovaným aplikáciam sa môže komunikácia sprístupniť formou bežne používaných SMS s kodom "aplikácie" a údajmi za kodom. Napr. SPAE 17,OK by znamenalo, že SMS je určená pre hostingového klienta SOFTPAE a 17,OK sú údaje pre jeho použitie (číslo izby a jej dostupnosť).

Riešení je ale mnoho a záleží len na fantázii a možnostiach hostingových firiem, ich snahe odlíšiť sa, zabezpečiť si konkurenčnú výhodu a poskytnúť viac služieb zákazníkom. A samozrejme, toto je malý návod, ako zlepšiť napr. aj svoje e-shopy či iné webové aplikácie. SMS je v dnešnej dobe silný fenomén.

Na vlastní kůži II – weblogy jako protiváha marketingu ?

Nedávno jsem zde psal o nakupování o tom, jak může web ovlivnit (negativně i pozitivně) rozhodnutí zákazníka. Neméně důležitá je však i osobní zkušenost zákazníka a přístup prodávajícího.

Prodávající má jednu podstatnou výhodu – pomocí marketingové reklamní kampaně, slev a akcí dokáže přilákat zákazníky do svého obchodu. Firma která myslí dopředu se zároveň snaží takto získané zákazníky nezklamat, aby se k ní zase vrátili. Jsou však i firmy, které akcentují hlavně první fázi – získat co nejvíce zákazníků, nalákat co nejvíce lidí alespoň k jednomu nákupu. Po "podojení" zákazníka – např. po zaplacení zálohy na zboží se jejich přístup mění.

Proti takovým firmám je zákazník ve výrazné informační nevýhodě. Reklama na něj "vyskakuje" ze všech stran, ale případné negativní zkušenosti již "polapených" se dozví nesnadno – psát do televize Nova není koníčkem většiny lidí, výroba antikampaně je poněkud drahá záležitost.

Z tohoto pohledu se staly zajímavým fenoménem internetové blogy a diskuse. Podle některých nedávných studií se stále vyšší procento zákazníků předem informuje o produktu nebo prodejci na internetu – a vyhledávají zejména weblogy a internetové diskuse. Tím se snaží vyrovnat zmíněnou informační asymetrii a weblogy a diskuse získávají čím dál tím větší vliv na rozhodování budoucích zákazníků. Firmy již nemohou spoléhat pouze na svou reklamní kampaň – po internetu se zveřejněné zkušenosti lidí šíří jako blesk – a to v podstatě bez nákladů. Jinak řečeno – neseriózním firmám to zákazníci "vrátí" – a tím jim mohou odradit značné množství dalších lidí v závislosti na čtenosti příslušného zdroje.

A abychom příliš neteoretizovali – jako příklad si můžete prostudovat diskusi na http://kika.xcars.cz. A poté zkuste hádat, zda jsem si do zmiňovaného obchodu jel nakoupit…

Petr Hradec

mailto:petr.hradec@softpae.com

Rada právnika (Odpoveď): Predaj web stránok a zákon

V diskusii pod posledným príspevkom Rada právnika odznela následujúca otázka: "Ako predávať vytvorene webové stránky, keď to nejde na živnosť, ale poľa autorského zákona? Aké mam výdavky a kde ich mam platiť a ako vyfaktúrovať klientovi?"

Illustračný obrázok - zmluva o vytvorení web stránok.

Odpoveď:

Ak vykonávate predaj web stránok ako sústavnú činnosť, a to samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet, pôjde o klasický prípad podnikania. Vždy pôjde o autorskú zmluvu (Zmluvu o dielo spravidla zároveň s licenciou na jeho použitie) , pričom podľa druhu subjektov (fyzické osoby alebo podnikatelia) sa na daný právny vzťah bude subsidiárne (podporne) vzťahovať Občiansky zákonník alebo Obchodný zákonník. Vždy však v konečnom dôsledku pôjde o dielo podľa Autorského zákona (t.j. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom).

Na uvedenú činnosť budete potrebovať živnostenské oprávnenie. Ide o ohlasovaciu živnosť, teda tvorbu a predaj stránok môžete začať vykonávať dňom ohlásenia živnosti príslušnému živnostenskému úradu. Za vydanie živnostenského listu zaplatíte 1.000,-Sk. Pri žiadosti o jeho vydanie sa vždy skontaktujte s príslušným živnostenským úradom, pretože názov uvedenej živnosti sa môže líšiť, preto sa oplatí uvedený názov konzultovať osobne alebo vyhľadať odbornú pomoc.

Za daňovo uznateľné výdavky sa v prípade predaja web-stránok budú považovať, tak ako aj v iných prípadoch, len výdavky v súlade s daňovými predpismi, ktoré slúžia na dosiahnutie a udržanie si príjmu, v tomto prípade môže ísť o výdavky na prístroje (napr. počítače) , software (napr. konkrétny software na tvorbu web-stránok) atď. Samozrejme budete ako živnostník povinný viesť účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V takomto prípade sa za oprávnené a daňovo uznateľné výdavky budú považovať zároveň aj výdavky spojené s vedením účtovníctva (napr. odmena pre účtovníka).

Prajeme Vám veľa predaných web stránok.

Autor príspevku: MG

Hlavní (marketingové) chyby firemních www stránek

Průměrné www stránky jsou horší než žádne www stránky. Skutečnost, kterou mnoho manažerů společností a majitelů firemních www stránek podceňuje stejně jako informaci, že nespokojený návštěvník je horší než žádny.

Nabízíme vám proto seznam nejčastějších chyb firemních www stránek. Pokud vaše stránky obsahují tyto chyby, zahráváte si se jménem vaši společnosti.

Špatné firemní www stránky.

V první řade je potřebné si uvědomit rozdíl mezi www stránkami a jiným typem prezentace firmy. Je potřebné si uvědomit, proč dá někdo přednost návštěvě vašich www stránek před návštěvou kamenného obchodu nebo telefonátem. Internet totiž přináší výhody pro návštěvníka, zákazníka.

10 hlavních marketingových hříchů www stránek

 

 • Chybné marketingové zaměření cílů prezentace, nevhodná nabídka služeb, produktů

  Největší chybou mnohých www stránek je špatné marketingové zaměření a cílení prezentace. Bez kvalitní úvodní analýzy a jasných cílů firemní www stránky nikdy nedělejte. Ne každému se hodí prezentace na internetu.

  Pokud investujete značné peníze do podnikání na internetu, nezapomeňte analyzovat jejich návratnost a smysluplnost. Cena jedné analýzy je vždy nižší, než ztráty z nevhodně zvolené strategie.

 • Nejasná identifikace identity společnosti, firmy

  Na internetu se existence firmy nedá fyzicky ověřit, přitom důvěra je nejdůležitějším prvkem rozhodujícím o úspěchu firemních www stránek. Chybějící logo, nejasný název společnosti nebo nedostatek informací o firmě způsobují ztrátu důvěry návštěvníka vašich www stránek.

  Do části www stránek o firmě dejte nejen informace o kontaktu na firmu ale také stručnou historii vzniku firmy, informace o lidech ve firmě (lidé věří konkrétním lidem ne nic neříkajícímu názvu firmy) nebo jejich foto či foto sídla společnosti.

 • Nízká důvěryhodnost webu, nízké povědomí o firmě

  Lidé nakupují nebo objednávají na webu, kterému důvěřují. Nekompletní, nefungující www stránky, neznámy název firmy, nebo stránky s chybějícími informacemi nevzbuzují důvěru návštěvníka. Důvěra se ale dá “vypěstovat”.

  Nezamlčujte důležité informace (kdo jste, jaké jsou orientační ceny, dodací lhůty, reklamační podmínky atd.). Poskytněte více informací, rady, jak lépe používat vaše výrobky, jak pomocí vašich výrobků něco zlepšit, pište novinky, informace o tom, co jste vylepšili apod.

 • Nevhodná úvodní stránka webu

  Návštěvníci www stránek nechodí na web číst informace typu “O nás” (nestojí o samochválu). Hledají řešení, výrobek, službu nebo informace, pro které navštívily vaše www stránky. Informace o firmě jsou důležité, když se návštěvník rozhoduje, zda u vás nakoupí.

  Úvodní stránka je bránou do vašeho webu. Měla by na první pohled poskytnou co nejvíce informací o tom, co návštěvník na nich najde. Dejte na úvodní stránku odkazy na stránky s nejdůležitějšími informacemi, produkty, nabídkou služeb, aby se návštěvník mohl rychle rozhodnout.

 • Zastaralý vzhled nebo přehnané grafické provedení

  Vzhled www stránek je první věc, která zaujme návštěvníka vašich www stránek. Nezajímavé a nepoutavé www stránky nevzbuzují zájem ani důvěru. Pokud jsou zastaralé vaše www stránky, jak přesvědčíte, že vaše produkty nebo služby zastaralé nejsou?

  Nepodceňujte sílu internetu, dělejte redesign firemních www stránek pravidelně alespoň v dvouročních intervalech. Dobře udělané www stránky umožňují příště změnit vzhled změnou jediného souboru. Vše je otázka uvážené investice na začátku.

 • Nepřehledná, nedořešená navigace webu

  Navigace je důležitým prvkem www stránek. Pokud se návštěvník nedokáže na www stránkách orientovat, nedokáže udělat objednávku. Kvalitní navigace (globální, lokální, kontextová) naopak napomáhá návštěvníkovi dosáhnou cíle.

  Dělejte kvalitní a přehlednou navigaci, nebuďte přehnaně inovatívní, lidé neradí zkoumají, jak vaše “zajímavá” navigace funguje. Doplňte do textu kontextovou navigaci, která povede návštěvníka k cíli – objednávce, nákupu, odeslání poptávky.

 • Nekvalitní, nepřesvědčivé texty

  Text na www stránkách je nejčastější formou jak přesvědčit návštěvníka k odeslání poptávky nebo objednání produktu, služby. Způsob psaní textu pro internet se ale zcela odlišuje od tištěného textu v časopise nebo firemním letáku.

  Profesionální úpravě textu pro web se věnuje obor web copywriting. Pokud si texty pišete sami, buďte struční ale komplexní. Uveďte všechny informace, na které by se potenciální zákazník mohl ptát. Pokud jich na stránce nenalezne, bude jich hledat jinde (třeba na webu konkurence).

 • Neviditelné www stránky, chybějící zpětné odkazy, chybějící registrace ve vyhledávačích

  Až 80% lidí přichází na www stránky z vyhledávačů. Mnoho firemních www stránek se ale nadá najít ve vyhledávačích ani po zadání přesného jména firmy nebo názvu produktu, služby.

  Jsou vaše stránky k nalezení v Seznamu nebo Google? Jaké texty se zobrazují ve vyhledávači při vaši firmě? Láká ten text hledajícího kliknout na Váš web? Zaregistrujte vaše www stránky minimálně do nejdůležitějších lokálních katalogových vyhledávačů jako jsou Seznam, Atlas, v zahraničí hlavně DMOZ. Budujte kvalitní zpětné odkazy (link buildning).

 • Neodpovídání na emaily, dlouhé reakční doby

  Podceňování komunikace se nevyplácí. Mnoho firem začíná i končí podnikání na internetu vytvořením www stránek. Neodpovídání na emaily způsobuje zanevření potencionálního klienta na firmu, který pak velice rychle šíří negativní reklamu ve svém okolí.

  Odpovídejte na emaily, na dotazy z internetu. Optimální reakční doba je do 24 hodin. Po 48 hodinách jste možného klienta nejen ztratili, ale i urazili a naštvali.

 • Nevyužívání dalších marketingových kanálů k prodeji, prezentaci

  Www stránky nejsou jediným řešením (marketingovým kanálem) pro podnikání na internetu. Public relation, dobře napsaný reklamní článek nebo newsletter dokáže přivést firmě minimálně stejný počet zákazníků, jako vyhledávače nebo reklama na internetu.

  Využívejte více marketingových kanálů na internetu. Pište zajímavý newsletter, nedovolte, aby zákazník na Vás zapomněl. Prezentujte firemní www stránky i mimo internet, www adresa stránek je nedílnou součástí firemní identity.

 

Dobré www stránky mají lidé rádi

Pokud vaše www stránky povědí návštěvníkovi vše, co chce vědět, ušetří spoustu času a je spokojen. Dobré www stránky mají lidé rádi.

Naopak, nevěří průměrným www stránkám. Pro návštěvníka je taková firma nedůvěryhodná. Vynořuje se pak otázka, co všechno kromě www stránek má firma ještě nedodělané? Jste pak průměrnou firmou, kterých je všude kolem dost. Závěr znají všichni.

Marketing na Internete podľa Slobodného Fóra (SF).

Na Slovensku sa zvolebnieva a to aj na internete, čo by sa dalo považovať za dobrý signál. Ak si politické strany začínajú uvedomovať sílu a možnosti internetu a dokonca ho použijú na reklamnú kampaň, snáď to je signál, že internet na Slovensku pokročil o ďalší krôčik k informačnej spoločnosti. Po zhliadnutí internetovej reklamy Slobodného fóra (SF) je však jasné, aký malý krôčik to je.

Hneď v úvode spomeniem, že nie som antisympatizant tejto strany a účelom tohto príspevku nie je robiť antireklamu.

Slobodné Fórum vzniklo odlúčením sa tzv. progresívnejších ľudí od vládnucej SDKU a tak mohlo využiť tohto imidžu vo svoj prospech a osloviť širokú skupinu mladých ľudí odchovaných na internete. Pravdepodobne sa o to práve dnes pokúsili, výsledok je však žalostný a len potvrdzuje postoj mnohých firiem, spoločností aj politikov k internetu. Absolútne nepochopenie jeho významu je v tomto prípade viac na škodu, ako úžitok.

Webová stránka kandidáta za SF

Spustená reklamná kampaň, ktorá sa objavila na "mladežníckom" serveri Azet.sk pozostáva z banneru a odkazovanej www stránky. Bežný spôsob, pokiaľ sa nepozrieme na prevedenie celej "reklamnej kampane" z pohľadu internetového marketingu. Celá kampaň je šitá horúcou ihlou a dopúšťa sa mnohých prehreškov – spustenie banerovej reklamnej kampane pred vytvorením cieľových www stránok, nekvalitne prevedený banner či absolútne odfláknutá cieľová www stránka pozostávajúca z jedného obrázku. Z pohľadu textov a ich cieľenia to všetko pokračuje – nič nehovoriaci ani neponúkajúci slogan banneru a absolútne nič nehovoriace prázdne vety na cieľovej stránke, ktoré su vhodné tak maximálne na reklamný pútač niekde za humnami Bratislavy nezachráni ani nekvalitne vyretušovaný usmievavý kandidát na predsedu VUC.

Z pohľadu na cieľovú stránku, ktorá má oslovovať návštevníkov je zrejme, ako si naďalej mnoho ľudí mýli internetové stránky s reklamným pútačom či prospektom používaným ako podpisová kartička na predvolebných mítingoch. A k tomu tvrdeniu, že lepšie by bolo nemať žiadnú než takúto reklamu: SF mi bolo sympatické, no po dnešku sa "zaradili" medzi ostatných do skupiny ľudí, ktorí nechápu, čo robia. Práci česť a s Internetovým marketingom na večné časy 😉

PS: Počkáme si na ďalšie lastovičky od ostatných politických strán.
PS2: Len pre zaujímavosť, vyskúšajte si zobraziť samotný root cieľového www serveru http://www.iceman.sk/szabo/ či http://www.iceman.sk/. Tento počin ťažko nazvať budovaním imidžu.

Autor príspevku: Anton Piták

Jak psát firemní dopisy (firemní newsletter)?

Práve vyšiel náš prvý newsletter Chytré ITé a tak Vám prinášame jeho najdôležitejší obsah. Záujemcovia si môžu newsletter zaregistrovať na adrese http://www.softpae.com/softpae-newsletter.html.

Mnoho firem si při tvorbě firemního newslettru či hromadní emailové nabídky neuvědomuje, že nestačí napsat „Laciné tonery“ nebo „Nabídka notebooků“. A už vůbec ne žlutým písmen na modrém pozadí. Přitom pomocí dobře formulovaného newslettru může firma dosáhnout několikanásobně lepší konverzní poměr, než je tomu u www stránek nebo internetové reklamy.

Základní pravidla pro napsání úspěšného dopisu

I když to ne vždy tak vypadá, lidé rádi čtou emaily, ale podobně jako u www stránek, časopisů či televize musí newsletter příjemcovi něco přinášet. Něco, proč by měl číst – zábavu, poučení, dobrou nabídku. Podobně, jako v televizi nebo časopise nestačí zveřejnit jenom ceník, nestačí to ani v emailu s nabídkou. Toto je největší nedorozumění ze strany firem. Jak tedy psát úspěšnější „email s nabídkou"? V stručnosti:

 • Buďte konkrétní, žádné všeobecné ceníky, žádné všeobecné informace. Zacilte dopis (email) na nějakou informaci, akci, nabídněte (zvýrazněte) 3 dobré ceny/produkty a nic víc. V třiceti nabídkách se příjemce ztratí nebo se nedokáže rozhodnout.
 • Zvyšujte důvěru ve vaši firmu. I když příjemce nenakoupí napoprvé, nedejte mu šanci zapomenou a smazat váš email. Poskytněte mu zajímavé informace – porovnání LCD/CRT monitorů, tipy pro usnadnění práce na počítači atd. Buďte při tom věcní a struční.
 • Na grafické úpravě záleží! Email by měl při prvním pohledu poskytnout dostatek informací o svém obsahu, o tom, co od něho m¨že příjemce očekávat.
 • Adresujte email konkrétní osobě, buďte adresní. Pokud neznáte příjemce po jménu, adresujte email podle funkce, oslovte konkrétní osobu, např.: Milý Petře, Vážený IT manažére, Váženy správče sítě apod. Polichoťte obyčejnému technikovi a bude vás milovat.
 • Odesílatel je důležitý! Lidé věří více konkrétní osobě nežli všeobecnému názvu firmy. Jako odesílatele pište např. Anton Piták, SOFTPAE. (Otázky příjemce: kdo je Anton Piták? Co mi chce? Co mi píše? Reakce příjemce: jsem zvědav, kliknu na email a čtu.)
 • Předmět e-mailu je ještě důležitější! Předmět emailu je stejně důležitý jako titulek www stránky. Pokud je nezajímavý, email skončí v koši dříve, než by ho někdo alespoň viděl. Nepište „Výhodná akce“, pište „Nové originální tonery HP v akcii za snížené ceny“.
 • Nabídněte viditelnou možnost odhlásit zasílaní newslettru. Rozzlobený příjemce je horší nežli žádny příjemce.
 • Dejte uživateli (příjemci) možnost měnit údaje o svém kontaktu, formátu přijímaných emailu. Zjišťujte co nejpodrobněji jeho zájmy (zaškrtávací pole „zájmu“).
 • Volte správný čas odesílání. Pondělí, pátek a víkendy jsou ve většině případů nevhodné.
 • Kontrolujte, měřte a měřte. Kontrolujte zobrazení emailu v různých emailových klientech. Pamatujte, HTML emaily mají vyšší účinnost. Kontrolujte průchodnost emailu přes SPAM filtry, měřte zobrazení emailu u příjemce, kliknutí na link atd.
 • (Neposílejte emaily s modrým pozadím a žlutým písmem.)

Tohle jsou v stručnosti nejzákladnější záchytné body, které vám pomůžou napsat lepší „firemní dopis s nabídkou“. Více se dozvíte v naši připravované sérii článků na tému firemních newlsettrů.

Psychologia www stránok – Looking Left, Thinking Right (LEMs)

Medzi webdesignermi sa rôznia názory na umiestnenie menu – navigácie v závislosti od toho, komu sa čo páči či ako to zapadá do dizajnu toho ktorého webu. Niektorí uprednostňujú navigáciu vľavo s argumentom, že užívatelia sú na to zvyknutí, druhá skupina dávajúca prednosť navigácii vpravo argumentuje spôsobom čítania textu zľava doprava, kde menu vľavo ruší pri súvislom čítaní. Oba názory môžeme s kľudným svedomím považovať za správne. Napriek tomu, pri návrhu umiestnenia navigácie by sme mali brať do úvahy tzv. lateral eye movements (LEMs).

Hemisfery Teoria LEMs hovorí o tom, že človek pri rozmýšľaní automatický obráti pohľad na ľavú alebo pravú stranu podľa toho, na čo práve myslí. Stručne sa dá povedať, že pri logickom myslení si náš mozog pomáha pohľadom vpravo, zatiaľ čo pri abstraktom alebo skôr citovom rozmýšľaní hľadíme vľavo ( a stimulujeme pravú polovicu mozgu). Tieto poznatky môžu byť zaujímavé pri návrhu dizajnu webu.

Na základe týchto informácií a poznania cieľovej skupiny užívateľov je potrebné zohľadniť aj umiestnenie jednotlivých prvkov v návrhu stránky. Pokiaľ svojími www stránkami chcete osloviť logicky zmýšľajúcého užívateľa a Váš web používa logicky štrukturované informácie, je pravdepodobnejšie, že mu bude vyhovovať navigácia vpravo (samozrejme, správne urobená navigácia). Ak vašimi www stránkami “hráte” na citovú strunu a Vaším cieľovým užívateľom je skôr užívateľ citovo založený, pravdepodobne mu bude vyhovovať navigácia vľavo. Týmto to ale nekončí, skôr začína.

Cieľom designu vo väčšine prípadov totiž nie je oslovovať užívateľa navigáciou, ale obsahom. V tomto prípade všetko vyššie uvedene platí opačne. Umiestnením navigácie vľavo a textu s “argumentmi pre nákup” vpravo oslovujeme práve logický zmýšľajuceho užívateľa … a naopak. Z toho vyplýva, že poznať cieľ a cieľovú skupinu webu je veľmi dôležitá informácia.

Princípy tejto teorie môžeme uplatňovať aj hlbšie v štruktúre stránky. Po vyriešení umiestnenia navigácie je snáď najdôležitejším cieľom návrhu designu dosiahnúť usporiadanie informácií na stránke tak, aby čo najlepšie oslovili užívateľa a priviedli ho k nákupu. Čo z toho vyplýva? V texte môžeme informácie štrukturovať tak, že napr. logické argumenty či suchopárny výpočet vlastnosti produktu/služby umiestníme do zvýrazneného boxu vpravo (v rámci kontextovej časti www stránky). Naopak, pokiaľ chceme pôsobiť na city, umiestníme krásny obrázok a citmi “presviedčajúci” text vľavo.

Funguje To? To je otázka na hlbšie skúmanie. Ľudský mozok je ale v niektorých veciach nedokonalý, čo nám občas umožňuje z tejto nevýhody urobiť výhodu. Spomeňte si napr. na nedokonalosť ľudského oka, vďaka ktorej nám stačí premietať 24 statických obrázkov aby sme uverili, že sa hýbu.

Autor príspevku: Anton Piták

Jyxo 2.0 – vyhľadávač v novom kabáte?

Jyxo 2.0 - vyhľadávač v novom kábáte?

Vyhľadávač Jyxo redesignoval a prináša niektoré pozitívne zmeny. Napriek tomu, niektoré veci zostali po starom a žiaľ, nepridali na použiteľnosti tohto vyhľadávača. Medzi klady nového designu by som zaradil zobrazovanie výsledkov vyhľadávania vľavo a možnosť listovať v stránkach nielen na následujúcu stránku. Pripomienok aj k použiteľnosti je však omnoho viac:

 • V prvom rade by určite prospela zmena písma, použité písmo pôsobí príliš hranato a počítačovo. Pohľad na výsledky vyhľadávania, kde je titulok aj popis (description) rovnakou veľkosťou "hranatého" písma vôbec nepôsobí lákavo a dokonca skôr podvedome ruší. Naviac, dať toho písmo ako bold v poli pre vyhľadávanie celý "hranato-počítačový" dojem ešte umocňuje.
 • Tlačidlo "Hledat" by si zaslúžilo určite skôr bold, než text v poli pre vyhľadávanie. Nehovoriac o tom, aké mrňavé písmo je tam použité.
 • Opýtam sa ako užívateľ: čo to je za tlačidlo 1.? Umiestnenie tohto tlačidla k tlačidlu "Hledat" mu dáva dosť obrovsky význam, ktorý je ale potrebné hľadať v nápovede, alebo risknúť, čo to urobí s tým, čo som už našiel a kliknúť naň. Tlačidlo by si zaslúžilo poriadný textový popis typu "Otvor link na 1. mieste", alebo presunúť túto funkcionalitu aj s týmto krátkym popisom do pravého stlpca.
 • Tretím veľkým problémom aj z hľadiska použiteľnosti je listovanie. Aj keď pribudlo konečne stránkovanie výsledkov, umiestnenie celkom dolu vpravo je úplne nepraktické! Od užívateľa sa vyžaduje zrolovanie na koniec stránky a ešte aj ťahať myš niekde do najzašlejšieho konca obrazovky. Skúste to napr. na notebooku. Prirodzenejšie je umiestnenie v prostriedku nad pätou. Pri scrolovaní je bežné mať kurzor práve v prostriedku a tak urobiť klik na ďalšiu stránku vyžaduje omnoho menej námahy a je to prirodzenejšie. Navyše dolu zostáva pätička, ktorá tak posúva časť so stránkovaním z úplneho rohu/spodku do prijateľnejšieho stredu obrazovky.
 • Ostatné pripomienky sú už skôr kozmetické – do oči "bije" a mierne rušivo pôsobí čierný okraj na textovom poli pre vyhľadávanie, všetko okolo neho je príliš jemné, mierne tmavšie zelené písmo pre nastavenie, nápovedu atď nie je práve najviditeľnejšie, pre voľby skloňovania apod. by boli možno vhodnejšie zaužívané a užívateľmi známe checkboxy (zaškrtávacie polia).

K Jyxu by som mal ešte jednu pripomienku a to je samozný názov Jyxo. Názov je síce zaujímavy, ale dosť ťažko a neprakticky sa píše na klávesnici. Ide hlavne o to, že písmena yx sa v tomto poradí v bežnom písaní vyskytujú veľmi málo (dokonca skôr sa používa xy :-)) a tak je potrebné sa dosť sústrediť na správne zapísanie adresy. Ani Jyxo (a Michal Illich) by nemalo zabúdať, že najdôležitejšie je užívateľa na stránky najprv dostať. Mňa skôr dostane Seznam, než Jyxo. Lebo sa to ľahšie píše! Možno pre niekoho nepodstatný detail, ale na detailoch často záleži najviac.

Michal Illich je určite vo svojom obore profesionál, o tom si nikto z nás asi nedovolí zapochybovať, myslím ale, že občas rozmýšľa už príliš "technologicky". To čo ovládame my, neznamená, že ovládajú ostatní. A ani snaha byť iný, než napr. Google (myslím teraz na stránkovanie vpravo dole) nie je vždy dobrou pozíciou. Predsa len, aj vo Windows majú všetci rovnako umiestnené menu či rovnaké klávesové skratky. Lebo to tak užívatelia používajú.

Autor príspevku: Anton Piták

Uncommented Links: Centrum spustil adFOX, Nielsen – chyby webdizajnu v roku 2005, spätné linky pod kontrolou

Druhý októbrový týždeň priniesol ďalšie novinky, pribudli ďalšie reklamné systémy, Google "vyrobil" ďalší vyhľadávač, okrem zoznamov ŠTB pribudli zoznamy webdesignerských chýb … atď. V skrate:

 • Centrum spustilo nový PPC systém, cenová politika "nepriateľská", dosah na užívateľov vzhľadom na podiel Centrumu na trhu malý (zaujímave reakcie, via BussinessWeek.cz).
  Centrum spouští vlasní PPC reklamní systém!
  První dojmy z adFOX, via Yuhuu
 • Jakob Nielsen uverejnil svoj pravidelný zoznam chýb webdesignu pre rok 2005, o niektorých sa dá polemizovať, podobne ako o klikaní na 1. pozíciu v Googli (chýba presnejší popis metodiky) , doporučené čítanie pre webdesignerské firmy (český preklad via Václavek Weblog)
 • 10 největších chyb webdesignu za rok 2005

 • Marek Prokop objavil free nástroj na analýzu spätných linkov, určite nebol to prvý nástroj, tento nástroj bol 2 dni na SOFTPAE SEO Analyseri, ale pre veľku časovú náročnosť analýzy je odstavený, dostupny v desktopovej verzii analysera (zatial ranna alfa verzia) , via Vyhledavace.INFO
  Analýza textů zpětných odkazů
 • Google spustil ďalší vyhľadávač, beta verzia Google BlogSearch, radenie výsledkov podľa času vydania či relevancie, kvalitný nástroj na vyhľadávanie vo weblogoch, kde bývajú často najlepšie informácie
  Google BlogSearch Beta
 • Z programátorského súdka – ASP.NET 1.x má problém dodržiavať validitu kodu, Microsoft sľubuje zmeny vo verzii 2.0, šikovní programátori sa ale popasovali aj s verziou 1.x, validitu rieši HttpFilter opravujúci renderovanie, via ASP.NET Resources.
  Producing XHTML-Compliant Pages With Response Filters
 • Desktopová aplikácia pre správu (servisných) requestov od klientov, zeta HelpDesk. Od Zeta je zaujímavy aj desktopovy redakčný systém pre web, via CodeProject.
  zeta HelpDesk, An application to manage support request with tickets and events

Na vlastní kůži – (nejen) dobrý web získává firmě zákazníky

    Že dobrý web může přesvědčit zákazníka, aby se zakoupil Vaš zboží nebo služby, o tom již asi mnoho lidí nepochybuje. Že může dobrý web zcela nového zákazníka "vytvořit" z člověka hledajícího na webu produkt nebo službu, to vědí ti kteří někdy slyšeli o SEO. Moje čerstvá osobní zkušenost však říká, že dobrý web dokonce může získat zpět zákazníka již ztraceného. Jak je to možné ?

    V souvislosti s tím, že se chystám zařizovat byt, jsem věnoval hodně času výběrem kompletního vybavení kuchyně. Protože se mi lépe nakupuje ve větších obchodech, několik jsem jich navštívil, prohlédl si nabídku, a nechal si udělat i návrh realizace. Při první návštěvě jednoho nejmenovaného obchodu světové značky jsem (pro svou špatnou orientaci v budovách, zejména velkých komplexech) nenalezl vše co jsem hledal – byl jsem dosti zklamán a prodejnu jsem opustil. V dalších jsem si prohlédl vystavené zboží a byl mi dokonce vyhotoven návrh řešení. Ale ouha – když jsem žádal o vytvoření počítačového modelu kuchyně, pracovník prohlásil že mají pomalé počítače a stejně tyto modely vytváří až zákazníkům, kteří si závazně objednají….tento přístup mě dosti zaskočil, ale nechal jsem si vyrobit alespoň návrh na papír – i když ani ten jsem si nemohl odnést domů – prý se firma bojí toho, že si zákazníci navržená řešení nechají realizovat konkurencí…

    Ten večer jsem si přeci jen našel stránky obchodu, který mě hned v úvodu dne tak zklamal…Jaké bylo moje překvapení, když jsem nalezl spoustu informací a rad pro "laiky", kompletní katalog zboží a jako bonbónek – volně dostupný program ke stažení pro trojrozměrné navrhování kuchyní ! Program byl natolik zdařilý, že jsem nad ním strávil několik hodin a s hotovým návrhem jsem další den vykonal návštěvu č.2, při které jsem navíc konečně nalezl i všechno vystavené zboží…a co navíc – koutek s několika PC, obsahující tentýž program, která byla neustále k dispozici zákazníkům pro vymodelování a vytisknutí návrhu kuchyně přímo na místě v obchodě. Takový otevřený přístup k zákazníkovi mě velmi příjemně překvapil, protože v našich krajích je přeci jen ještě dosti neobvyklý. Takže firmy a živnostníci – buďte ke svým zákazníkům (třeba jen potenciálním) vstřícní a poskytněte jim maximální množství informací a péče – opravdu to funguje.

Petr Hradec